Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 6 lipca. Imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji
30/01/2017 - 20:20

Krzysztof Pawłowski – twórca sukcesu Wyższej Szkoły Biznesu-NLU

Dr Krzysztof Pawłowski to założyciel Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, jej wieloletni rektor, zaś później prezydent. W 2016 roku uczelnia obchodziła jubileusz 25-lecia, zaś nominowany do tytułu Sądeczanina Roku dr Pawłowski – siedemdziesiąte urodziny.

Powstały w 1991 r. college z 94 słuchaczami już rok później przekształcił się w pierwszą niepubliczną szkołę wyższą w Nowym Sączu: Wyższą Szkołę Biznesu. Podpisana w tym samym, 1992 r., umowa o współpracy i partnerstwie z legitymującym się stuletnią tradycją partnerem amerykańskim – National Louis University z Chicago, zapewniła uczelni dostęp do nowoczesnych metod i programów nauczania, a dodatkowym wsparciem dla powstającej placówki byli amerykańscy wykładowcy, którzy wykładali na nowopowstającej uczelni w Nowym Sączu.

Ambitne plany rektora dr Krzysztofa Pawłowskiego, senatu i kadry zarządzającej i nauczającej owocowały w kolejnych latach - z jednej strony – dużym rozwojem uczelni, a z drugiej wieloma prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami, które potwierdzały poziom nauczania wśród niepaństwowych szkół wyższych w kraju. Uczelnia stała się ambasadorem miasta i regionu, znakiem firmowym i rozpoznawczym Nowego Sącza i Sądecczyzny.

Przez dwadzieścia lat uczelnia, wypracowała sobie rozpoznawalną w Polsce markę i wykształciła ponad 10 tys. absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, ponad  2,5 tys. studiów podyplomowych i bez mała 400 - studiów MBA. Wśród nich ponad 4,5 tysiąca studentów z naszego regionu.

WSB-NLU do tej pory uważana jest za symbol przemian ustrojowo-społecznych w Polsce, o czym świadczy przyznana w 1999 r., nagroda główna w konkursie „Pro Publico Bono” za obywatelską inicjatywę 10-lecia. Nowosądecka uczelnia stała się wzorem dla innych.

Przełamała stereotyp, iż ważna licząca się w rankingach szkoła wyższa może powstać i działać z powodzeniem tylko w dużych, uznanych ośrodkach akademickich. Uczelnia zrealizowała wiele prestiżowych projektów finansowanych ze środków UE, organizowała wielkie imprezy edukacyjne (m.in.: Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną w 2005 r.), konferencje i sympozja przyciągające luminarzy polskiej i światowej nauki, polityki, kultury, mediów.

Krzysztof Pawłowski to absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, doktorant Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Opublikował ponad 40 prac naukowych. 
W latach od 1980 do 1987 był współzałożycielem  Klubu Inteligencji Katolickiej w Nowym Sączu.

W latach 1989–1993 zasiadał w Senacie I kadencji (z ramienia Komitetu Obywatelskiego) i II kadencji (z ramienia Partii Chrześcijańskich Demokratów, której do 1992 był przewodniczącym). W latach 1997–1999 wchodził w skład zespołu ds. reformy szkolnictwa wyższego, od 1997 do 2000 przewodniczył Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych.

W latach 1993–1997 zasiadał w prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Należał do Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Od 2007 wchodził w skład rady nadzorczej banku Pekao S.A. Współtworzył Business Center Club. W 2016 roku objął funkcję Prezesa Lewiatana – Polskiego Związku Prywatnych Edukacji. 

Krzysztofa Pawłowskiego do tytułu Sądeczanina 2016 Roku zgłosił Przemysław Bochenek, wicekanclerz WSB-NLU.

Krzysztof Pawłowski – SMS o treści SR.11 pod numer 7268 (koszt 2,46 zł brutto) lub ZAGŁOSUJ TUTAJ lub wypełnij kupon w miesięczniku "Sądeczanin" / MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ JEDNOCZEŚNIE NA TRZY SPOSOBY

(oprac. JB), fot. JBDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)