Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 13 sierpnia. Imieniny: Elwiry, Hipolita, Radosławy
16/02/2013 - 17:44

Wybierz swoją książkę i autora. Prof. Bolesław Faron

Trwa Konkurs o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora na „Książkę o Sądecczyźnie” i „Sądeckiego Autora”, ogłoszony przez Fundację Sądecką. Prezentujemy autorów i ich dzieła zgłoszone do konkursu. Przyszła kolej na prof. Bolesława Farona, historyka literatury, znawcę twórczości Wł. Orkana, badacza prasy sądeckiej, członka zespołu redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego”, który przed dwoma laty wydał bardzo dobrze przyjętą przez czytelników i krytykę autobiograficzną książkę pt. „Powrót do korzeni. Nowy”. Kandyduje w kategorii „Sądecki Autor”.
Bolesław Faron ur. 17 lutego 1937 w Czarnym Potoku, gmina Łącko. Absolwent I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu , studiował filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (1954-1958). Po studiach pracował jako nauczyciel języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie . W 1966 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych WSP (praca: „Twórczość Zbigniewa Uniłowskiego na tle prozy drugiego dziesięciolecia międzywojennego”). W latach 1971-1975 był prorektorem WSP, a od 1975 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Historycznoliterackiej Oddziału PAN w Krakowie. W tym samym roku uzyskał stopień doktora habilitowanego (praca: „Stefan Kołaczkowski jako krytyk i historyk literatury”), został także rektorem WSP (do 1981 roku).
W 1978 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Od 2000 roku jest dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Wchodzi także w skład rady programowej Akademii Jakości Życia przy Małopolskiej Wyższej Szkole Zawodowej im. Józefa Dietla w Krakowie. Współpracownik i członek komitetu redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego”. Członek Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej.
W okresie PRL działał też na niwie publicznej. Od lutego 1981 do 1986 roku był ministrem oświaty i wychowania, wtedy opracowano obowiązująca do dzisiaj Kartę Nauczyciela. Był też radcą ds. kultury i nauki ambasady polskiej i dyrektorem Instytutu Polskiego w Wiedniu (1986-1991).
Czynny uczestnik życia krytycznoliterackiego, współpracownik wielu pism ("Ruch Literacki", "Twórczość", "Odra", "Życie Literackie", "Ojczyzna-Polszczyzna", "Przegląd Humanistyczny"). Założyciel i dyrektor naukowy Wydawnictwa Edukacyjnego w Krakowie, inicjator edycji serii podręczników do nauki języka polskiego „To lubię”. Specjalista z zakresu literatury Młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego i piśmiennictwa współczesnego; znawca twórczości Władysława Orkana i Zbigniewa Uniłowskiego.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim (1974) i Krzyżem Oficerskim (1985) Orderu Odrodzenia Polski. Mieszka w Krakowie.

Publikacje:
Zbigniew Uniłowski, Warszawa 1969
Stefan Piętak, Kraków 1971
Stefan Kołaczkowski jako krytyk i historyk literatury, Wrocław 1976
Oświatowe przekroje i zbliżenia, Warszawa 1985
Współczesna poezja polska, Wybór i oprac. wspólnie ze Stanisławem Burkotem, Kraków 1971
Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego (red.), Warszawa 1972
• Władysław Orkan: Komornicy i opowiadania wybrane. Wybór i posłowie Bolesław Faron, Warszawa 1975
• Zbigniew Uniłowski: Wspólny pokój i inne utwory (oprac.). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, BN I, 224. Wrocław 1976
• Zbigniew Uniłowski: Żyto w dżungli. Pamiętnik morski. Reportaże. (wybór i posłowie), Kraków 1981
Spotkania i powroty. Sylwetki i szkice o literaturze, Kraków 1995.
• Monografia Jama Michalika, Kraków 1995.
Władysław Orkan. Kraków, 2004.
Okruchy: szkice o literaturze i kulturze XX wieku. Kraków 2005.
Powrót do korzeni, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2000.
Powrót do korzeni. Nowy, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2010.

(HSZ),  fot. archiwum, nowysacz.pl, UP w Krakowie
Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)