Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 30 listopada. Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
05/10/2022 - 17:35

Licytacja komornicza w Nowym Sączu 18 listopada 2022 roku: grunt z budynkiem

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek zawiadamia że w dniu 18.11.2022 r. o godz 10:00 w sali nr 206 Sądu Rejonowego w Nowym Saczu przy ul. J. Smolika 1, 33-300 Nowy Sącz odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości.

Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Chomranice, gminie Chełmiec stanowiąca: zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym działkę ew. nr 407/2 o powierzchni 0,43 ha. oraz niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 404/2 o powierzchni 1,67 ha. Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o nr NS1S/00107279/9 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych. stanowiącej własność dłużnika.

Nieruchomość działka nr 407/2 oszacowana jest na kwotę: 251.400,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 188.550,00

Rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości wynosi 25.140,00 zł

Nieruchomość działka nr 404/2 oszacowana jest na kwotę: 321.050,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 240.787,50 zł.
Rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości wynosi 32.105,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji.

Nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. 

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Nowym Saczu do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 Dziękujemy za przesłanie błędu