Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 27 maja. Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
10/05/2024 - 15:40

Ecomotional Branżowe Centrum Umiejętności ds. elektromobilności

W dniu 9 maja br. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbyła się konferencja prasowa partnerów przedsięwzięcia pn.: Ecomotional Branżowe Centrum Umiejętności ds. elektromobilności, na której partnerzy dokonali uroczystego podpisania umowy partnerskiej. To odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą wymuszającą na podmiotach odpowiedzialnych za edukację zmianę filozofii myślenia o procesie nauczania i podnoszenia kompetencji.


Budowanie kompetencji przyszłości  

Gospodarka oparta na wiedzy to model rozwoju gospodarczego, w którym główną rolę odgrywa wiedza, informacja i innowacja. Model ten koncentruje się na kreatywności do generowania wartości dodanej i budowaniu kompetencji przyszłości. Takie właśnie podejście przyświecało pomysłodawcom idei powołania Ecomotional Branżowego Centrum Umiejętności ds. elektromobilności.

Partnerzy projektu skupili się na mechanizmach uczenia się przez całe życie w kierunku zapotrzebowania branżowego w dziedzinie elektromobilności, lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwłaszcza transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji.

Zaawansowane centrum edukacyjno-szkoleniowe

Ecomotional Branżowe Centrum Umiejętności ds. elektromobilności to tak naprawdę zaawansowane operacyjnie i technologicznie przedsięwzięcie skierowane do każdego, kto chce rozwijać nowe i unikatowe kompetencje w dziedzinie elektromobilności. Rozwój nowych kompetencji będzie dotyczył zarówno obszaru związanego z pojazdami elektrycznymi, systemami ładowania, jak również magazynowaniem energii.

Partnerzy

Przedsięwzięcie koordynowane będzie operacyjnie przez ECOMOTIONAL przy udziale konsorcjantów będących partnerami merytorycznymi w składzie m.in.: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, a także partnerami  branżowymi takimi jak Stowarzyszenie Mobilne Miasto i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

- Celem naszego Ecomotional BCU ds. elektromobilności jest wprowadzenie do szkolnictwa zawodowego perspektywy i praktyki zawodów przyszłości. Budując konsorcjum silnych merytorycznie partnerów, chcemy przyczynić się do rozwoju ciekawego przyszłościowego kształcenia zawodowego – nauka przez praktykę - podkreśla partner zarządzający Ecomotional Dawid A. Kmiecik. 

Małopolska Inteligentna Specjalizacja

Małopolska to silny ośrodek gospodarczy i naukowy, tworzony przez system szkół średnich i wyższych. Dlatego też projekt bazując na doświadczeniu ECOMOTIONAL - lidera zaawansowanych przedsięwzięć z dziedziny CleanTech - wykorzystuje potencjał Małopolski, gdzie energia zrównoważona to jedna z siedmiu inteligentnych specjalizacji, ujętych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2030. Takie podejście daje silny potencjał wdrożeniowy i gwarancję sukcesu.

Koncepcja branżowych centrów umiejętności oparta jest na modelu współpracy między różnymi podmiotami, które będą odpowiedzialne za pozaszkolne kształcenie ustawiczne. Ecomotional Branżowe Centrum Umiejętności ds. elektromobilności będzie pełnił również rolę pośrednika pomiędzy absolwentami a pracodawcami.

- Cieszę się, że pojawia się kolejny podmiot Ecomotional, który zauważa potencjał i biznesowy i naukowo-dydaktyczny instytucji zlokalizowanych na terenie Małopolski. Podjęcie tego projektu to kolejny krok na drodze scalenia i większej kooperacji pomiędzy organizacjami sektora szkolnictwa i gospodarki, w tym przypadku mówimy o obszarze energii odnawialnej - zauważa dr Dariusz Woźniak, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University, prof. WSB-NLU

Finansowanie

Projekt Ecomotional Branżowe Centrum Umiejętności ds. elektromobilności prowadzony jest w ramach pozaszkolnego kształcenia ustawicznego, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i finansowany jest w 100% ze środków Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy szkolnictwa zawodowego. Kwota dofinansowania wynosi 15,5 miliona PLN. Projekt ma ogólnopolski zakres działalności i będzie wdrażany w okresie od 1 czerwca 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.

Ecomotional Branżowe Centrum Umiejętności ds. elektromobilności
W dniu 9 maja br. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbyła się konferencja prasowa partnerów przedsięwzięcia pn.: Ecomotional Branżowe Centrum Umiejętności ds. elektromobilności, na której partnerzy dokonali uroczystego podpisania umowy partnerskiej. To odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą wymuszającą na podmiotach odpowiedzialnych za edukację zmianę filozofii myślenia o procesie nauczania i podnoszenia kompetencji.

Artykuł sponsorowanyDziękujemy za przesłanie błędu