Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 22 kwietnia. Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji
21/02/2024 - 19:20

Zwolnienie lekarskie w czasie urlopu wypoczynkowego. Czy choroba wydłuża urlop o dni z L-4

Zwłaszcza przy dłuższych urlopach wypoczynkowych – a zgodnie z kodeksem pracy przynajmniej jedna jego część powinna trwać nieprzerwanie 14 dni – zdarza się urlopowanemu pracownikowi zachorować. Co się wtedy dzieje: urlop przepada. A może wydłuża się o dni przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Żadne z tych rozwiązań. Zgodnie z kodeksem pracy choroba przerywa urlop wypoczynkowy z wszelkimi tego konsekwencjami.

Choroba przerywa urlop wypoczynkowy a nie go zawiesza

Kodeks pracy stanowi, że pracodawca ma obowiązek zmiany terminu w przypadku:

  • choroby pracownika,
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • powołania na ćwiczenia wojskowe,
  • urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego.

Te okoliczności powodują również przerwanie udzielonego urlopu.

Pracodawca może zmienić termin urlopu: na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami, albo z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby zakłócenia toku pracy.

W praktyce wygląda to tak, że jeśli pracownik zachoruje nim rozpoczął urlop zapisany nawet w planie urlopów, to takie wolne zostaje odwołane – w całości, a nie tylko na dni choroby. Formalnie pracodawca zmienia termin urlopu czyli uzgadnia go na nowo z pracownikiem.
W praktyce można oczywiście dopuścić taki wariant, że po zakończeniu choroby pracownik rozpoczyna urlop, ale musi to być uzgodnione i ustalone na nowo z pracodawcą.

Co do zasady nie inaczej jest w przypadku choroby w trakcie urlopu. Pracownik zgłasza się do lekarza, otrzymuje zwolnienie, a pracodawca w tym czasie odwołuje urlop. Formalnie urlop trwał tylko tyle dni, ile pracownik na nim przebywał przed otrzymaniem zwolnienia. Na zwolnieniu otrzymuje zasiłek chorobowy (zazwyczaj niższy niż wynagrodzenie za czas urlopu). Gdy choroba się skończy, pracownik wraca do pracy, a pozostałe dni wcześniej planowanego urlopu zwiększają jego niewykorzystaną pulę.
Pracownik negocjuje z pracodawcą kolejny termin wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego.

Bez zawieszenia urlopu gdy zwolnienie lekarskiego jest na chorobę dziecka

Zgoła inaczej jest gdy zwolnienie lekarskie w czasie urlopu związane jest z choroba dziecka. Od strony formalnej, choć pracownik poświęca czas na opiekę nad dzieckiem a nie na odpoczynek, takie zwolnienie nie przerywa urlopu.
Za ten czas pracownik nie otrzymuje więc zasiłku chorobowego a wynagrodzenie za czas urlopu. Dni choroby dziecka z kolei nie wydłużają mu urlopu.

Gdy po chorobie dziecka urlop jeszcze nie został wykorzystany, to zwolnienie lekarskie wystawione w związku z chorobą dziecka urlopu nie przerywa – pracownik wykorzystuje go do terminu, który wcześniej został określony jako dzień powrotu z urlopu wypoczynkowego do normalnych zajęć zawodowych.

I znów – od strony praktycznej nie ma przeszkód, by np. o tydzień kiedy urlopowany pracownik miał zwolnienie lekarskie w związku z chorobą dziecka, pracodawca przedłużył mu urlop wypoczynkowy. Ale to jest dobra wola pracodawcy, a nie oblig wynikający z przepisów, a ponadto – i przede wszystkim – pracownik musi mieć jeszcze odpowiednią liczbę dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Przy okazji warto dodać, że jeszcze inaczej rzecz się ma gdy pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym, nawet krótkotrwałym, a zachoruje. Za czas takiego L4 nie dostanie zasiłku chorobowego bo w czasie urlopu bezpłatnego nie są płacone składki na ubezpieczenia społeczne/ oczywiście wynagrodzenia też nie, bo taka jest istota urlopu bezpłatnego.  ([email protected]) fot. valelopardo/pixabay  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu