Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 1 marca. Imieniny: Albina, Antoniny, Radosławy
15/02/2024 - 05:10

Teraz minimalne wynagrodzenie to 4242 zł brutto, a ile netto? Sprawdź czy na rękę dostałeś tyle ile trzeba

Podobnie jak w 2023 r. pierwsza podwyżka minimalnego wynagrodzenia nastąpiła od 1 stycznia 2024 r., a druga w będzie miała miejsce od 1lipca 2024 r. Najpierw do kwoty 4242 zł brutto a następnie – 4300 zł brutto. Jednak na rękę pracownicy i zleceniobiorcy dostają mniej. Na dodatek u różnych osób są to różne kwoty. Skąd te różnice?

Dlaczego płaca minimalna w 2024 r. wzrośnie dwukrotnie? Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeśli w kolejnym roku prognozowany wskaźnik cen wyniesie co najmniej 105%, wówczas ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie 2024 r. brutto i na rękę

1 stycznia danego roku kalendarzowego wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa w przypadku umów cywilnoprawnych.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 4242 zł brutto, a stawka godzinowa 27,70 zł brutto.

Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. – minimalne wynagrodzenie wyniesie 4300 zł brutto, a stawka godzinowa 28,10 zł brutto.

Od 1 stycznia 2024 r. pracownicy powinni dostać aż o 642 zł brutto więcej w porównaniu do wcześniejszego roku. Jakie koszty należy odliczyć w celu obliczenia kwoty netto? Są to:

  • składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe),
  • składkę zdrowotną,
  • zaliczkę na podatek dochodowy (PIT).

Po odjęciu tych kosztów zasadniczo minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2024 r. wynosi 3 221,98 zł netto, a od 1 lipca 2024 r. wyniesie 3 261,53 zł netto.

Różne kwoty najniższej krajowej na rękę: dlaczego

W przypadku umowy zlecenia na obliczanie minimalnego wynagrodzenia netto mają wpływ czynniki, takie jak:

  • zatrudnienie u innego pracodawcy,
  • status studenta,
  • wiek poniżej 26 lat,
  • opłacanie dobrowolnie ubezpieczenia chorobowego.

Dlatego kwota, a właściwie kwoty netto, w zależności od przyjętej opcji mogą być inne. Zatrudnienie u innego pracodawcy może sprawiać, że z wynagrodzenia potrącone nie będą składki ZUS, ale tylko na ubezpieczenie społeczne, a z kolei młody pracownik może być zwolniony – w ramach tzw. PIT zero – z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jak wyjaśnia Katarzyna Sędziak z rządowej Zielonej Linii, z kolei pracodawca zatrudniający studenta lub ucznia poniżej 26. roku życia na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej nie musi odprowadzać za niego składek do ZUS na ubezpieczenia społeczne.

Dodatkowo, pracownik lub zleceniobiorca do ukończenia 26 lat jest objęty zerowym PIT, co oznacza, że jest zwolniony z podatku dochodowego. Zerowy PIT dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą oraz umowy zlecenia, bez względu na to, czy są uczniami lub studentami, czy nie.

W związku z powyższym student lub uczeń do ukończenia 26. roku życia, który wykonuje umowę zlecenia będzie otrzymywał ustaloną stawkę wynagrodzenia na rękę, bez konieczności pomniejszania jej o składki ZUS czy podatek PIT.    ([email protected]) fot. Life-Of-Pix/pixabay  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu