Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 21 maja. Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
21/02/2016 - 15:15

Stopa sądeckiego bezrobocia poszła w górę

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Nowym Sączu wyniosła w końcu grudnia 2015 r. 7,8 proc.Oznacza to wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,3 punktu procentowego. W ujęciu rocznym natomiast zanotowano wyraźny spadek, w analogicznym okresie ubiegłego roku stopa bezrobocia w naszym mieście była o 1,2 punktu procentowego wyższa.

Wzrost stopy bezrobocia nastąpił we wszystkich powiatach subregionu nowosądeckiego, obejmującego trzy powiaty ziemskie: nowosądecki, gorlicki  i limanowski oraz jeden grodzki (miasto Nowy Sącz). Największy wzrost, o pół punktu procentowego,  zanotowano w powiatach limanowskim i nowosądeckim (ziemskim).  

Pod względem poziomu bezrobocia rejestrowanego miasto Nowy Sącz jest nieprzerwanie liderem  w podregionie nowosądeckim. Różnica pomiędzy Nowym Sączem a pozostałymi powiatami sięga kilku punktów procentowych: w powiecie gorlickim zanotowano grudniu ubiegłego roku stopę bezrobocia na poziomie 11,3 proc., w powiecie nowosądeckim ziemskim - 13,6 proc., a w limanowskim 13,8 proc. Różnice te utrzymują się od dłuższego czasu.

Stopa bezrobocia w Nowym Sączu jest niższa w porównaniu do Małopolski (8,4 proc.) i kraju (9,8 proc.). Porównywalny z Nowym Sączem pod względem potencjału demograficznego i gospodarczego Tarnów notuje stopę bezrobocia na poziomie 8,3 proc.

Najniższe bezrobocie rejestrowane w Małopolsce tradycyjnie zanotowano w Krakowie, w grudniu wyniosło ono 4,5 proc. Główny Urząd Statystyczny oblicza stopę bezrobocia jako procentowy udział liczby bezrobotnych  w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.

(mika)

fot, źródło SUPDziękujemy za przesłanie błędu