Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 24 czerwca. Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
17/03/2016 - 07:00

Nowy Sącz: Kiedyś góra śmieci, dziś nowoczesna linia przetwarzania odpadów

Spółka Nova otworzyła nowoczesną instalację biologicznego przetwarzania odpadów za ponad dwa miliony złotych. Technologia „Bio innovation” jest wymysłem sądeckich inżynierów i ma szansą na opatentowanie.

Prezes Piotr Leszek Piotrowski, wiceprezes Ewa Pancerz, przewodniczący Rady Nadzorczej adwokat Andrzej Krzyk oraz dyrektor ds. rozwoju i energetyki Spółki Nova Józef Ciuła mają się czym pochwalić. Wczoraj ekologiczną inwestycję  przy ul. Tarnowskie 120, gdzie mieści się Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu, wizytował prezydent Ryszard Nowak.

Wybraliśmy taką technologię, która poprzez współpracę ze środowiskami naukowymi pozwoliła stworzyć instalację, która może być przykładem dla innych firm. Zrobiliśmy to przede wszystkim po to, aby nasze środowisko było czystsze, a składowisko, które już dawno mogło być zamknięte ze względu na ilość odpadów, będzie funkcjonowało znacznie dłużej. Trzeba zauważyć, że spółka Nova jest niezwykle prężną i bardzo dobrze rozwijającą się firmą. Proszę przypomnieć sobie jak tu było 10 lat temu – była tu góra śmieci. Teraz mamy linię sortowniczą, kompostownie, korzystamy z odnawialnych źródeł energii, wykorzystujemy gaz i solary. Można powiedzieć, że w tej chwili składowisko jest samowystarczalne w zakresie energii i to czystej energii. Cieszy mnie, że firma się rozwija i jest ceniona, przez mieszkańców Nowego Sącza, którzy od pewnego czasu korzystają z usług spółki Nova – mówi Ryszard Nowak.

Nowa instalacja biologicznego przetwarzania odpadów powstała na bazie technologii będącej własnością spółki Nova.

Jest to technologia polegająca na tym, że odpady biologiczne pochodzące z linii sortowniczej są przetwarzane w zamkniętych reaktorach. Powietrze jest oczyszczane w filtrze chemicznym i po oczyszczeniu przedostaje się na powierzchnię. Jest to technologia nowa, nasza i nowosądecka. Przez pewien czas wahaliśmy się, jaką technologię wybrać, ponieważ większość z nich była za droga, dlatego postanowiliśmy stworzyć własny zespół we współpracy z uczelniami, które zajmują się takimi rozwiązaniami. Dzięki temu powstała technologia jest własnością naszej firmy i oparta jest o własny system sterowania – wyjaśnia Piotr Leszek Piotrowski, prezes Novej.

Inwestycja została zakończona w grudniu ubiegłego roku, a jej koszt wyniósł ponad 2 mln zł netto. Zastosowane rozwiązania techniczne spełniają obowiązujące standardy w zakresie technologii przetwarzania dla tego typu odpadów, a także wymogi dotyczące ochrony środowiska oraz zasady najlepszych dostępnych technik. Sama instalacja składa się z siedmiu bioreaktorów, biofiltra, modułu kontrolno-pomiarowego, instalacji fotowoltaicznej oraz sieci.

Na czym dokładnie polega „Bio innovation”? Tu już trzeba się posłużyć informacją ze strony spółki...

„W celu prowadzenia biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji w warunkach tlenowych, w zamkniętych bioreaktorach, została zastosowana technologia „Bio innovation”. Technologia ta jest autorskim produktem opracowanym przez inżynierów spółki NOVA w wyniku  prowadzonej współpracy ze środowiskiem naukowym. Celem jej zastosowania jest optymalizacja procesów przetwarzania i odzysku odpadów.

W każdym  bioreaktorze prowadzony jest indywidualny proces biologicznego przetwarzania odpadów na podstawie zaimplementowanych parametrów wraz z oczyszczaniem i dezodoryzacją powietrza poprocesowego w biofiltrze. Proces stabilizacji tlenowej prowadzony w bioreaktorach jest sterowany i kontrolowany przez dedykowany dla tej technologii system sterowania i wizualizacji „Control BI”.

Z instalacją biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji jest zintegrowana instalacja fotowoltaiczna, zamontowana na dachu modułu sterowania i kontroli. Energia elektryczna wytwarzana w wyniku konwersji promieniowania słonecznego w modułach fotowoltaicznych jest wykorzystywana do zasilania urządzeń elektrycznych instalacji bioreaktorów. Takie rozwiązanie stanowi przykład racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska i źródłami energii odnawialnych.

Zarządzanie energią jest koncepcją, która została wdrożona na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów jako „Zintegrowany system energetyczno-odpadowy” i ma na celu realizację zasad zrównoważonego rozwoju w kontekście rentowności i konkurencyjności Spółki. Proces planowania energetycznego w spółce NOVA integruje wszystkie działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonego wyniku ilościowego (zmniejszenie zużycia energii), ekonomicznego (uzyskanie oszczędności finansowych) oraz społecznego (lokalne bezpieczeństwo energetyczne). Działania spółki koncentrują się na optymalizacji sposobów korzystania z komponentów środowiska naturalnego, automatyzacji procesów technologicznych oraz na  racjonalnym wykorzystaniu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych” (źródło: Spółka Nova).

(JB)
Fot. JB

Nowoczesna instalacja biologicznego przetwarzania odpadów za ponad dwa miliony, fot. Janusz Bobrek


Dziękujemy za przesłanie błędu

100 firm Sądecczyzny - katalog