Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 2 kwietnia. Imieniny: Franciszka, Malwiny, Władysława
12/07/2022 - 07:15

MPEC w Sączu inwestuje w kotły na biomasę. Do już działającego dołączy kolejny

Jest nowy, ekologiczny, bardzo wydajny i opalany biomasą. Kocioł działający od kilku miesięcy w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu może ogrzać samodzielnie kilkaset domów lub nawet dwieście bloków mieszkalnych. Niebawem na terenie MPEC ruszy budowa drugiego kotła biomasowego o mocy 3 MW.

Pierwszy kocioł na biomasę świetnie zdaje egzamin. Dzięki niemu wytwarzanie ciepła systemowego w mieście jest nie tylko bardziej ekonomiczne, ale też ekologiczne. Jedynym produktem ubocznym spalanego w nim opału (zrębki drzewnej) jest para wodna. Te przesłanki skłoniły kierownictwo sądeckiej miejskiej spółki do inwestowania na tej właśnie płaszczyźnie. Stąd też decyzja o budowie drugiego kotła na biomasę.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu podpisało umowę z wykonawcą tej inwestycji 8 kwietnia 2022 r.

Zadanie dotyczące budowy drugiego kotła biomasowego realizowane jest w ramach projektu „Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”, współfinasowanego ze środków Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Na budowę kotła biomasowego MPEC przeznaczy ponad 9,5 mln zł, które w 45 proc. pokryje z przyznanego dofinansowania. Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

- Cieszę się, że MPEC regularnie pozyskuje fundusze na inwestycje w ekologię i dywersyfikację źródeł ciepła. To również inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców, ponieważ widzimy co dzieje się na światowych rynkach surowców. Drugi kocioł biomasowy to kolejny element dywersyfikacji źródeł ciepła i dekarbonizacji - zaznacza Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza.

Drugi kocioł na biomasę zapewni zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego, wzrost produkcji energii odnawialnej pochodzącej z biomasy i ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

Zrębka drzewna spalana w sądeckim MPEC-u pochodzi od lokalnych dostawców biomasy. Firmy, które wygrywają przetargi na jej dostawę mają swoją siedzibę w promieniu 100 km od Nowego Sącza.

- Po zrealizowaniu tej inwestycji będziemy dysponować trzema niezależnymi źródłami ciepła – mówi Paweł Kupczak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu.

Jak wyliczył prezes Kupczak w ubiegłym roku blisko 31 proc. produkowanego ciepła pochodziło z biomasy, a w 2023 r. ilość ciepła wytwarzanego z węgla spadnie poniżej 50 proc.

W ramach wspomnianego projektu sądecki MPEC zlikwidował już trzy kotły gazowe i przyłączył budynki na ul. Jana Pawła II do miejskiej sieci ciepłowniczej. W planach, które spółka zamierza zrealizować w najbliższym czasie jest także likwidacja kolejnych czterech kotłów gazowych oraz dwóch kotłów węglowych. Budynki zasilane z tych źródeł zostaną przyłączone do sieci ciepłowniczej i będą zasilane ciepłem produkowanym m.in. z nowego kotła biomasowego.

Ale to nie koniec planów bardzo prężnie rozwijającej się miejskiej spółki, którą od kilku lat kieruje prezes Paweł Kupczak. Jej kierownictwo przymierza się do montażu na terenie przedsiębiorstwa lamp oświetleniowych zasilanych z paneli fotowoltaicznych współpracujących z planowanym w ramach tego zadania magazynem energii elektrycznej, co ograniczy jej zużycie na terenie MPEC.

- Obecnie na terenie naszego zakładu trwa budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej, która również jest finansowana ze środków zewnętrznych – mówi Paweł Kupczak, prezes MPEC w Nowym Sączu. – Warto dodać, że w ubiegłym roku do użytku został oddany pierwszy kocioł biomasowy o mocy 7 MW. Te inwestycje w nowe źródła energii, pochodzącej z odnawialnych źródeł energii i kogeneracji, przełożą się na status efektywnego systemu ciepłowniczego.

To jednak nie koniec inwestycji w czyste powietrze w Nowym Sączu i ekologiczne źródła w MPEC, o czym zapewnia szef sądeckiej spółki. Celem obecnie realizowanego dużego projektu jest nie tylko rozbudowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, ale również podejmowanie działań ograniczających zanieczyszczanie powietrza pyłami oraz dwutlenkiem węgla. To one są jednym z głównych przyczyn globalnego ocieplenia.

- Uniezależnienie się od węgla pozwoli na bardziej ekologiczną produkcję ciepła – dodaje prezes Kupczak. - W obecnej sytuacji, którą obserwujemy na świecie są to działania zmierzające ku zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców, polepszeniu warunków ich życia (czystsze powietrze), a także zmierzające do zmaksymalizowania efektywności systemu ciepłowniczego.

Energia cieplna produkowana w sądeckim MPEC-u, mimo wciąż dużego udziału technologii węglowej, jest ekologiczna z uwagi na poczynione inwestycje, mające na celu minimalizację emisji zanieczyszczeń i dostosowaniu ich do niezwykle surowych wymogów ochrony środowiska.

Przedsiębiorstwo ogranicza emisję do powietrza poprzez wykorzystywanie w możliwie szerokim zakresie paliw niskoemisyjnych (gaz ziemny) i uznawanych za takie, które nie emitują szkodliwych substancji (biomasa). Spółka stosuje wysokosprawne urządzenia oczyszczania spalin oraz spalanie węgla o niskiej zawartości siarki.

Materiał partnera

Sądecki MPEC inwestuje w kotły na biomasę. Do już działającego dołączy kolejny.
Jest nowy, ekologiczny, bardzo wydajny i opalany biomasą. Kocioł działający od kilku miesięcy w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu może ogrzać samodzielnie kilkaset domów lub nawet dwieście bloków mieszkalnych. Niebawem na terenie MPEC ruszy budowa drugiego kotła biomasowego o mocy 3 MW.


Dziękujemy za przesłanie błędu