Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 20 maja. Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
11/01/2018 - 12:40

MMC Brainville: Gdzie się podziało 60 milionów? PARP chce zwrotu całych 100 milionów!

Spółka MMC Brainville dostała 100 milionów zł unijnego dofinansowania. Teraz, według ustaleń syndyka upadłościowego, majątek spółki wart jest zaledwie… 40 milionów złotych. Gdzie się podziało pozostałe 60 milionów? Czy Miasteczko będzie musiało zwrócić pieniądze i czy ich odzyskanie jest w ogóle realne? Pytamy o to Miłosza Marczuka z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która jeszcze nie tak dawno pozytywnie rozliczyła przedsięwzięcie.

Czy rzeczywiście spółka MMC Braiville będzie musiała zwrócić dotację w wysokości 100 milionów? Kiedy i na jakiej podstawie zostaną podjęte ostateczne decyzje?
- W 2017 roku PARP wypowiedziała umowy o dofinansowanie dla projektów pod nazwą „Park Technologiczny – Miasteczko Multimedialne” i  „Inwestycje w Multimedia jako szansa na rozwój innowacji w Polsce ” oraz wezwała syndyka do zwrotu przekazanego dofinansowania wraz z odsetkami.

Zobacz też: Brainville warte ledwie 40 mln. Co z resztą unijnej dotacji?

Jak mogło dojść do sytuacji, w której projekt został najpierw pozytywnie rozliczony a teraz okazuje się, że różnica między wyceną syndyka a wartością projektu wynosi aż 60 milionów? Według naszych Czytelników stawia to pod dużym znakiem zapytania rzetelność PARP w czasie kontrolowania i rozliczania projektu.
- Roboty budowlane i dostawy w projekcie „Inwestycje w Multimedia jako szansa na rozwój innowacji w Polsce ” zostały rozliczone zgodnie z zasadami obowiązującymi w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na podstawie faktycznie poniesionych wydatków udokumentowanych fakturami i dowodami przelewów. Ostateczne rozliczenie zgodnie z umową miało nastąpić po 20 latach od dnia zakończenia procesu inwestycyjnego to znaczy do końca grudnia 2036 roku. 

Po tym okresie beneficjent zobowiązał się do rozliczenia przekazanego wsparcia transferując kwotę dofinansowania przedsiębiorcom w formie pomocy publicznej i pomocy de minimis. Wycena majątku, o której pani wspomina nie jest znana PARP i trudno się do niej odnieść.

Zobacz też: Sąd ogłosił upadłość Miasteczka Multimedialnego. To już koniec?

 Jak w praktyce wygląda mechanizm zwrotu dotacji i jest w ogóle realna szansa na odzyskanie tych środków skoro roszczenia wierzycieli, którzy do dziś się zgłosili do komisarza wynoszą aż 26 milionów?
- Ogłoszone postępowanie upadłościowe oraz posiadane przez PARP zabezpieczenia powinny umożliwić odzyskanie części środków.

Czy PARP włączyło się albo ma zamiar włączyć do postępowania upadłościowego? Mam na myśli działania prokuratury, która działa na wniosek sędziego komisarza?- PARP uczestniczy w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie Agencja po ogłoszeniu przez Beneficjenta pierwszego wniosku restrukturyzacyjnego podjęła działania  przewidziane prawem.

ES [email protected] Fot.: ilustracyjne sadeczanin.info Dziękujemy za przesłanie błędu