Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 2 marca. Imieniny: Halszki, Heleny, Karola
23/11/2023 - 05:55

Karta Dużej Rodziny – teraz zmiany. Kogo i czego dotyczą

Karta Dużej Rodziny to zestaw przywilejów i praw do specjalnych promocji przeznaczonych dla rodzin wielodzietnych. Projekt ciągle zyskuje nowe korzyści, dynamicznie się rozwija i wymagał uporządkowania – w tym także formalnego i funkcjonalnego. Takie zmiany właśnie zostały wprowadzone. O czym powinny wiedzieć osoby korzystające teraz z Karty Dużej Rodziny?

Karda Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Karta Dużej Rodziny funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach.

Najlepiej przez aplikację mObywatel

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

By udokumentować prawo do przywilejów przysługujących posiadaczom KDR trzeba dysponować albo plastikową kartą, specjalną dyskietką, albo tak zwaną kartą elektroniczną.

Teraz ujednolicono wizualizację tych dokumentów a ponadto funkcję karty elektronicznej przeniesiono do aplikacji mObywatel.

Co ważne, by skorzystać z nowej wizualizacji karty elektronicznej nie trzeba nic robić, pojawi się ona bowiem automatycznie, co jest właśnie zasługą przejęcia elektronicznej obsługi KDR przez aplikację mObywatel.

Kto i jak może otrzymać Kartę Dużej Rodziny

Osoby ubiegające się o Kartę składają jeden wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Mogą zrezygnować z wnioskowania o tradycyjną formę Karty i korzystać wyłącznie z elektronicznej formy. Ewentualnie później mogą wnioskować o domówienie tradycyjnej formy, co będzie podlegało opłacie w wysokości 10 zł. Rodzic oraz małżonek rodzica, któremu zostanie przyznana Karta elektroniczna może wizualizować na swoim urządzeniu mobilnym (przede wszystkim smartfonie) Karty elektroniczne swoich dzieci oraz drugiego rodzica lub małżonka rodzica.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom: w wieku do 18. roku życia oraz w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej, a także bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.   ([email protected]) fot. R-region/pixabay  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu