Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 19 czerwca. Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
28/10/2013 - 14:04

Galeria nie ma odbioru. Nadzór budowlany zapowiada sankcje

Trzy Korony działają bez niezbędnego pozwolenia na użytkowanie. - To niezgodne z prawem. Nie mogę wstrzymać użytkowania, ale konsekwencje zostaną wyciągnięte - powiedziała portalowi Sadeczanin.info Bogusława Mikołajczyk, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Nowego Sącza.
W piątek (25 października) po południu, kilkanaście minut przed oficjalnym otwarciem galerii i przecięciem wstęgi, Inspektorzy w dalszym ciągu analizowali dokumentację. Kilka minut przed godz. 15  nasz reporter zadzwonił do Inspektoratu.
- Na chwilę obecną takiego pozwolenia jeszcze nie wydano. Inspektorzy są w terenie, pani inspektor  również, trudno mi powiedzieć kiedy ten obiekt takie pozwolenie od nas otrzyma – powiedziała nam urzędniczka z PINB.
O to samo zapytaliśmy dziś (poniedziałek, 28 października). - Decyzja nie została jeszcze wydana. Nadal trwają czynności tzw. oględzinowe. – przyznała Bogusława Mikołajczyk, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
Od kilku dni do galerii przychodzą klienci, pracują handlowcy. - Czy to zgodne z prawem? Czy wydano pozwolenie warunkowe - dopytujemy. 
- Nie. Obiekt nie powinien być użytkowany to niezgodne z prawem - mówi inspektor Mikołajczyk i dodaje, że inwestor musi się liczyć z konsekwencjami takiego postępowania. - Sankcje ujęte są w przepisach - zaznacza.
Sprawdziliśmy. Każdy, kto buduje w mieście tego typu obiekt musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie i zawiadomić o zakończeniu budowy. O jego wydaniu decyduje inspektor nadzoru budowlanego. Do niego więc trzeba się udać, żeby sfinalizować budowę. Można to jednak zrobić, dopiero gdy kierownik budowy dokona ostatniego wpisu w dzienniku budowy.
Pozwolenia na użytkowanie wymagają m.in.: hotele, budynki handlu, gastronomii i usług, hale targowe, budynki przemysłowe (produkcyjne, obiekty magazynowe), stacje paliw,, warsztaty rzemieślnicze i dyskoteki.
Z przepisów o prawie budowlanym wynika, że powiatowy inspektor nie wyda pozwolenia na użytkowanie, zanim nie przeprowadzi obowiązkowej kontroli. Taka kontrola jest bezpłatna, a przeprowadza się ją na wezwanie budującego. Nadzór powinien ją przeprowadzić w ciągu 21 dni od wystosowania wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Z takiej kontroli sporządza się protokół.
Przepisy nie określają, ile czasu na wydanie pozwolenia na użytkowanie ma nadzór budowlany. Stosuje się więc przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące wydawania decyzji. Te mówią zaś, że na wydanie decyzji powinno się czekać najdłużej dwa miesiące.
Po zakończeniu budowy, ale przed wystąpieniem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, trzeba wystąpić o zajęcie stanowiska do m.in.: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej. Z kolei zawiadomienie jest dużo prostszą formą od pozwolenia na użytkowanie. Po jego złożeniu do nadzoru trzeba odczekać 21 dni. W tym czasie powiatowy inspektor bada dokumentację.
Jeżeli w trakcie obowiązkowej kontroli okaże się, że doszło do istotnych naruszeń projektu budowlanego, inspektor nadzoru może nałożyć kary. By je wyliczyć, nadzór korzysta z wzoru zawartego w prawie budowlanym. Zgodnie z nim stawkę 500 zł mnoży się przez odpowiedni współczynnik: kategorii obiektu i jego wielkości (zawiera je załącznik do prawa budowlanego). W wypadku sklepu stawkę 500 mnoży się przez 15 – współczynnik kategorii obiektu, oraz przez 1 (w wypadku obiektu o kubaturze do 2500 m sześc.). Wychodzi kwota 7500 zł za każde stwierdzone odstępstwo.
To nie jedyna sankcja, jaka grozi przedsiębiorcy. Jeżeli zacznie korzystać ze swojego obiektu bez pozwolenia na użytkowanie lub bez zawiadomienia o zakończeniu budowy, grozi mu kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Płacić musi ten, kto nie dopełnił formalności. By je wyliczyć, nadzór także korzysta z wzoru zawartego w prawie budowlanym, z tą jednak różnicą, że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.
Z przedstawicielami inwestora nie udało nam się dziś skontaktować.
Czytaj też: Trzy Korony: ostatnie szlify.  Obiekt czeka na odbiór


Bogumił Storch
Fot: BOS, KID
Źródło: własne, budnet.pl
 


Dziękujemy za przesłanie błędu