Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 8 lipca. Imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety
20/02/2020 - 13:20

Żeleźnikowa Wielka: wymień taniej dowód rejestracyjny

W związku ze zmianami administracyjnymi wprowadzonymi na terenie wsi Żeleźnikowa Wielka, jej mieszkańcy mogą taniej wymienić swoje dowody rejestracyjne.

Od 15 stycznia br., mieszkańcy Żeleźnikowej Wielkiej, przy podawaniu adresu zamieszkania używają już nazw ulic, a nie nazwy miejscowości z podaniem numeru domu. Zmiana ta, ma też swoje konsekwencje, związane z wymianą dowodów rejestracyjnych pojazdów, gdyż każdy właściciel musi obowiązkowo wymienić posiadany dokument na nowy.

 - Wymiana dowodów rejestracyjnych, w zaistniałej w Żeleźnikowej Wielkiej sytuacji, jest obowiązkowa. Zgłaszając się do wydziału komunikacji i transportu starostwa powiatowego w Nowym Sączu,należy wziąć ze sobą dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu.Gdy pojazd posiada kilku współwłaścicieli, zmian w dowodzie może dokonać jeden z nich, pod warunkiem posiadania pisemnego upoważnienia, od pozostałych współwłaścicieli, do przeprowadzenia tejże czynności - informuje specjalista Aneta Kiełbasa z wspomnianego wydziału komunikacji i transportu.  

O powody decyzji, wprowadzającej nazewnictwo ulic we wsi, zapytaliśmy inspektora urzędu gminy Nawojowa.

- Inicjatywa wyszła od mieszkańców gminy, którzy wielokrotnie na zebraniach wiejskich zgłaszali problem z dotarciem do nich korespondencji, dostarczanej przez firmy kurierskie. Spowodowane było to faktem nieskoordynowanej numeracji domów, np. dwa sąsiadujące ze sobą gospodarstwa miały numery różniące się nawet o kilkaset pozycji. Rada gminy po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, pozytywnie rozpatrzyła wniosek mieszkańców i podjęła decyzję o nadaniu poszczególnym ulicom nazw.

Chcąc zmniejszyć koszty wprowadzanych zmian dla mieszkańców, rada gminy, przekazała pismo do starostwa powiatowego w Nowym Sączu z prośbą o obniżenie opłaty za wydanie dowodów rejestracyjnych dla osób, które ubiegać  się  będą o  wymianę  tych  dokumentów z powodu zmiany stanu faktycznego w zakresie adresu zamieszkania, spowodowanego zmianami administracyjnymi wprowadzonymi w miejscowości Żeleźnikowa Wielka.

W odpowiedzi na stosowne pismo, rada powiatu podjęła uchwałę, w wyniku której zmniejszyła wysokość opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego o 20%. Dzięki tej decyzji mieszkańcy Żeleźnikowej Wielkiej, zapłacą za tę usługę 43,20 złotych, a nie pierwotne 54 złote. Jednakże należy pamiętać, iż ulga wprowadzona została na określony czas, tj. od 01 lutego br. do 31 lipca br. Jeśli ktoś dokona wymiany dowodu rejestracyjnego po upływie wskazanego terminu, będzie musiał już wnieść opłatę w wysokości 54 złotych.

Czy przy okazji wymiany dowodu rejestracyjnego, to samo należy zrobić z prawem jazdy?

- Wraz z decyzją o obniżeniu wspomnianej opłaty, otrzymaliśmy informację, iż w obecnym stanie prawnym, dokumenty prawa jazdy nie podlegają wymianie w przypadku zmiany adresu zamieszkania posiadacza dokumentu. A taka sytuacja ma miejsce właśnie w Żeleźnikowej Wielkiej - dodaje inspektor z urzędu gminy Nawojowa.

(Karol Trojan) [email protected], fot.: Ministerstwo Infrastruktury RPDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)