Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 6 czerwca. Imieniny: Laury, Laurentego, Nory
05/11/2020 - 19:05

Oświadczenia majątkowe i wyższe podatki. O tym dyskutowali radni Gródka

XXIX sesja rady gminy Gródek nad Dunajcem odbyła się 28 października br. w Zespole Szkół w Gródku nad Dunajcem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Radni podejmowali uchwały stosując się do wszelkich rządowych zaleceń i sanitarnych obostrzeń.

Sesja odbyła się mimo utrudnionych warunków technicznych. Decyzje radnych chociażby w kwestiach finansowych były niezbędne i należało je podjąć pomimo wszelkich przeciwności, na co zwrócił uwagę prowadzący obrady. W sesji wzięło udział większość radnych, co oznacza, że rada gminy osiągnęła wymagane kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Czytaj też: Gródek nad Dunajcem: wędkarze walczą o Małpią Wyspę. Petycję podpisało 300 osób

Analizy oświadczeń majątkowych radnych dokonał przewodniczący rady gminy, a pracowników urzędu, dyrektorów szkół oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych - sekretarz gminy, zgodnie z upoważnieniem otrzymanym od wójta. Wszystkie oświadczenia złożone zostały w ustawowym terminie i spełniały inne wymogi formalne.

W kilku przypadkach Urząd Skarbowy wykrył nieprawidłowości, wzywając zobowiązanych do naniesienia wymaganej korekty. W przypadku oświadczeń wójta i przewodniczącego rady gminy nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości ani uwag. Oświadczenia w części jawnej zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zobacz także: Pełne poparcie rady gminy Gródek nad Dunajcem dla petycji wędkarzy

Projekt w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego został przyjęty jednogłośnie. Jeden z radnych wniósł o to, aby w tym roku powtrzymać się od podnoszenia podatków od środków transportu ze względu na sytuację panującą w kraju. - W ten sposób nie pomożemy znajdującym się w trudnej sytuacji firmom, mimo nieznacznej kwoty podwyżki - mówił. W tej kwestii zdania były jednak podzielone.

Za projektem uchwały w sprawie określenia wysokości podatków od środków transportowych głosowało 9 radnych, wskutek czego został on przyjęty. W ramach interpelacji i zapytań nie pojawiły się żadne wnioski. ([email protected], fot. UG Gródek nad Dunajcem)

Dziękujemy za przesłanie błędu