Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 11 sierpnia. Imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny
18/06/2019 - 19:10

Nowy Sącz: Prezydent Handzel bez wotum zaufania. Jak głosowali radni?

Udzielenie wotum zaufania prezydentowi Nowego Sącz było jednym z kluczowych punktów dzisiejszej sesji. Ludomir Handzel wotum zaufania nie otrzymał, ale nie ma powodów do zmartwienia - ocena dotyczyła 2018 roku, który w większości minął pod rządami Ryszarda Nowaka.

Po ponad pięciogodzinnej dyskusji radnych nad raportem o stanie miasta obfitujących, niestety w mnóstwo osobistych, niekoniecznie merytorycznych "wycieczek" radni dobrnęli do kolejnego punktu sesji.

Projekt uchwały w tej sprawie rekomendował Piotr Lachowicz, sekretarz miasta Nowego Sącza. Komisja statutowo-prawna pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Potem rozpoczęła się następna dyskusja, tym razem dyskusja nad wspomnianym projektem.

Jako pierwszy głos zabrał radny Maciej Rogóż. Przypomniał on między innymi pomysł prezydenta Ludomira Handzla dotyczący likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 i nadmienił, że w kampanii wyborczej obecny gospodarz miasta deklarował, że nie będzie likwidował żadnych szkół w mieście.

- Oceniając dotychczasowe działania prezydenta obecnie nie mogę Pana obdarzyć zaufaniem, ale liczę, że za rok będę mógł zagłosować za - mówił radny Rogóż.

Następnie oceny ośmiomiesięcznej prezydentury obecnego gospodarza miasta dokonał radny Wojciech Piech.

- Pan buduje dalej propagandowe zamki na piasku - mówił radny Piech. - Co naprawdę przywiodło pana do  samorządu? Z przykrością stwierdzam, że nie zasłużył na moje zaufanie. Wzywam Pana do zmiany stylu zarządzania miastem, do realizacji pańskich obietnic wyborczych. Szanowny panie prezydencie będę głosował za nieudzieleniem wotum zaufania dla pana.

- Panie radny Piech wystarczy tej samokrytyki - odniósł się  wiceprezydent Artur Bochenek.

- Krytykę trzeba umieć przyjąć - odezwała się radna Barbara Jurowicz.

- Trudno przyjąć mi krytykę kierowaną w stronę pana prezydenta. Jestem zaskoczony i zniesmaczony tym, co państwo mówią - włączył się do dyskusji radny Maciej Prostko.

- Deklarujecie, że PiS chce współpracować z miastem. Tak to pokazujecie. Decyzję pozostawiam Wam. Obłuda jest obłudą. Nie da sie ocenić jednego miesiąca Ludomira Handzla w stosunku do 11 miesięcy pracy poprzedniego prezydenta. Jeśli nie ufacie prezydentowi, to jak Wy chcecie z nim współpracować - grzmiał radny Gieniec. - Apeluję! Zacznijmy współpracować razem.

Kolejnym radnym, który włączył się do dyskusji był radny Michał Kądziołka, a następnie radny Leszek Zegzda. W jego wypowiedzi wyraźnie brzmiało, żeby radni dali szansę pracować obecnemu prezydentowi miasta. Stwierdził, że radni klubu Koalicji Nowosądeckiej będą głosowali za udzieleniem mu wotum zaufania.

Mimo apelu prezydenta Ludomira Handzla o to, aby radni zagłosowali przeciw wotum zaufania, czyli za zdeprecjonowaniem jedenastu miesięcy funkcjonowania miasta Nowego Sącza w 2018 roku, to radni podjęli decyzję odwrotną.

Radna Barbara Jurowicz stwierdziła, że 6 godzin była rozmowa o zaufaniu do pana prezydenta nie tego, który był, ale obecnego.

- My nie będziemy oceniać poprzedniego prezydenta, ale obecnie wybranego gospodarza miasta Ludomira Handzla. Klub radnych PiS nie udzieli mu wotum zaufania - stwierdziła radna Jurowicz.

- Rozumiem - dyscyplina klubowa - odparował radny Maciej Prostko. - Proszę was drodzy przyjaciele radni PiS i klubu "Wybieram Nowy Sącz" wznieśmy się ponad politykę. Zagłosujmy, jak trzeba, za wotum zaufania. Pokażmy, że jesteśmy w stanie wznieść się nad podziałami i, że jesteśmy w stanie zagłosować za.

Po tym wystąpieniu radny Prostko otrzymał oklaski od części radnych.

- To będzie jakiś ewenement, że radni PiS nie udzielą wotum zaufania prezydentowi (byłemu - przyp. red.) z tejże opcji - wypunktował radny Krzysztof Ziaja.

Radny Józef Hojnor stwierdził krótko, że będzie głosował za udzieleniem prezydentowi wotum zaufania.

- Zróbmy ten krok do przodu - apelował radny Tadeusz Gajdosz. - Wznieśmy się nad podziałami. Pokażcie klasę. Wielki szacunek panie prezydencie. Idziemy do przodu.

Do dyskusji przed głosowaniem włączył się także radny Krzysztof Głuc, który stwierdził, że "tutaj odbywa się polityka". Mówił, aby nie rozdzielać szat, bo jest to element życia politycznego.

Po ponad godzinnej dyskusji radni przeszli do głosowania. Za udzieleniem wotum zaufania dla prezydenta miasta było 10 radnych, przeciw 12, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Wotum zaufania nie zostało udzielone.

[email protected], fot. IM.Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)