Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 12 sierpnia. Imieniny: Hilarii, Juliana, Lecha
02/08/2019 - 15:00

Nowy Sącz: Nadzwyczajna sesja Rady Miasta (na żywo)

Czym zakończy się kolejna nadzwyczajna sesja rady miasta? Radni ponownie będą debatowali nad rozwiązaniem pata śmieciowego, czyli kryzysu w miejskiej spółce NOVA.

Miejmy nadzieję, że dzisiaj, podczas sesji zapadnie decyzja, czy dofinansować spółkę NOVA pieniędzmi z zysku wypracowanego za 2018 rok przez spółkę Sądeckie Wodociągi, czy też podnieść cenę za odbiór śmieci w mieście. Jeśli radni zdecydują się właśnie na ten wariant, to sądeczan czekają podwyżki sięgające stu procent.

Miasto musi znaleźć pieniądze, aby zwiększyć ryczałt, jaki Nowy Sącz płaci co miesiąc miejskiej spółce NOVA za odbiór, zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów.

Za realizację tego zadania spółka otrzymuje co miesiąc ponad 500 tys. złotych, a potrzeba ponad milion.

Na ostatniej nadzwyczajnej sesji radni odrzucili prezydencki projekt uchwały dotyczący sposobu pozyskania środków na dofinansowanie Novej.

Dzisiaj, podczas drugiej nadzwyczajnej sesji radni będą się pochylali nie tylko nad tym projektem, ale także nad projektem podwyżek cen za śmieci.

Porządek obrad Sesji RM - 2 sierpnia 2019 r.

Otwarcie Sesji.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/48/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Zamknięcie sesji.

[email protected], fot. IM.Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)