Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 24 listopada. Imieniny: Emmy, Flory, Romana
23/01/2018 - 21:50

Nowy Sącz: Mamy trzeciego wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Jest nim Piotr Lachowicz

Radny Piotr Lachowicz (PO) został wybrany trzecim wiceprzewodniczącym Rady Miasta Nowego Sącza. Tak zdecydowali radni podczas dzisiejszej sesji.

W tajnym głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za kandydaturą przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej zagłosowało dziewiętnastu radnych. Dwóch wstrzymało się od głosu. Radny Lachowicz nie brał udziału w głosowaniu.

Projekt uchwały o powiększenie składu Prezydium Rady Miasta Nowego Sącza o jeszcze jednego wiceprzewodniczącego został wprowadzony do porządku obrad z rekomendacją kandydata przez radnego Tomasza Bastę (PO).

Pod tym projektem podpisało się dziewiętnastu radnych m.in. z Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, jak i z Koalicyjnego Klubu „Prawa i Sprawiedliwości i Dla Miasta”.

Piotr Lachowicz był jedynym zgłoszonym kandydatem. Po głosowaniu zasiadł on za stołem prezydialnym obok Janusza Kwiatkowskiego (PiS), niedawno wybranego nowego przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza oraz dwóch wiceprzewodniczących: Tomasza Cisonia i Michała Kądziołki (obaj PiS).

- Chciałbym serdecznie podziękować za zaufanie, jakim Państwo mnie obdarzyli – zwrócił się do prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka oraz radnych nowy, trzeci wiceprzewodniczący Rady Miasta. – Jest dla mnie zaszczytem, że zostałem wybrany jako przedstawiciel opozycji, również głosami większości. Między innymi mój klub podnosił, że w tradycji politycznej nie tylko zresztą polskiej jest to, że w radach, czy w innym politycznym gremium jedno miejsce oddaje się tzw. przedstawicielowi opozycji. Czy to jest mądre, czy nie? Nie mnie to oceniać. Robi się to dla tego, aby współpraca stron układała się lepiej. Tutaj nie ma mowy o żadnym politycznym dealu. Dzisiejsza sesja pokazała, że mamy wszyscy prawo do własnego zdania. Będę służył ze wszech miar pomocą i działał dla dobra miasta i jego mieszkańców.

Wybrano też nowego przewodniczącego komisji statutowo-prawnej Rady Miasta. Został nim radny Konstanty Legutko, pierwszy wiceprzewodniczący wspomnianego gremium.

Projekt uchwały przedstawił jej dotychczasowy przewodniczący radny Patryk Wicher. Wspomniany radny będzie nadal jej wiceprzewodniczącym. Nie może jednak już szefować tej komisji, bo w grudniu ubiegłego roku został wybrany na przewodniczącego komisji edukacji i kultury Rady Miasta Nowego Sącza.

Rada przyjęła też m.in. uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także uchwałę w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego na lata 2018-2020”.

Radni przegłosowali też uchwałę w sprawie zmiany siedziby Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej w Nowym Sączu. Dawniej mieścił się w budynku znajdującym się na plantach przy ul. Jagiellońskiej. Od września 2017 roku zajęcia odbywają się w salach IV Liceum Sportowego przy ul. Nadbrzeżnej (dawnym Gimnazjum nr 5).

[email protected], fot. IM

Wybór trzeciego wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza
Radny Piotr Lachowicz (PO) został wybrany trzecim wiceprzewodniczącym Rady Miasta Nowego Sącza


Dziękujemy za przesłanie błędu