Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 25 października. Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora
06/03/2017 - 15:15

Niechlubny ranking. Gminy, w których płoną trawy na potęgę

Po słonecznym weekendzie na Sądecczyźnie popadało i zrobiło się chłodniej. Deszcz okazał się sprzymierzeńcem strażaków, którzy od kilku dni, a były one bardzo ciepłe, zmagali się z pożarami suchych traw. Ratownicy jeździli po terenie od wezwania do wezwania.

Od początku bieżącego roku do dzisiaj w Nowym Sączu i regionie odnotowano łączne 266 pożarów z tego 152 były to pożary suchych traw. W samym Nowym Sączu gaszono ich 21, a na obszarze powiatu nowosądeckiego 131. 

Liczba pożarów traw w poszczególnych miesiącach w 2017 roku:
-Styczeń – 1
-Luty – 65
-Marzec (do dzisiaj) - 86
 

Zobacz także: Sądecczyzna płonie jak długa i szeroka.Ogień pożera suche trawy

Ilość pożarów suchych traw w gminach w 2017 roku:
-Nowy Sącz – 21
-Chełmiec – 14
-Gródek n/Dunajcem – 2
-Grybów (miasto) – 2
-Grybów (gmina)- 2
-Kamionka Wielka – 2
-Korzenna -5
-Krynica Zdrój -0
-Łabowa-0
-Łącko-15
-Łososina Dolna – 0
-Muszyna – 0
-Nawojowa – 2
-Piwniczna Zdrój-18
-Podegrodzie -18
-Rytro – 26
-Stary Sącz- 25
 

O tym, że wypalanie traw jest  niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

„Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach mówi:

"W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1.rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2.korzystania z otwartego płomienia,
3.wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
 

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Opr. (MACH), Fot. i źródło: PSP w Nowym Sączu.

wypalają trawy na Sądecczyźnie


Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)