Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 2 października. Imieniny: Racheli, Sławy, Teofila
17/09/2023 - 12:15

Znacie go: Paweł Szczygieł, jedenastka na liście PiS do Sejmu z okręgu nr 14

Paweł Szczygieł. Sądeczanin z krwi i kości. Przez swego dziadka spowinowacony ze słynnym fotografem Sądecczyzny, Wojciechem Migaczem, powszechnie znany i lubiany, a od niedawna kandydat na posła z listy Prawa i Sprawiedliwości. Paweł Szczygieł - jedenastka z listy PiS.

Znacie go: Paweł Szczygieł, jedenastka na liście PiS do Sejmu z okręgu nr 14

- Zawsze stawiałem na szacunek do przyrody, na właściwe gospodarowanie jej zasobami, ale też na szacunek do drugiego człowieka. To jest dla mnie najważniejsze. I takich zasad będę się trzymał jako dyrektor w Krakowie – deklarował, gdy objął pełnioną obecnie funkcję. I słowa dotrzymał. Kim jest Paweł Szczygieł, kandydat do Sejmu z listy PiS w wyborach 2023?

Paweł Szczygieł jest absolwentem Technikum Leśnego w Starym Sączu (1994), następnie Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie uzyskując w 2001 roku tytuł mgr inż. leśnictwa. Ciągle kontynuuje naukę i podnosi kwalifikacji zawodowe co znajduje potwierdzenie w ukończonych licznych kursach, szkoleniach oraz studiach podyplomowych: w 2004 roku z pedagogiki na Akademii Pedagogicznej w Krakowie; w 2008 roku z wyceny nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; w 2013 roku z gospodarki łowieckiej i ochrony zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz w 2023 roku Master of Business Administration na Wyższej Szkole Biznesu NLU w Nowym Sączu.

Od blisko 30 lat pracą zawodową Paweł Szczygieł związany jest z Lasami Państwowymi, gdzie przeszedł kolejno praktycznie wszystkie szczeble stanowisk: stażysta, podleśniczy, specjalista Służby Leśnej, inspektor Lasów Państwowych, inżynier nadzoru, przez blisko 14 lat nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej a od 2021 roku dyrektor RDLP w
Krakowie.

Znacie go: Paweł Szczygieł, jedenastka na liście PiS do Sejmu z okręgu nr 14

Przez ponad trzy lata był również nauczycielem przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu w Technikum Leśnym i Policealnym Studium Leśnym w Starym Sączu. Nieprzerwanie od 1994 roku jest członkiem NSZZ Solidarność, będąc wybieranym na funkcje m.in. przewodniczącego Komisji Zakładowej, przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej oraz wypełniając mandat delegata na Regionalny Zjazd Wyborczy Regionu Małopolskiego.

Działalność społeczną Paweł Szczygieł realizuje, będąc członkiem organu nadzoru fundacji „Współpracownicy Prawdy i Miłosierdzia” oraz członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i Stowarzyszenia Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa z ramienia, którego został wybrany na v-ce prezesa zarządu Sądeckiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Nowym Sączu.

Paweł Szczygieł est członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu pełniąc obecnie funkcję członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Małopolskiego. Jest członkiem Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Krakowie.

W latach 2007 – 2010 oraz obecnie jest członkiem Kolegium Lasów Państwowych. Na mocy Zarządzeń Ministra Klimatu i Środowiska obecnie jest członkiem Rady Naukowej: Gorczańskiego, Tatrzańskiego, Ojcowskiego i Magurskiego Parku Narodowego. Wchodzi w skład Rady Absolwentów przy Rektorze Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Rady Społeczno-Konsultacyjnej Wydziału Leśnego tegoż Uniwersytetu.

Swoje przywiązanie do wartości, tradycji i kultury regionu Paweł Szczygieł kultywuje, będąc członkiem Związku Podhalan oddział w Łącku i Społeczno – Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”, którego Walny Zjazd wybrał go na członka Zarządu.

Znacie go: Paweł Szczygieł, jedenastka na liście PiS do Sejmu z okręgu nr 14

Pawe Szczygieł jest również członkiem Kapituły marki „Miodny Szlak”. Był i jest członkiem wielu komitetów organizacyjnych konferencji naukowych, zjazdów, inicjatyw społecznych i wydarzeń historycznych oraz kulturalno – sportowych. W działalności społecznej dba o właściwe upamiętnienie oraz przekazanie młodemu pokoleniu wartości chrześcijańskich i patriotycznych.

Za działalność społeczną odznaczany i wyróżniany m. in.:

1. Brązowym Krzyżem Zasługi
2. Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości
3. Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Straży Granicznej”
4. Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji
5. Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

6. Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia
7. Brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
8. Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
9. Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
10. Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Sądeckiej”

11. Odznaka Pamiątkowa Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Sączu
12. Odznaka pamiątkowa Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej
13. Odznaka Honorowa Starego Sącza
14. Krzyż XXX-lecia Ordynariatu Polowego
15. Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Ratownictwa Górskiego

16. Srebrna Odznaka Honorowa NOT
17. Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej
18. Medal „Zasłużony dla Łowiectwa Okręgu Tarnowskiego”
19. Odznaka Honorowa „Za Wybitne Zasługi dla Ligi Obrony Kraju

20. Srebrny Medal Za „Zasługi dla Ligi Obrony Kraju
21. Złoty Krzyż „Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy
22. Porcelanowy Krzyż „Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy”
23. Medal Pamięci Polskiego Czynu Zbrojnego – 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku – Cudu nad Wisłą,
24. Złota Odznaka Honorowa SIiTLID
25. Medal Ambasadora Futbolu Nowosądeckiego

26. Medal 90-lecia Związku Piłki Nożnej w Krakowie
27. Złoty Medal harcerskiej wdzięczności im. Andrzeja Małkowskiego
28. Odznaka Przyjaciela Rabczańskich Harcerzy
29. Złota Honorowa Odznaka Małopolskiego Związku Piłki Nożnej
30. Złote Jabłko Sądeckie

Artykuł sponsorowanyDziękujemy za przesłanie błędu