Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 1 marca. Imieniny: Albina, Antoniny, Radosławy
21/09/2021 - 13:55

Do którego pojemnika wrzucasz karton po mleku? Największe błędy segregacji

Metale i plastiki do żółtego pojemnika, papier do niebieskiego, szkło do zielonego, a cała reszta do kubła z odpadami zmieszanymi. Choć segregacja śmieci wydaje się być prosta, jest wiele aspektów, o których czasem zapominamy. Sprawdź jakich błędów nie popełniać.

JSSO, czyli Jednolity System Segregacji Odpadów, to nic innego jak oddzielanie surowców od odpadów, których nie da się ponownie przetworzyć. Odpowiednia segregacja to wyraz troski o naszą planetę. Każda drobna zmiana może przynieść pozytywny efekt w przyszłości.

Dzięki prawidłowej segregacji część surowców może zostać poddana recyklingowi, a dbanie o to, co wkładamy do pojemników na śmieci pozwala uniknąć zanieczyszczenia środowiska. Choć do dyspozycji mamy tylko pięć pojemników, a o segregacji uczymy się już od najmłodszych lat, czasem zdarzają się nam pomyłki. Czy wiecie gdzie wyrzucać przeterminowane lekarstwa? A karton po mleku powinien trafić do plastiku czy papieru? Co zrobić ze zużytym ręcznikiem papierowym?

Pierwszy odcinek cyklu „EKO Sądeczanin – edukacja ekologiczna kluczem do wspólnego dobra” poświęcimy segregacji odpadów w warunkach domowych. Z poniższego artykuły dowiecie się jakie odpady powinny znaleźć się w pojemnikach, czego nie należy do nich wrzucać i co można oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Do pojemnika z metalem i tworzywami sztucznymi (pojemnik oznaczony żółtym kolorem) wrzucamy:

 • Plastikowe butelki po napojach – powinny być odkręcone i zgniecione;
 • Nakrętki – można zbierać je osobno i oddawać w ramach akcji charytatywnych, np. wrzucając do specjalnych pojemników;
 • Plastikowe opakowania po produktach spożywczych;
 • Opakowania wielomateriałowe – takimi opakowaniami są m.in. kartony po mleku i soczkach;
 • Opakowania po środkach czystości i kosmetykach – np. butelki po szamponach, tubki pasty do zębów, opakowania po proszkach do prania;
 • Reklamówki, plastikowe worki i torebki, folie;
 • Folię aluminiową;
 • Aluminiowe puszki po napojach i sokach;
 • Puszki po konserwach;
 • Metale kolorowe;
 • Kapsle;
 • Zakrętki od słoików.

Przed wyrzuceniem butelek i pojemników musimy je opróżnić. Nie trzeba natomiast ich myć, ponieważ odpady będą płukane w sortowni. Tym samym zaoszczędzimy wodę. Trzeba jednak brać po uwagę zalecenia gmin.

Jakie odpady nie mogą trafić do żółtego pojemnika?

 • Plastikowe zabawki;
 • Opakowania po lekach;
 • Zużyte artykuły medyczne;
 • Opakowania po olejach silnikowych;
 • Części samochodowe;
 • Baterie;
 • Akumulatory;
 • Puszki i pojemniki po farbach i lakierach;
 • Zużyty sprzęt elektroniczny i AGD.

Odpady z powyższej listy można oddać na PSZOK.

Natomiast do niebieskiego pojemnika wrzucamy papier, a konkretnie:

 • Opakowania z papieru;
 • Karton;
 • Tekturę (także falistą);
 • Katalogi;
 • Ulotki i broszury;
 • Papier szkolny, biurowy;
 • Zadrukowane kartki;
 • Papier pakowy;
 • Torby papierowe;

Wymienionych powyżej odpadów nie wolno mieszać z:

 • Zatłuszczonym lub mocno zabrudzonym papierem;
 • Zużytymi chusteczkami higienicznymi i ręcznikami papierowymi (te odpady wrzucamy do mieszanych);
 • Kartonami po mleku i soczkach (plastik i metal);
 • Papierem powlekanym folią lub lakierowanym;
 • Papierowymi workami po nawozach, cemencie i materiałach budowlanych;
 • Tapetami;
 • Pieluchami jednorazowymi i innymi materiałami higienicznymi;
 • Ubraniami;
 • Zatłuszczonymi jednorazowymi opakowaniami z papieru i naczyniami jednorazowymi.

Odpady, które nie nadają się do ponownego przetworzenia (jak pieluchy i zatłuszczone opakowania) wrzucamy do mieszanych. Pamiętajmy, że miejsce odpadów niebezpiecznych jest na PSZOKu.

Do kolejnego – tym razem zielonego – pojemnika wrzucamy szkło. Niektóre gminy zapewniają osobne worki na szkło kolorowe i bezbarwne. Do zielonego kosza wrzucamy

 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (także butelki po napojach alkoholowych – butelki po piwie, które nie podlegają kaucji – czy olejach roślinnych) oraz
 • Szklane opakowania po kosmetykach.

Segregując śmieci zwracajmy uwagę na to, czy opakowanie nie jest wykonane z trwale połączonych ze sobą surowców. Do pojemnika na szkło nie należy wrzucać materiałów, których nie można przetworzyć na nowo, czyli:

 • Szkła okularowego;
 • Szkła żaroodpornego;
 • Ceramiki (np. potłuczonych kubków i talerzy), doniczek;
 • Porcelany, fajansu:
 • Kryształów;
 • Zniczy, w których znajduje się wosk;
 • Żarówek i świetlówek;
 • Reflektorów;
 • Luster;
 • Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych;
 • Termometrów;
 • Strzykawek;
 • Szyb okiennych i zbrojonych;
 • Monitorów i lamp telewizyjnych.

Odpady z powyższej listy trzeba oddać do gminnego punktu zbiórki odpadów.

Niektórzy mieszkańcy Sądecczyzny mają przy swoich domach kompostowniki, dzięki którym nie muszą oddawać odpadów biodegradowalnych. Wiele sądeckich gmin przygotowało dla właścicieli kompostowników małe zniżki w opłatach za wywóz odpadów komunalnych. Nie każde lokum daje jednak możliwość zainstalowania własnego zbiornika na bioodpady. Jeśli oddajemy bio w brązowych workach i pojemnikach pamiętajmy, aby wrzucać tam:

 • Odpadki warzywne i owocowe – także obierki;
 • Gałęzie;
 • Skoszoną trawę;
 • Liście, kwiaty;
 • Trociny;
 • Korę drzew;
 • Niezaimpregnowane drewno;
 • Resztki jedzenia.

Odpadów biodegradowalnych nie wolno mieszać z:

 • Kośćmi zwierząt;
 • Olejem jadalnym;
 • Odchodami zwierząt;
 • Popiołem z węgla kamiennego;
 • Lekami;
 • Drewnem impregnowanym;
 • Płytami wiórowymi i pilśniowymi MDF;
 • Ziemią;
 • Kamieniami;

Wszystko czego nie można odzyskać w procesie recyklingu należy wrzucić do odpadów zmieszanych. Do tego, oznaczonego najczęściej kolorem szarym, pojemnika nie wolno wrzucać jednak odpadów niebezpiecznych.

Przeterminowane leki można oddać np. w aptece lub w PSZOKu. W niektórych sklepach przeprowadzane są zbiórki zużytych baterii, akumulatorów, żarówek czy sprzętu RTV i AGD. Takie odpady mają w sobie ciężkie metale, żrące kwasy, rtęć i substancje rakotwórcze – dlatego muszą być utylizowane w odpowiedni sposób.

Te i wiele innych odpadów z gospodarstwa domowego można oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Żeby dowiedzieć się więcej o zbiórce odpadów wielkogabarytowych, zasadach przyjmowania odpadów oraz o godzinach otwarcie PSZOKu w twoim miejscu zamieszkania, sprawdź stronę internetową swojej gminy.

Odpady, które nie możemy wrzucić do pojemników do segregacji wystarczy przywieźć do gminnego PSZOKu. Tutaj znajdzie się miejsce na przeterminowane (i nie tylko) leki, zużyte opony (od samochodów, motocykli i rowerów), elektronikę, baterie, akumulatory, sprzęt AGD. W PSZOKu możemy oddać także odpady wielkogabarytowe, takie jak meble czy materace.

Właściciele gospodarstwa domowego mogą również oddać tu:

 • Odpady zielone;
 • Odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe;
 • Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;
 • Pojemniki pod ciśnieniem w areozolach;
 • Przeterminowane gaśnice;
 • Beton;
 • Gruz betonowy;
 • Gruz ceglany;
 • Zmieszane odpady z betonu, gruzu, ceramiki, glazury, terakoty itd.
 • Szkło okienne, lustra;
 • Odzież (jeśli wiesz, że ktoś może wykorzystać jeszcze twoje ubrania i są one w dobrym stanie możesz je też oddać do specjalnych kontenerów PCK na odzież);
 • Rozpuszczalniki;
 • Kwasy;
 • Substancje żrące (alkalia);
 • Odczynniki fotograficzne;
 • Termometry rtęciowe;
 • Świetlówki;
 • Lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe;
 • Oleje spożywcze (przeterminowane zużyte);
 • Oleje silników samochodowych, które nie nadają się do użycia;
 • Farby, farby drukarskie, tusze i tonery do drukarek;
 • Kleje, lepiszcze i żywice;
 • Detergenty;
 • Telewizory;
 • Monitory;
 • Drewno;
 • Odpady z tworzyw sztucznych – np. miski, zabawki, wiadra, skrzynki, meble ogrodowe;
 • Odpady metalowe – np. koła rowerowe, klamki, wieszaki, ramy rowerowe.

Lista odpadów, które przyjmują Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest bardzo długa. Aby pozbyć się problematycznych odpadów nie trzeba kombinować, wystarczy zawieźć je do gminnego punktu.

Zadanie zrealizowano w ramach konkursu „EKO SĄDECKIE” przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego.

Opracowanie: Sylwia Siwulska, źródło: naszesmieci.mos.gov.pl, zdjęcia: PixabayDziękujemy za przesłanie błędu