Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 14 kwietnia. Imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana
19/02/2024 - 17:45

Co dalej z rozbudową PSZOK w Piwnicznej-Zdroju? Jest już nawet pozwolenie na budowę

W ślad za opublikowaniem harmonogramu zbiórki odpadów z terenu gminy Piwniczna-Zdrój wiadomo już zbiórka odpadów odbędzie tylko raz w tym roku a odpady BIO będą odbierane w zupełnie innych terminach niż pozostałe frakcje śmieci. A co z zapowiadaną rozbudową PSZOK?

Cały harmonogram odbioru śmieci na terenie gminy Piwniczna-Zdrój do pobrania jest TUTAJ. I jak informuje Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który obsługuje system zbiórka odpadów wielogabarytowych odbędzie się tylko raz w roku – w kwietniu, w pierwszym terminie zbiórki odpadów zmieszanych. Kolejna istotna informacja – śmieci BIO będą zbierane niezależnie od innych frakcji, w zupełnie innych terminach.

Przy okazji przypomnijmy, że już na początku zeszłego roku Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju podpisał właśnie umowę na przygotowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej na modernizację, rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wymagało to zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, ale tę część mamy już za sobą. Będziemy PSZOK rozbudowywać w oparciu o teren przylegający do dzisiejszej siedziby. 

Piwniczna-Zdrój: rozbiorą kładkę nad Popradem na Hanuszowie. I co wtedy zostanie dla pieszych i rowerzystów?

Sama dokumentacja kosztowała około 70 tysięcy złotych, ale przygotowana miała być wraz z pozwoleniem na budowę, co zdecydowanie zwiększa szanse samorządu na pozyskanie środków zewnętrznych już na realizację przedsięwzięcia. Jak to wygląda na dziś? Jak informuje dyrektor Andrzej Górski: - Mamy już całą niezbędną dokumentację z pozwoleniem na budowę i jesteśmy w pełni przygotowani do aplikowania o środki na realizację zadania. Nabory będą ogłaszane już w drugim lub drugim kwartale tego roku. Szacujemy, że rozbudowa PSZOK będzie kosztować około dwa i pół miliona złotych. W kwocie tej ujęte są już pieniądze na zakup dodatkowego sprzętu, w który chcemy wyposażyć punkt, by w pełni korzystać z jego funkcjonalności. 

Piwniczna-Zdrój: lodowiska nie będzie, ale za to jest już taras widokowy na Kicarzu

Gminny punkt zbiórki odpadów (PSZOK) W Piwnicznej – Zdroju znajduje się przy ul. Krakowskiej 26, przy oczyszczalni ścieków, i jest czynny przez cały rok w czwartki i piątki w godzinach do  8 do 14.30. Odpady Komunalne dostarczane na PSZOK, przyjmowane są z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, w ramach opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. By zdać śmieci musimy już na miejscu okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty, potwierdzającego dokonanie opłaty za zagospodarowanie odpadów.

Co tu można zdać? Przeterminowane leki w każdej ilości, zużyte baterie i akumulatory - w każdej ilości, zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości. Są jednak odpady limitowane, z ograniczeniami ilościowymi. Tak jest w przypadku zużytych opon, tu limit to 4 sztuki na rok. Podobnie jest z odpadami remontowo – budowlane. W tym wypadku mówimy o 2,2 m sześciennego na rok lub o 20 workach o pojemności 120 litrów na rok.

Ilości większe przyjmowane są za opłatą:
- odpady wielkogabarytowe  – 15 zł za metr sześcienny,
- odpady remontowo – budowlane 200 zł za metr sześcienny,
- opony – 10 zł za sztukę.

Zaznaczmy, że to te same stawki, które obowiązywały w roku ubiegłym.

Odpady mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t. Transport odpadów właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Teraz przypomnijmy, czego w PSZOK nie przyjmują. Są to kolejno:
- niesegregowane odpady komunalne odbierane bezpośrednio od mieszkańców,
- segregowane frakcje odpadów odbierane bezpośrednio od mieszkańców,
- odpady zawierające azbest, smołę, papę,
- opony samochodów ciężarowych,
- odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła, niż  gospodarstwo domowe,
- odpady nieprawidłowo zabezpieczone, zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający ich  klasyfikację.

Opony od samochodów ciężarowych oraz odpady zawierające smołę, papę, azbest trzeba przekazać na własny koszt przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wpisanemu do Rejestru Działalności Regulowanej (rejestr firm znajduje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w zakładce „DLA MIESZKANCA” - „GOSPODARKA ODPADAMI”). ([email protected] Fot.: archiwum sądeczanin.info) © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu