Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 23 stycznia. Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
28/07/2020 - 11:35

Niespodzianka na śmieciowej sesji sądeckiej rady miasta. Relacja na żywo

Mieszkańcy Nowego Sącza oglądający dzisiejsza sesję Rady Miasta czekają z niecierpliwością na decyzję radnych w sprawie nowych, wyższych stawek za odbiór i zagospodarowanie śmieci. Pierwotnie podstawowa stawka miała wynieść, jak już pisaliśmy 24 złote od osoby (miesięcznie) w przypadku odbioru śmieci segregowanych. Prezydent Ludomir Handzel, który jest wnioskodawcą tego projektu postanowił obniżyć wysokość tej stawki do 19 złotych i w ślad za tym złożył na ręce przewodniczącej rady Iwony Mularczyk stosowną autopoprawkę.

Projekt uchwały dotyczący podwyżek stawek za odbiór i zagospodarowanie śmieci przedstawił prezydent Ludomir Handzel. Posiłkował się przy tym krótką prezentacją multimedialną. Już na wstępie gospodarz miasta powiedział, że dzisiaj został ogłoszony przetarg, który wyłoni wykonawcę, na barkach którego spocznie obowiązek odbioru śmieci z terenu miasta.

Prezydent wspomniał też, że spółka NOVA, która od kilku lat realizuje w Nowym Sączu to zadanie wdrożyła w ubiegłym roku program naprawczy i zakupiła brakujące urządzenia i maszyny, niezbędne do zagospodarowywania śmieci.

Koszty zagospodarowywania odpadów z terenu Nowego Sącza na 2020 rok są ustalone. Jest to kwota ponad 16 mln złotych. W tym roku już się one raczej nie zmienią.  

- Nie jesteśmy jedynym miastem, które podnosi stawki za odbiór i zagospodarowanie śmieci. Wiele gmin i miast w naszym regionie z początkiem tego roku zgodziły się na większe opłaty za śmieci. Problem wzrostu cen to problem nie tylko regionalny, ale ogólnopolski - zaznaczył prezydent.

Nadmienił też, że ceny odbioru śmieci, nie tylko w Nowym Sączu z każdym rokiem rosną. Na taki stan rzeczy rzutuje też chociażby wzrost wynagrodzeń, czy ceny paliwa.

Od 1 stycznia 2021 roku znika rozliczanie ryczałtowe z podmiotem, który będzie odbierał z terenu miasta odpady. Ustawodawca narzuca rozliczanie wagowe.

Jeśli rada zdecyduje się podwyższyć stawki za śmieci w Nowym Sączu to będą one obowiązywały od 1 września br.

- Musimy doprowadzić do tego, że stawka rynkowa będzie urealniona – mówił prezydent. – W ostatnich tygodniach przeprowadziliśmy szereg konsultacji. Spotykałem się z seniorami, rodzinami wielodzietnymi, osobami samotnie wychowującymi dzieci. Proponuję, aby podstawowa stawka od 1 września wynosiła 19 złotych. Proponuję też, aby rodzina z trójka dzieci otrzymywała zniżkę w wysokości 2 złotych od osoby. Mieszkańcy, którzy zdeklarują się kompostować odpady zielone będą mieli zniżkę w wysokości 2 zł. Mam nadzieję, że w tym roku uda się nam nie przekroczyć kwoty 19 złotych. Mam tez nadzieję, że stawki proponowane uda się nam utrzymać.

Prezydent powiedział, że ma gotową autopoprawkę, którą zamierza wprowadzić na dzisiejszej sesji. Przyznał też, że chce we wrześniu przedstawić program osłonowy dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Ponieważ prezydencka autopoprawka została zgłoszona dosłownie przez momentem, musi być teraz zaopiniowana przez dwie komisje rady - finansów publicznych i infrastruktury i środowiska. Przewodnicząca rady Iwona Mularczyk ogłosiła przerwę, aby wspomniane komisję mogły się zebrać i wydać opinie na temat  poprawki.

Po kilkunastu minutach sesja została wznowiona. Komisja finansów publicznych nie wydała w tej sprawie opinii. Komisja infrastruktury i środowiska pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę.

Kiedy przewodnicząca Mularczyk przeszła do dyskusji nad tym projektem uchwały (wraz z autopoprawką) żaden radny biorący udział w dzisiejszych obradach nie zgłosił się do dyskusji.

Rada przystąpiła do głosowania nad wspomnianym projektem. 11 radnych głosowało ,,za", 11 radnych ,,przeciw" i 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. W związku z tym projekt nie został przyjęty. Natychmiast pojawiły się wniosek formalny radnego Józefa Hojnora o reasumpcję głosowania. Z powodów technicznych radny Tadeusz Gajdosz nie mógł zagłosować.

W kolejnym głosowaniu rada przyjęła uchwałę wraz z autopoprawką. Dwunastu radnych było za, 11 przeciw.

Zobacz zgłoszoną autopoprawkę

Rada przyjęła też kolejną uchwałę dotyczącą określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.  Głos "za" oddało 12 radnych. 9 było przeciwnych. Dwóch wstrzymało się.

Radni zdecydowali już też  o odesłaniu do wnioskodawcy projektu uchwały o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na uchwałę przywracają dopłaty do wody i ścieków.

Czytaj także: Nowy Sącz: coraz droższe nasze wyrzucane śmieci. Na tym rynku nie ma sentymentów

Przypomnijmy, że dopłaty zostały przywrócone w kwietniu tego roku.

Jakie projekty uchwał znajdują się jeszcze w porządku obrad?

Radni debatować będą także nad strategią elektromobilności dla Nowego Sącza do 2035 roku, a także nad wyrażeniem zgody na zawarcie porozumienia na to, aby miejski autobus MPK kursował do Cieniawy w gminie Grybów.

Na uchwalenie czeka także plan zagospodarowania przestrzennego dla Śródmieścia, a na przyjęcie „program wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej dla miasta na lata 2020-2022”.

i.michalec@sadeczanin.info, fot. IM.Dziękujemy za przesłanie błędu