Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 21 września. Imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
19/06/2020 - 22:45

W Łącku zrodził się Klaster Turystyczny Szlaku Kulturowego "Knossos Północy"

Samorządowcy, działacze społeczni i przedstawiciele instytucji kultury wzięli udział w inauguracji Klastra Turystycznego Szlaku Kulturowego „Knossos Północy”, którego inicjatorem jest Fundacja Sądecka. Uroczystość, dzięki przychylności tamtejszego samorządu, odbyła się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku.

Klaster turystyczny Sądecki Szlak Kulturowy „Knossos Północy” powstaje w trosce o promocję marki historycznego obszaru Sądecczyzny, która wyrasta z jej dziedzictwa kulturowego.  Ideę i potrzebę powołania Klastra przedstawił jego pomysłodawca Zygmunt Berdychowski – założyciel Fundacji Sądeckiej i Prezes Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”.

- Decyzję naszą opieramy na głębokim przekonaniu, że w pielęgnowaniu spuścizny ojców fundamentalną rolę odgrywają walory turystyczne regionu, powiązane z wydarzeniami, osobami i miejscami historycznymi - deklarują sygnatariusze klastra. - Szczególnie uświadamiają nam to ostatnie przełomowe odkrycia na Górze Zyndrama w Maszkowicach, które już pozwalają na nowo spojrzeć na historię Europy i mają niepodważalne znaczenie naukowe, także dla przyszłych badań nad ekspansją kultury antycznej.

Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego

- Szanowni Państwo, nazwa tego szlaku, "Knossos Północy", nawiązuje do kultury i najwspanialszych budowli antycznej Grecji. Mam więc nadzieję, że będzie to jeden z najlepszych szlaków historycznych Polski. To inicjatywa warta wsparcia, do czego zachęcam wszystkich włodarzy gmin i miasta Sądecczyzny - mówił Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego.

- My, Sądeczanie, Lachy, Górale, mamy jedną wspólną cechę - nie poddajemy się - dodał poseł Patryk Wicher. - Być może ktoś uzna ten projekt za zbyt wielki, niemożliwy do realizacji. Ale to właśnie jest wzywanie na naszą miarę. Panu prezesowi Zygmuntowi Berdychowskiemu życzę więc, byśmy już za kilka lat mogli pochwalić się ukończeniem tego kolejnego, wielkiego projektu.

- Z dużą przyjemnością biorę udział w tym spotkaniu, bo na Sądecczyźnie zawsze rodzą się dobre pomysły - dodał Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, zapowiedziany przez gospodarza uroczystości, Jana Dziedzinę, wójta gminy Łącko.

Ideę wejście do Klastra poparli już włodarze dwunastu jednostek samorządowych: gminy Łącko, Stary Sącz, Rytro, Korzenna, Łososina Dolna, Gródek nad Dunajcem, Piwniczna-Zdrój, Czchów, Laskowa, Zakliczyn, Cieżkowice oraz Nowy Sącz. Ich włodarze złożyli uroczysty podpis na tablicy. Ideę przystąpienia do Klastra w najbliższym czasie wyrazili także wójt gminy Podegrodzie oraz burmistrz Muszyny. W wydarzeniu uczestniczył także starosta nowosądecki, Marek Kwiatkowski.

Uroczyście podpis pod inicjatywą Klastra Turystycznego złożyli:

 • prezes Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin” Zygmunt Berdychowski
 • wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina
 • burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek
 • wójt Gminy Rytro Jan Kotarba
 • wójt Gminy Korzenna Leszek Skowron
 • wójt Gminy Łososina Dolna Andrzej Romanek
 • wójt Gminy Gródek nad Dunajcem Józef Tobiasz
 • burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Piwniczna-Zdrój Dariusz Chorużyk
 • burmistrz Czchowa Marek Chudoba
 • wójt Gminy Laskowa Piotr Stach
 • w imieniu Miasta i Gminy Zakliczyn wiceburmistrz Dawid Drukała
 • w imieniu Miasta Nowy Sącz dyrektor Wydziału Turystyki i Sportu Tomasz Baliczek
 • w imieniu Miasta i Gminy Ciężkowice dyrektor GOK pan Bogdan Krok
 • w imieniu Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu podpis złożył wicedyrektor Piotr Gąsienica
 • w imieniu Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu podpis złożył Wicedyrektor Sławomir Czop
 • w imieniu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział Beskid Nowy Sącz podpis złożył Władysław Łoboz

Swe podpisy złożyli również Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń i dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Jan Kosiorowski.

Porozumienie podpisują także przedstawiciele 20 instytucji, które już złożyły deklaracje przystąpienia do Klastra, w tym ośrodki kultury, turystyki, hotelarstwa, gastronomii, lokalni przedsiębiorcy.

 • Tłocznia Maurer
 • Sądecka Grupa Producentów Owoców i Warzyw "Owoc Łącki"
 • Gospodarstwo Sadownicze Jan Golonka
 • Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu
 • Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu
 • Diezecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu
 • PFC Padula Piotr (Rytro)
 • Agroturystyka Pokoje Gościnne Basia (Sucha Struga))
 • Tomasz  Kulig i Michał Kulig S.C. Zajazd PTTK Pod Roztoką (Rytro)
 • Stowarzyszenie LGD Korzenna
 • Centrum Kultury w Korzennej
 • Krzysztof Bulanda, przedsiębiorca
 • F.P.H.U. "MRÓZ" (Korzenna)
 • Fundacja Horyzont 360
 • Hotel Heron sp. z o.o. S.K.
 • Lemon Resort Spa (hotel)
 • Ski Hotel w Piwnicznej-Zdroju
 • Hotel Wierchomla

W myśl porozumienia Klaster Turystyczny będzie czynił wszelkie starania aby szlak kulturowy „Knossos Północy” powstał i prężnie się rozwijał i w ten sposób rozwijała się unikalna marka regionalna. A jak działa i sprawnie funkcjonuje marka regionalna wie doświadczone w tym obszarze Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska. Dlatego też podczas wydarzenia Dawid Lasek, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, zaprezentował temat „Dom Marki Karpackiej”. W spotkaniu uczestniczyła także pani Jolanta Sokołowska, członek Zarządu Stowarzyszenia, reprezentująca starostę rzeszowskiego.

Zebrani mogli zobaczyć wystawę Lasów Państwowych, a także stoisko "Sądeczanina" z prezentacją Elementarza Historycznego oraz Kwartalnika „Sądeczanin-Historia”. Podczas spotkania występowała Kapela Zespołu Regionalnego „Górale Łąccy”. Wszystkich zebranych na specjały łąckiej kuchni zaprosiła Bernadetta Wąchała-Gawełek, przewodnicząca Rady Gminy Łącko.

W ramach szlaku kulturowego wytyczone zostaną między innymi trasy rowerowe, obejmujące sądeckie gminy, podjęta zostanie współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, Samorządem Województwa Małopolskiego, Małopolską Organizacją Turystyczną, lokalnymi organizacjami turystycznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze turystyki. Nastąpi również integracja przedsiębiorstw z branży turystycznej wokół wspólnego produktu turystycznego, jakim będzie Szlak Kulturowy „Knossos Północy”.

- Na przestrzeni 60 kilometrów istnieje aż kilkadziesiąt założeń osadniczych o niesamowitym znaczeniu historycznym - wyjaśniał ideę szlaku historycznego Zygmunt Berdychowski. - Mając tak wiele atutów, musimy je wspólnie wykorzystać. - Pomysł klastra przedstawiłem w ubiegłym roku panu marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu i bardzo mu dziękuję za życzliwą reakcję. To ważne, bo zamierzenie jest wymagające i czeka nas na pewno wiele lat żmudnych przygotowań.

Źródłem inspiracji dla pomysłu szlaku "Knossos Północy" były odkrycia w Maszkowicach. - Kamienna budowla w Maszkowicach o 2700 lat wyprzedza pozostałości budowli kamiennych z czasów Piastów - przypominał dr hab. Marcin Przybyła z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dzięki któremu udało się pokazać światu skalę i niezwykłość tych okryć.

Samorządowcy wiążą z powstaniem szlaku duże nadzieje. - Rozwój turystyki jest dla nas krytycznie ważny - mówił dla "Sądeczanina" Marek Chudoba, burmistrz Czchowa, będącego nie tylko bramą na Sadecczyznę, ale też gminą, gdzie już oznaczonych zostało kilka miejsc, gdzie udało się dokonać ważnych dla prehistorii regionu odkryć archeologicznych. W spotkaniu w Łącku uczestniczyli również między innymi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza i Kazimierz Gizicki, zastępca burmistrza, Jan Kotarba, wójt gminy Rytro, Leszek Skoworon, wójt gminy Korzenna, Andrzej Romanek, wójt gminy Łososina Dolna, Józef Tobiasz, wójt gminy Gródek nad Dunajcem, Dariusz Chorużyk – burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Piwniczna-Zdrój i Dawid Drukała, wiceburmistrz gminy Zakliczyn. (tomasz.kowalski@sadeczanin.info)

W Łącku powstaje klaster turystyczny Sądecki Szlak Kulturowy „Knossos Północy”
Uroczyste podpisanie deklaracji o powstaniu klastra turystycznego Sądecki Szlak Kulturowy „Knossos Północy” nastąpiło dziś w Łącku. Wzięli w nim udział samorządowcy, działacze społeczni, przedstawiciele instytucji kultury. Organizatorem spotkania jest gmina Łącko i Społeczno-Kulturalne Towarzystwo "Sądeczanin".


Dziękujemy za przesłanie błędu