Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 11 sierpnia. Imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny
28/04/2016 - 05:40

Piwniczna-Zdrój: Wróci tymczasowa kontrola graniczna? Służby ćwiczyły

W Piwnicznej-Zdroju przeprowadzano ćwiczenia z zakresu tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej. Brali w nich udział funkcjonariusze Śląsko–Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej i inne współpracujące służby.

Ćwiczenia odbywały się w dziesięciu wytypowanych miejscach (przejścia drogowe, kolejowe i lotnicze) m.in. w Cieszynie–Boguszowicach, Gorzyczkach (A1), Chyżnem, Trzebini oraz właśnie w Piwnicznej–Zdroju. Wzięło w nich udział pięćdziesięciu sześciu funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz czterdziestu ośmiu przedstawicieli służb współdziałających.

W lipcu br. w Polsce odbędą się dwa duże przedsięwzięcia wymagające szczególnego zaangażowania służb funkcjonujących w systemie bezpieczeństwa państwa. Mianowicie doroczna sesja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie (8-9 lipca) oraz Światowe Dni Młodzieży (20-25 lipca).

Przywracanie tymczasowej kontroli granicznej

- Przedsięwzięcia tej rangi wiążą się z koniecznością zagwarantowania między innymi przez Straż Graniczną bezpieczeństwa na granicach Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienia płynnego ruchu uczestników przyjeżdżających spoza strefy Schengen na szczyt NATO i ŚDM – informuje chor. sztab. SG Maciej Nowak, w/z rzecznika prasowego komendanta Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu. – Wiążą się też z koniecznością zapobiegania potencjalnym zagrożeniom ze strony cudzoziemców przebywających na terenie Polski i wjeżdżających na jej terytorium.

Jedną z planowanych form realizacji wspomnianych zadań przez Straż Graniczną jest tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych.

- W tym celu zorganizowano ćwiczenie pozwalające na praktyczną ocenę stopnia przygotowania funkcjonariuszy Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej do ewentualnego tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych – dodaje chor. sztab. SG Maciej Nowak.

W ćwiczeniach uczestniczyli funkcjonariusze placówek podległych tej jednostce oraz służby współdziałające z kraju i państw sąsiednich

Przywracanie tymczasowej kontroli granicznej

Ćwiczenia z zakresu tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej obserwował zastępca komendanta głównego Straży Granicznej ppłk SG Tomasz Praga, któremu towarzyszyli zastępca dyrektora Zarządu Granicznego KGSG płk SG Andrzej Fijałkowski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych MSWiA Grzegorz Polak oraz komendanci Śląsko–Małopolskiego Oddziału SG na czele z jego szefem płk SG Jackiem Gartmanem.

Wraz z funkcjonariuszami SG ćwiczyli przedstawiciele innych służb: Policji, Izby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Opr. (MACH)

Fot. Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu.

Piwniczna Zdrój, tymczasowa kontrola graniczna, ćwiczenia


Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)