Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 24 maja. Imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny
11/04/2024 - 15:15

Zadaniowy czas pracy: czy można pracować w takim trybie będąc na etacie, czy jest on dostępny dla każdego

Zadaniowy tryb pracy, choć może przypominać realizowanie zleceń na podstawie umowy cywilnej, jest jedną z form zatrudnienia przewidzianych w kodeksie pracy. Z formalnego punktu widzenia obejmuje go standardowa umowa o pracę, zaś sam zadaniowy czas pracy jest jednym z systemów czasu pracy.

Na czym polega zadaniowy czas pracy i kto może pracować w takim systemie?

Zadania wykonywane w czasie pracy a nawet w godzinach nadliczbowych

Art. 128 Kodeksu pracy definiuje czas pracy jako „czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy”.
W przypadku zadaniowego czasu pracy pracodawca ustala z pracownikiem czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając normy określone w Kodeksie pracy. Zadaniowy czas pracy daje pracownikowi możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem i łączenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym.

Zgodnie z art. 140 Kodeksu pracy zadaniowy czas pracy może być wprowadzony w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy, organizacją pracy oraz miejscem wykonywania pracy. Najczęściej zadaniowy czas pracy ma zastosowanie na stanowiskach samodzielnych, których praca nie wymaga stałej współpracy z innymi pracownikami, np. przedstawiciele handlowi, agenci nieruchomości.

Zadaniowy tryb pracy: jak powinien być dokumentowany czas pracy

Zadaniowy czas pracy polega na tym, że pracownik rozliczany jest nie z czasu jaki poświęca na pracę, ale z zadań, które ma do wykonania. Obowiązki te muszą być możliwe do wykonania w określonym czasie pracy, który wynosi 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo, przy zachowaniu przeciętnego 5-dniowego tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym.
Jeżeli zadania nie są możliwe do wykonania w ramach tego czasu pracy, pracownikowi należy się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

Jak wyjaśnia Katarzyna Sędziak z rządowej Zielonej Linii, w zadaniowym czasie pracy nie ma obowiązku ewidencjonowania godzin pracy. Lista obecności pracownika wykonującego pracę w zadaniowym czasie pracy, powinna zawierać tylko podpisy obecności w danym dniu oraz ewentualne nieobecności związane np. z urlopami lub zwolnieniami lekarskimi.

Czy osoba już zatrudniona na etacie może przejść na zadaniowy czas pracy

Zadaniowy system czasu pracy wprowadza się po porozumieniu z pracownikiem ustalając czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129 Kodeksu pracy.

Brak porozumienia nie powoduje nieskuteczności ustanowienia zadaniowego systemu czasu pracy, ale w razie sporu rodzi po stronie pracodawcy obowiązek wykazania, że powierzone pracownikowi zadania były możliwe do wykonania w granicach norm czasu pracy określonych w art. 129 Kodeksu pracy.

Najlepiej wprowadzić zadaniowy system czasu pracy w drodze porozumienia zmieniającego warunki umowy o pracę.    [email protected]) fot. markisa1000000/pixabay/Freepik  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu