Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 18 kwietnia. Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Goœcisławy
26/11/2015 - 11:55

Uwaga! Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

Grudzień to ostatni miesiąc w którym Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. organizuje dla MŚP bezpłatne szkolenia biznesowe w ramach projektu szwajcarskiego. Tym bardziej zachęcamy wszystkich sądeckich i gorlickich przedsiębiorców do skorzystania z okazji do poszerzenia wiedzy i umiejętności!

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia biznesowe:

Innowacje w odnawialne źródła energii (OZE) szansą dla przedsiębiorców – rejestracja do 30 listopada do godz. 12:00.

HIT! Szkolenie poprowadzi mgr inż. Krzysztof Szczotka - doświadczony praktyk i dydaktyk AGH, trener, konsultant i doradca energetyczny (certyfikowany przez Passivhaus Institut w Darmstadt).

Termin: 3-4 grudnia 2015 r. (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) w Gorlicach.

Cel szkolenia: zwiększenie świadomości mikro, małych i średnich firm o możliwościach i szansach rozwoju w zakresie zastosowania i wykorzystania innowacyjnych rozwiązań odnawialnych źródeł energii (OZE) w celu podniesienia swojej konkurencyjności na rynku oraz pozyskania na ten cel środków unijnych. Nabycie umiejętności racjonalnego i efektywnego energetycznie przygotowywania strategii wdrożenia systemów OZE w przedsiębiorstwach. Doradztwo energetyczne oraz zakres auditingu energetycznego w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną budynku.

Przygotowanie biznesplanu – rejestracja do 3 grudnia do godz. 12:00

Termin: 7-8 grudnia 2015 r. (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) w Nowym Sączu

Cel Szkolenia: nabycie przez Uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania biznesplanu i umiejętnego korzystania z tego dokumentu przed podjęciem decyzji inwestycyjnej oraz w trakcie jej realizacji. Istotnym celem jest również wzrost umiejętności uczestników w zakresie twórczego rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zidentyfikować ryzyka tkwiące w każdym przedsięwzięciu inwestycyjnym oraz utrwalić wiedzę o metodach i technikach tworzenia biznesplanów. Szkolenie poprowadzi Pan Dariusz Kuchta z Krakowa – praktyk i wykładowca-ekspert  z  przedsiębiorczości  na  studiach  podyplomowych Politechniki Krakowskiej oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej im ks. Tischnera.

Skuteczny sprzedawca – rejestracja do 4 grudnia do godz. 12:00

Termin: 9-10 grudnia 2015 r. (2-dniowe, w godz. 8.00-15.00) w Nowym Sączu.

Cel szkolenia: nabycie umiejętności prezentacji oferty z wykorzystaniem języka korzyści. Nabycie umiejętności finalizowania transakcji handlowych. Nabycie przez Uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania procesem sprzedaży, komunikacji perswazyjnej. Zdobycie wiedzy na temat wybranych technik wywierania wpływu. Zdobycie wiedzy na temat nowoczesnych technik pozyskiwania i utrzymania klienta oraz na temat zasad budowania bazy klientów.

Skuteczne negocjacje – rejestracja do 11 grudnia do godz. 12:00

Termin: 17-18 grudnia 2015 r. (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) w Nowym Sączu.

Cel szkolenia: uczestnicy poznają proces i zasady skutecznych negocjacji. Szkolenie umożliwi zidentyfikować własne ograniczenia i możliwości oraz wykorzystać psychologię w relacjach biznesowych. Ponadto Uczestnicy utrwalą sobie pożądane zachowania i nawyki sprzyjające pozytywnemu rozstrzygnięciu negocjacji, w tym z trudnym klientem.

Dla kogo? Do udziału w szkoleniach zapraszamy mikro, małe i średnie firmy, zarejestrowane (posiadające siedzibę) lub posiadające strukturę organizacyjną (jednostkę, oddział, filię, przedstawicielstwo) na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego.

Uczestnikami szkoleń mogą być właściciele, kadra zarządzająca i kierownicza oraz pracownicy.

Zapisy i szczegółowe programy szkoleń:

http://www.marr.pl/projekty/swiss_/szkolenia.html 

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 18 262 12 76.

Źródło: Lokalne Biuro Projektu w Nowym SączuDziękujemy za przesłanie błędu