Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 30 października. Imieniny: Augustyny, Łukasza, Urbana
10/11/2013 - 10:16

Senator Kogut i radna Mordarska walczą o kolej i drogi

- Połączenia drogowe i kolejowe to nasze być albo nie być dlatego nie ustajemy w staraniach o nie - mówili samorządowcy obecni na kolejnym spotkaniu na temat modernizacji i reaktywowania połączeń kolejowych Stróże-Gorlice-Jasło oraz budowy drogi szybkiego ruchu do autostrady A4.
Robocze spotkanie z udziałem przedstawicieli Sejmiku Województwa Małopolskiego, samorządów powiatu gorlickiego i jasielskiego oraz kolei zorganizowali senator Stanisław Kogut i starosta Mirosław Wędrychowicz. Podczas spotkania senator Kogut zadeklarował, ze w najbliższych dniach wybierze się do Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy, aby wsparł starania samorządów lokalnych i wojewódzkich - Podkarpacia i Województwa Świętokrzyskiego dla rewitalizacji linii kolejowej oraz budowy drogi szybkiego ruchu. Zaznaczył, że jeśli teraz przegramy linię kolejową Stróże-Gorlice-Jasło i drogę w kierunku autostrady, to przegramy całkiem gospodarczo i turystycznie.

- Już nikogo nie trzeba chyba przekonywać o znaczeniu linii kolejowej oraz drogi szybkiego ruchu dla rozwoju gospodarczego i turystycznego pogranicza Małopolski i Podkarpacia, powiatów - gorlickiego i jasielskiego i dalej Województwa Świętokrzyskiego - mówił starosta gorlicki Mirosław Wędrychowicz. - Niezbędna jest jednak współpraca między regionami, a szczególnie między Małopolską i Podkarpaciem zwłaszcza w zakresie wspólnej polityki transportowej, dlatego cieszy inicjatywa radnej Sejmiku Województwa Małopolskiego Marty Mordarskiej, aby na szczeblu samorządów wojewódzkich zawarte zostało porozumienie w tym zakresie, podobne do tego między Małopolską a Śląskiem. Bez tego przegramy wszyscy następną perspektywę środków unijnych – powiedział Wędrychowicz i podkreślił, że to partnerstwo musimy zbudować jeszcze w listopadzie, aby można było właśnie we współpracy opracować zapisy Programów Rozwoju Regionalnego i skorygować Kontrakt Regionalny. - Droga szybkiego ruchu Kielce-Tarnów-Gorlice-Jasło-Barwinek nie jest w opozycji do drogi Nowy Sącz - Brzesko, a nasze starania o nią, wspierane przez samorządy Województwa Świętokrzyskiego i Podkarpackiego oraz Słowaków, pokazują, że jest to trasa niezwykle ważna dla ogromnego obszaru Polski – dodał.

Droga szybkiego ruchu została zgłoszona przez europarlamentarzystów do transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Pod europoprawką podpisało się 72 europarlametarzystów z Polski, Słowacji, Węgier i Bułgarii. Wnieśli oni o umieszczenie drogi ekspresowej Kielce - Tarnów - Gorlice - Jasło - Krosno - Barwinek na liście zadań programu TEN (Trans-European-Network). W zamierzeniu wnioskodawców projekt nowego korytarza drogowego miałby obejmować północny-wschód Polski oraz Polskę centralną i południowo-wschodnią i łączyć kraje nadbałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) przez Białystok, Kielce, Tarnów, Gorlice, Jasło, Barwinek z południem Europy (Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia) i odwrotnie. Szacunkowy koszt budowy tej 200 km drogi może wynieść ok. 7,4 mld zł.
Obecna na spotkaniu była także radna wojewódzka Marta Mordarska: - Podjęłam wspólnie z radnym Janem Hamerskim intensywne działania na rzecz nawiązania współpracy z Komisją Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego, a następnie wypracowania wspólnej strategii komunikacyjnej. Złożyłam także interpelację o podpisanie porozumienia między samorządami obu województw w zakresie wspólnych działań w obszarze modernizacji i rozwoju transportu kolejowego i drogowego na pograniczu Małopolski i Podkarpacia, podobnie jak to ma miejsce między Małopolska a Śląskiem. O tych ważnych tematach dla całego regionu będą chcieli rozmawiać w terenie, dlatego planowane jest wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury w Gorlicach – powiedziała Mordarska.

Pełnomocnik ds. Strategii i Planowania PKP PLK Marcin Machocki poinformował, że podstawowym źródłem finansowania inwestycji dotyczących modernizacji i budowy linii kolejowych w latach 2014-2020 będą środki unijne. Prawdopodobnie pula dostępnych środków na ten cel wzrośnie o około 4 procent. Będą one rozdzielane w trzech programach: Programu TEBT, Funduszu Spójności oraz Regionalnego Programu Operacyjnego.
- Jeśli chodzi o linię nr 108, czyli Stróże-Gorlice-Jasło to jej modernizacja wpisuje się właśnie w RPO. Niestety ze względu na swoje położenie odcinek ten dzieli się na dwie części: małopolską i podkarpacką. W tym jest główny problem. Po stronie Podkarpacia są zapisy o zabezpieczeniu środków unijnych na dokończenie rozpoczętych i prowadzenie modernizacji linii kolejowych. Takich zabezpieczeń nie ma na szczeblu Województwa Małopolskiego, które nie przewidziało żadnych środków na infrastrukturę kolejową. Tym samym w tym momencie trudno mówić o planach modernizacyjnych linii Stróże-Gorlice-Jasło, bo żeby nasze działania miały sens muszą być równocześnie przeprowadzone na terenie obu województw – stwierdził. Mochacki. podkreślił, że województwa mają pełne prawo do inwestowania w linie kolejowe PLK, a rewitalizacja odcinka Stróże-Gorlice do granicy Małopolski to koszt około 100 mln zł możliwy do pokrycia w ramach RPO.

BOS
Źródło, fot: stanislawkogut.pl, Starostwo Powiatowe w Gorlicach, własne
 


Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)