Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 4 grudnia. Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
20/07/2021 - 16:15

Mówią, że są skuteczni. Wicemarszałek Urynowicz o wynikach walki ze smogiem

- Z roku na rok jakość powietrza w Małopolsce się poprawia. To wynik licznych inwestycji podjętych w gminach naszego regionu - tak walkę ze smogiem wojewódzkiego samorządu raportuje wicemarszałek Tomasz Urynowicz. Skuteczność działań rządu i samorządów w walce o czyste powietrze wzięli też pod lupę działacze Polskiego Alarmu Smogowego. Ich ocena nie wypadła najlepiej.

Urząd marszałkowski podsumował działania wszystkich gmin i powiatów związane  z wdrażaniem Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2020 roku.  Walkę ze smogiem raportuje wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

- Pomiary jakości powietrza wykonane w Małopolsce w 2020 roku wskazują na poprawę. Mimo że dalej we wszystkich strefach województwa występują przekroczenia stężeń zanieczyszczeń, należy zwrócić uwagę na obniżenie się wartości stężeń, zwłaszcza jeśli chodzi o poziomy pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu – wylicza Urynowicz.

W 2020 roku na terenie Małopolski dokonano likwidacji nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe łącznie w 10 207 budynkach i lokalach, w tym w 68 w Krakowie i 10 139 w gminach poza Krakowem. Dla porównania w roku 2019 zlikwidowano łącznie 15 004 kotłów, z czego 4 186 w Krakowie i 10 818 poza Krakowem.

Na terenie województwa przeprowadzono 7 048 termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz zrealizowano 10 191 inwestycji w odnawialne źródła energii. Podkreślić należy, że stanowi to kilkukrotny wzrost względem lat poprzednich. Ilość termomodernizacji wzrosła 5-krotnie, podczas gdy ilość instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)wzrosła 10-krotnie względem roku poprzedniego. Jak podkreśla Urynowicz, pomocne w tym względzie są dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze”, który promuje ekologiczne źródła ciepła takie jak pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne - dodaje Urynowicz. Czytaj też Tak nam idzie walka ze smogiem. Cała prawda o likwidacji kopciuchów

Większość gmin województwa podjęło liczne kontrole dotyczące przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów przez mieszkańców. W 2020 roku przeprowadzono łącznie 16,7 tys. kontroli, podczas których wykryto 992 przypadków nieprzestrzegania przepisów uchwały oraz 833 przypadków spalania odpadów, co stanowi 10 proc. wszystkich kontroli. Nałożono mandaty w łącznej wysokości 138,6 tys. zł, a 268 spraw skierowano do sądu.

Jak podkreśla Urynowicz,  jedną z najważniejszych funkcji wspierających mieszkańców pełnią ekodoradcy zatrudnieni w gminach. W 2020 roku na terenie województwa działało ich łącznie 104. Dodatkowo spośród wszystkich 182 gmin według stanu na koniec 2020 roku 88 miało utworzone punkty obsługi programu Czyste Powietrze. Liczba ich stopniowo będzie wzrastać ze względu na wprowadzone zapisy w Programie Ochrony Powietrza obligujące do utworzenia takich punktów. to cie tez zainteresuje Ukręcili nowy bat na kopciuchy. Już nikt w Sączu nie ukryje co wkłada do pieca 

- Zgodnie z programem od 2021 roku rekomenduje się przeznaczenie w ramach budżetu gminy co najmniej jeden procent  dochodów własnych na działania związane z ochroną powietrza, obejmujące m.in. zatrudnienie Ekodoradców oraz uruchomienie i obsługę punktów obsługi programu Czyste Powietrze. Z uzyskanych informacji wynika, że w 2020 roku 99 gmin przeznaczyło na ochronę powietrza powyżej 0.5 proc. środków własnych, w tym 68 gmin powyżej jednego procenta.

Jak raportuje Urynowicz, w 2020 roku na terenie województwa zakupiono łącznie 33 niskoemisyjne autobusy komunikacji miejskiej. W Małopolsce przybyło łącznie ponad 270 km nowych dróg rowerowych, a 59 gmin przeprowadziło kampanie promujące wykorzystanie zrównoważonych form transportu.

Skuteczność ogólnopolskich działań rządu i samorządów w walce o czyste powietrze wzięli też pod lupę działacze Polskiego Alarm Smogowego

- Niestety, nasza całościowa ocena nie wypada najlepiej. Jest kilka obszarów, w których rząd sobie nieźle radzi: dobrze oceniamy wprowadzenie norm emisji dla kotłów na węgiel i biomasę, ulgę termomodernizacyjną czy reformę programu „Czyste Powietrze”. Natomiast aż w 12 na 20 ocenionych obszarów postęp jest niedostateczny, a w kolejnych dwóch nie rozpoczęto żadnych działań – komentował  lider organizacji Andrzej Guła. Czytaj dalej na następnej  stronie.  Kliknij TUTAJDziękujemy za przesłanie błędu