Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 25 maja. Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
16/03/2016 - 18:40

Chełmiec: Pokrewieństwo urzędników znów na tapecie. 500+ zrobiło swoje

Publikujemy list Czytelniczki w ślad za wynikami konkursu na stanowiska urzędnicze w programie 500 plus. Objęli je m.in. dotychczasowi pracownicy Urzędu Gminy. Autorka listu przytacza fakty i odpowiednie paragrafy. To kolejna odsłona Nepotyzmu po sądecku, w którym bierzemy pod lupę sposób zatrudniania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego z terenu naszego powiatu.

Proszę o przyglądnięcie się okolicznościom naboru na stanowisko podinspektora (program 500+) w Gminie Chełmiec i sprawdzenie dziwnych zbiegów okoliczności:

Do trzeciego etapu zakwalifikowało się 38 osób zgodnie z informacją zamieszoną na stronie Urzędu Gminy Chełmiec.

Najlepszy wynik w teście (bezbłędnie) osiągnęły dwie Panie:

1. Pani Stelmach  Sylwia dziwnym zbiegiem okoliczności jest, iż osoba o taki imieniu i nazwisku widnieje w wykazie pracowników  Urzędu Gminy Chełmiec ŚWIADCZENIA RODZINNE pok. nr 6

2. Pani Świderska Małgorzata dziwnym zbiegiem okoliczności też jest, to osoba o imieniu i nazwisku widniejącym w wykazie pracowników Urzędu Gminy Chełmiec p.o. kierownika Wydziału Spraw Osobowych i Organizacyjnych Urzędu Gminy Chełmiec pok. nr 6.

Na drugim miejscu (l.p.4) z dwoma innymi osobami widnieje Pani  Pałka-Cieślik  Ewa również osoba o takim samym imieniu widnieje w wykazie Wykaz abonamentów centrali telefonicznej UG Chełmiec dział sekretariat – kadry.

3. na pozycji 14 wykazu widnieje Pani Kozyra Paulina również osoba o takim samym imieniu widnieje w wykazie Wykaz abonamentów centrali telefonicznej UG Chełmiec WPiR-inwestycje.

Czy zbieżność nazwisk jest przypadkowa zważywszy na wynik uzyskany w teście?

Czy może są to osoby spokrewnione z tym osobami?

Pytanie jest czy są to pracownicy UG Chełmiec? Mam nadzieję, że Pan Wójt Gminy Chełmiec będzie wstanie na to pytanie odpowiedzieć i chyba zna swoich pracowników lub jest w stanie to ustalić na podstawie złożonych dokumentów to jest CV, w którym kandydaci wskazywali doświadczenie zawodowe.

Zgodnie z USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Art. 12. 1. Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.

Więc osoby zatrudnione w tym urzędzie nie mogą startować w konkursie na to stanowisko, jeżeli ww. osoby są spokrewnione z pracownikami to należy to wykazać.

Stwierdzenie Sekretarza Gminy Chełmiec, że nie mają danych o powiązaniach rodzinnych pracowników Gminy Chełmiec  -  to, w jaki sposób stwierdzają podczas naboru, że nie zachodzi przeszkoda, o której mowa w Art. 26. ww. ustawy tj. „Małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie mogą być zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 2, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej.” Jeżeli Urząd Gminy w Chełmcu nie ma takiej wiedzy to znaczy, że nie sprawdza czy nie ma przeszkód do zatrudnienia.

W zaistniałej sytuacji można nasuwają się wątpliwości, o co chodzi z tym naborem, czy jest to tylko fikcja mająca na celu legitymizowanie poprawności naboru już wskazanych osób?. Proszę Redakcję o zainteresowanie się tym tematem i może przybycie w dniu rozmów i zapytanie kandydatów o to czy ich członkowie rodziny są zatrudnieni w tutejszym Urzędzie Gminy Chełmiec odwiedzenie ww.  zatrudnionych Pań o takim samym imieniu i nazwisko i zapytanie czy uczestniczą w naborze na ww. stanowisko. A może to tylko sposób, aby wybrać niby osoby z najlepszym wynikiem w teście, które później zrezygnują z zatrudnienia, co w konsekwencji może dać zatrudnienie „wybrańcom narodu”  jak już sprawa ucichnie. Dużo osób zgłosiło się do naboru wielu z nich uzyskało bardzo dobre wynik w teście i na pewno liczą na uczciwy wybór i pracę.  Zapytanie Pana Wójta Gminy ile osób obecnie zatrudnionych w UG Chełmiec startuje w konkursie na ww. stanowisko i czy chodzi o to, iż są to intratniejsze posady niż te, które zajmują. Proszę o przyjrzenie się szczegółowo, kto startuje i kto ostatecznie zostanie wybrany i jakie wyniki uzyskał w teście i jakie ma kwalifikacje i poproszenie tych osób o wywiad gdy już zostaną wybrane jeśli nie mają nic do ukrycia i nie mają jakichkolwiek konotacji z pracownikami Urzędu Gminy Chełmiec to na pewno odpowiedzą na pytania.

Nasuwa się pytanie czy będzie to program 500 zł na dziecko czy 500 zł na dziecko plus ok. 2500 zł dla wybrańców dzięki nepotyzmowi, protekcji i układom jeśli tak to  jest ta dobra zmiana PiS. Wkrótce się okaże.

Z poważaniem:

Sądeczanka

A my w dalszym ciągu zapraszamy do Czytelników do włączenia się do dyskusji Nepotyzm po sądecku. Pochylimy się nad każdym listem i informacją telefoniczną. Część informacji wymaga sprawdzenia, dlatego na wyjaśnienia części Państwa wątpliwości trzeba zaczekać. Szanujemy Państwa potrzebę anonimowości w pewnych sprawach - w małych społecznościach wszyscy się znają, a ktoś kto nie boi się pytać, nie zawsze cieszy się sympatią otoczenia.

Ewa Stachura [email protected]

Fot.: arachiwum sadeczanin.infoDziękujemy za przesłanie błędu