Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 23 czerwca. Imieniny: Albina, Wandy, Zenona
04/04/2024 - 09:30

W nowej kadencji chce kontynuować pasmo sukcesów. Paweł Łabuda kandydatem do rady powiatu

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świniarsku - Paweł Łabuda ponownie kandyduje do rady powiatu nowosądeckiego. Jak sam mówi, poprzednia kadencja była pełna różnego rodzaju sukcesów i ciekawych inicjatyw. Ambitne plany ma również na kolejną. Wyborcy z okręgu nr 2 znajdą jego nazwisko na 3 pozycji listy nr 1.

Kandyduje pan do rady powiatu nowosądeckiego. Jako radny powiatu VI kadencji doświadczył pan już „kuchni” pracy w radzie. Co dla pana było istotne w minionej kadencji.
- W pracy radnego powiatowego jest ważne, by umieć nie tylko słuchać, ale i wdrażać w życie mieszkańców ich potrzeby, sugestie i rozwiązywać problemy dotyczące infrastruktury, bezpieczeństwa, wydarzeń kulturalnych, sportowych, prozdrowotnych i edukacyjnych - mówi Paweł Łabuda. Doświadczenie w pracy z innymi i dla innych jest bardzo ważnym atutem dla każdego, kto chce angażować się i podnosić szeroko rozumianą jakość życia w naszym powiecie.

W minionej kadencji poprzez bardzo dobrą współpracę z radnymi, zarządem powiatu w gminie Chełmiec udało się wykonać za ponad 100 mln. zł inwestycje związane z drogami, chodnikami, przejściami dla pieszych, poprawą zasobów edukacyjnych, a także ukończeniem i oddaniem do użytku Powiatowego Centrum Sportu. Należy zaznaczyć, iż w minionej VI kadencja Rady Powiatu, w której mogłem pracować, angażować się i zabiegać o sprawy mieszkańców Gminy Chełmiec udało się wydatkować ponad 360 mln zł na podniesienie poziomu życia w całym powiecie (to rekordowa kwota, jaką ta kadencja wydatkowała).

Umiejętność współpracy i doświadczenie, które od ponad 25 lat mojej pracy dydaktycznej, wychowawczej, ale i inwestycyjnej na rzecz edukacji, kultury, sportu także jako dyrektora szkoły, samorządowca pozwala mi pozytywnie ocenić podjęte i zrealizowane cele.Szanowni państwo nie sposób wymienić wszystkich inwestycji – budowa dróg, chodników, bezpiecznych przejść dla pieszych, budowa mostu, poprawa zaplecza nie tylko sportowego szkół – tych działań było naprawdę bardzo dużo i tu nie chodzi, by obiecywać coś, co chce się usłyszeć, przeczytać.

Ważne by realizować i czasami bez rozgłosu pracować. W tematyce inwestycji chciałbym przedstawić państwu dwa cele, które wymagają czasu do realizacji, ale w mojej ocenie są ważne i potrzebne dla mieszkańców całego powiatu, a mianowicie - budowa toru samochodowego, placu, który nie tylko pozwoli młodym kierowcom podnieść swoje umiejętności i wiadomości dotyczące bezpiecznego korzystania z dróg, ale i dla każdego kierowcy będzie miejscem kontrolowanego „spotkania się” z różnymi możliwymi zdarzeniami na drodze oraz budowa domu „pięknej starości” dla potrzebujących seniorów z terenu powiatu nowosądeckiego, który objąłby opieką tych, którzy tego będą potrzebowali i chcieli.

Oprócz „twardych” inwestycji, które pan przytoczył, jak chciałby pan się realizować dla mieszkańców powiatu?

W swoim działaniu stawiam na edukację, kulturę i sport. To bardzo bliskie płaszczyzny mojego funkcjonowania, gdyż od 22 lat organizuje mistrzostwa pływackie gminy Chełmiec, zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka, Mikołajkowe Pływanie, a od 4 lat z mojej inicjatywy organizowane są Mistrzostwa Powiatu w pływaniu, które dają kwalifikacje do mistrzostw wojewódzkich. Rocznie we wszystkich zawodach uczestniczy blisko tysiąc uczniów. Jestem miłośnikiem pływania, bezpieczeństwa wodnego.

Od ponad 24 lat prowadzę bezpłatnie dla uczniów zajęcia z pływania, organizuje wiele wydarzeń sportowych, obozów pływackich, wiele konkursów sprawdzających wiadomości i umiejętności uczniów z terenu gminy Chełmiec. Organizuje także koncerty muzyczne dla mieszkańców powiatu m.in. takich gwiazd jak Mateusz Ziółko, Zespół Feel, De Mono, Ania Wyszkonii, Golec uOrkiestra i wielu innych – już ponad 8 lat odbywają się konkursy muzyczno-wokalne GRAMmy na TAK połączone z tymi koncertami.

Angażuje się także w wychowanie dzieci i młodzieży poprzez patriotyzm – ostatnio zorganizowałem koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Straży Granicznej z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Te przedsięwzięcia zrzeszają setki uczestników. Oczywiście organizacja festynów, bali charytatywnych, wspieranie hospicjów, a także wspieranie schronisk dla zwierząt – te działania pozwalają mi odczuwać satysfakcję z podejmowanych przedsięwzięć. Nie wystarczy tylko pisać, że chce się, że będę, że uważam by, że gdy zostanę radnym, itp…. należy pracować i organizować, gromadzić ludzi, którzy myślą podobnie, którzy chcą także angażować się i realizować swoje pasje,  a tym samym tworzyć coś dla innych. Szanowni państwo w swojej pracy jako nauczyciel, dyrektor, radny powiatu, w zdobytym przez 25 lat pracy zawodowej doświadczeniem mam świadomość i zwyczaj nie obiecywać, ale realizować nowe zadania i kontynuować to, co udało się w VI kadencji rady powiatu.

Na stronie pana szkoły w Świniarsku można znaleźć bardzo wiele inicjatyw. Są także opisywane inwestycje budowlane. Jak są realizowane?

Jako radny powiatowy, dyrektor szkoły, podejmowałem działania związane z budową budynków użyteczności publicznej (sale lekcyjne, świetlica szkolna, szatnie uczniowskie). Budowy realizowane były systemem gospodarczym, co pozwoliło mi przez ostatnie 14 lat zdobyć bardzo duże doświadczenie w inwestycjach i związanych z nimi dokumentów, a przede wszystkim zaoszczędzić znaczne środki finansowe. Zabieganie i troska o poprawę infrastruktury szkolnej było dla mnie zawsze bardzo ważna, gdyż poprawa warunków lokalowych wpływa także na organizację pracy w szkole i możliwości edukacyjne uczniów.

O infrastrukturę budowlaną zabiegałem także w powiecie. W minionej kadencji wyremontowano i wybudowano w sumie ponad 150 km dróg, 32 km chodników, wybudowano nowy most w Klęczanach i wiele innych inwestycji, które są zauważalne przez mieszkańców. Wnet rozpocznie się budowa chodnika ze Świniarska w stronę sieci sklepów. Praca radnego skłaniała mnie także do składania wielu interpelacji dotyczących edukacji, sportu, poprawy bezpieczeństwa, m.in. przejść dla pieszych, budowy chodników, budowy parkingów, poprawienia pracy poradni psycholog.-pedagogicznej i wiele innych. Przez pięć lat pracowałem w komisji edukacji rady powiatu, komisji turystyki i sportu, komisji współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także w komisji stypendialnej.

Podejmuje pan działania pozwalające zwiększyć obszar edukacji. Skąd pomysł podpisania listu intencyjnego? Brzmi to innowacyjnie.

Edukacja, kultura i sport to priorytety w życiu każdego, kto patrzy w przyszłość. Nasi uczniowie, nasze dzieci potrzebują nie tylko dobrych nauczycieli, ale możliwości dzięki którym będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, pasje. Nieunikniona sztuczna inteligencja, „robotyzacja” życia sprawia, że musimy poszukiwać innowacyjnych działań. Już trzy lata temu dzięki napisanemu wnioskowi do Urzędu Marszałkowskiego moja szkoła weszła do projektu „Modelowa szkoła”, gdzie oprócz bezpłatnych szkoleń, wycieczek, scenariuszy zajęć, webinariów otrzymaliśmy 90 tys. zł na wyposażenie szkoły w sprzęt IT.

W ostatnim czasie dokładnie w czerwcu 2023 r. został podpisany list intencyjny z bardzo znaczącymi podmiotami zewnętrznymi: Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Krakowskim Parkiem Technologicznym w Krakowie, który obecnie rozpoczyna nowy projekty pod nazwą Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Transportu Wodoru Sp. z o.o. oraz Kraków DIANA ACCELERATOR i Firmą Wiśniowski oraz z Gminą Chełmiec. Podpisanie tegoż listu pozwoliło nam na poszerzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej prowadzonej wśród potentatów nowoczesnej technologii. To naprawdę duży sukces całej społeczności szkolnej i uważam, że trafiony w kontekście podnoszenia jakości i efektywności funkcjonowania szkoły.

Szanowni mieszkańcy powiatu nowosądeckiego, przed nami wybory samorządowe. Prosząc o państwa głos, proszę by oddać go nie ze względu na jakąkolwiek przynależność, ale ze względu na fakt, iż jako kandydat bezpartyjny chcę pracować i podejmować wyzwania na rzecz mieszkańców powiatu nowosądeckiego,  a w szczególności mieszkańców gminy Chełmiec. Najważniejsze, by iść na wybory i oddać głos na osobę, której praca jest Państwu znana.

Dziękuję za rozmowę

Paweł Łabuda - dyrektor Szkoły Podstawowej w Świniarsku, radny powiatu nowosądeckiego VI kadencji - lista nr 1, okręg 2, pozycja 3 

Materiał finansowany ze środków KW Prawo i Sprawiedliwość

Paweł Łabuda - kandydat do rady powiatu nowosądeckiego
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świniarsku - Paweł Łabuda ponownie kandyduje do rady powiatu nowosądeckiego. Wyborcy z okręgu nr 2 znajdą jego nazwisko na 3 pozycji listy nr 1.

Artykuł sponsorowanyDziękujemy za przesłanie błędu