Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 19 czerwca. Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
26/03/2024 - 00:55

Marian Dobosz kandyduje do Rady Powiatu Nowosądeckiego. Co będzie jego priorytetem?

Mariana Dobosza, radnego i członka zarządu Rady Powiatu Nowosądeckiego pytamy o to, dlaczego ponownie kandyduje w wyborach do rady powiatu, co uznaje za swój największy sukces w mijającej kadencji i co będzie dla niego priorytetem, jeśli wyborcy ponownie go wybiorą.

Marian Dobosz

Dlaczego kandyduje pan w wyborach do rady powiatu nowosądeckiego?
- Kandyduje, gdyż nadal chciałbym zajmować się infrastrukturą drogową związaną z drogami powiatowymi, chodnikami i mostami w całym powiecie, a w szczególności w Dolinie Popradu czyli w Gminie Rytro, Mieście i Gminie Piwniczna-Zdrój, Gminie Uzdrowiskowej Muszyna oraz Mieście i Gminie Krynica-Zdrój czyli okręgu Nr 6 z którego kandyduję.

Ważne są dla mnie także zadania, które dotyczą wydarzeń kulturalnych, sportowych (m.in. Festiwal Biegowy w Piwnicznej-Zdroju).Będę nadal promował ludzi kultury i wspierał dofinansowanie do zabytków i ochrony dóbr kultury, ale także dla szkółek ginących zawodów. Chcę kontynuować promowanie i wspieranie działaczy, zawodników, trenerów do różnych wyróżnień i nagród starosty nowosądeckiego w dziedzinie sportu.

Doceniam oświatę w powiecie nowosądeckim i będę troszczył się oraz czynił starania by inwestowano w szkoły powiatowe zarówno jeśli chodzi o bazę dydaktyczną, ale także poprawę warunków do nauki czyli tzw. modernizacje jeśli zaistnieje taka potrzeba. Ogromną rolę odgrywa obecnie zdrowie i bezpieczeństwo dlatego uważam, że nadal powinniśmy pomagać i wspierać finansowo różne służby, takie jak Ochotnicze i Zawodowe Straże Pożarne, Policję, Straż Graniczną, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe by mogły one nam zapewnić bezpieczeństwo na co dzień oraz w różnych warunkach, w górach i na wodzie. Ponadto inwestujemy także w Sądeckie Pogotowie Ratunkowe (remonty i tabor samochodowy) oraz Szpital Powiatowy w Krynicy-Zdroju.

Co będzie dla pana priorytetem na najbliższe 5 lat?
- Jeśli uzyskam poparcie i ponownie zostanę wybrany do rady powiatu nowosądeckiego to będę kontynuował to czym zajmowałem się poprzednio. Będąc członkiem Zarządu Powiatu Nowosądeckiego podejmowaliśmy uchwały, które miały na celu zapewnić bieżące funkcjonowanie wszystkich jednostek powiatowych. Byłem także aktywnym członkiem komisji rady powiatu nowosądeckiego: Edukacji, Turystyki i Sportu, Mienia i Infrastruktury, Zdrowia i Uzdrowisk. Na pewno koniecznością będzie kontynuacja polepszania stanu infrastruktury drogowej, inwestowanie w oświatę i bazę sportową.

Wszystkie uzasadnione wnioski i potrzeby zgłaszane od wyborców będą kierowane do zarządu powiatu lub jako interpelacje radnego podczas sesji. Ważnym przedsięwzięciem będzie remont i modernizacja mostu na drodze powiatowej do Suchej Strugi. W kolejnych latach będę zabiegał o poprawę nawierzchni dróg i chodników nie tylko w swoim okręgu wyborczym.

Co uważa pan za swój największy sukces jako radnego mijającej kadencji?
- Największym sukcesem w skali całego powiatu są inwestycje, które zostały zrealizowane w tej kadencji. Było ich bardzo wiele m.in. wybudowanie Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach, prawie w stu procentach ze środków zewnętrznych. Mieści się tam hala sportowa, strzelnica sportowa i ścianka wspinaczkowa. Ponadto ostatnio został oddany kolejny etap budowy tego Centrum czyli basen, boiska wielofunkcyjne, boisko zadaszone do squasha, rzutnia, skocznia, bieżnia. Dzięki temu obiekt stanowi to teraz pełny kompleks sportowy z którego będzie mogła korzystać młodzież uprawiając różne dyscypliny sportowe i będą organizowane tam różne zawody sportowe.

W wielu szkołach ponadpodstawowych powiatu nowosądeckiego dokonano polepszenia infrastruktury sportowej i bazowej. Dokonano wiele remontów dróg (ponad 150 km), budowy chodników (32 km chodników), budowy i modernizacja mostów (19 mostów).Znacząco poprawi się także bezpieczeństwo pieszych gdyż oznakowano na drogach powiatowych ponad 114 przejść, które są oznakowane,
doświetlone, a niektóre z nich monitorowane.

Naszą siłą były inwestycje o które zabiegał i pozyskiwał Starosta Nowosądecki p.Marek Kwiatkowski. Tworzył przychylny klimat w Radzie Powiatu Nowosądeckiego i dzięki temu radni bardzo dobrze współpracowali ze sobą i wspierali inwestycje proponowane przez Zarząd Powiatu na czele ze starostą. Mamy bardzo dobrze prowadzoną politykę finansową i są zdolności kredytowe. Nasze zadłużenie budżetu wynosi 22 procent, co jest bardzo dobrym wynikiem w porównaniu z innymi powiatami czy też miastami. Daje to perspektywę i możliwość dalszego ubiegania się o środki zewnętrzne.

Natomiast sukcesem w skali okręgu wyborczego czyli Doliny Popradu, wymienionych już czterech gmin wraz z miastami, są inwestycje w infrastrukturę drogową (modernizacje, rozbudowy, remonty, przebudowy dróg powiatowych, budowy chodników,mostów i przejść dla pieszych). Ponadto wspierałem wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach.

Wiele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych otrzymało dofinansowanie na zadania w ramach: Sportowe Sądeckie, Kulturalne Sądeckie, Bezpieczne Sądeckie, Zdrowe Sądeckie itp. W wielu wydarzeniach i imprezach kulturalnych, sportowych, środowiskowych miałem zaszczyt uczestniczyć i wręczać nagrody w imieniu Starosty Nowosądeckiego jako Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

***

Marian Dobosz Dobosz z zawodu jest nauczycielem. Od 2001 roku pełnił funkcję radnego Gminy Rytro, w latach 2006-2010 był członkiem jej Komisji Budżetowej. W latach 2002 – 2006 oraz 2010 – 2014 Przewodniczący Rady Gminy Rytro. Radny Powiatu Nowosądeckiego V kadencji, podczas której pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego, Członka Komisji Edukacji, Członka Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury oraz Członka Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego. Podczas V kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego Członek Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.

Od listopada 2018 roku jest członkiem zarządu VI kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego. W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji sprawuje ponadto następujące funkcje: Członka Komisji Turystyki i Sportu, Członka Komisji Zdrowia i Uzdrowisk, Członka Komisji Edukacji, Członka Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury oraz Członka Komisji Mienia i Infrastruktury.

Przewodniczący Rady Gminy Rytro w kadencji 2002-2006 i 2010-2014 oraz działacz społeczny: członek, prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Ryter” w Rytrze w latach 1999-2012, były zawodnik LKS ,,Poprad” Rytro i Visegrad Maraton Rytro, współinicjator budowy hali sportowej, członek Rady Programowej LGD ,,Perły Beskidu Sądeckiego”,
Ambasador Festiwalu Biegowego w Piwnicznej - Zdroju.

Rodzina: żona Bogumiła, syn Artur, córka Anna. Hobby: biegi narciarskie, biegi uliczne i górskie, wycieczki turystyczno – krajoznawcze (opr. redakcja@sadeczanin,info) Fot. Marian Dobosz

Artykuł sponsorowanyDziękujemy za przesłanie błędu