Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 20 września. Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
17/06/2020 - 13:50

W Piwnicznej-Zdroju ciągle więcej osób wyjeżdża niż się melduje

I władze Piwnicznej-Zdroju spełniły już swój ustawowy obowiązek i przedstawiły do publicznej wiadomość raport o stanie gminy za 2019 rok. To preludium do wystawienia oceny burmistrzowi Dariuszowi Chorużykowi za to, jak kieruje gminą.

W Piwnicznej-Zdroju więcej osób wyjeżdża niż się melduje

Dzisiaj – przedstawiając raport - nie będziemy jednak pisać o inwestycjach i wydatkach – bo o tych na łamach Sądeczanina.info informujemy na bieżąco - tylko  przytoczymy dane demograficzne, które mówią o samorządzie nie mniej, a może w pewnych przypadkach więcej a po dodatkowe informacje kierujemy wszystkich do całości raportu, który dostępny jest TUTAJ.

I tak - 31 grudnia 2019 roku w gminie Piwnicznej-Zdroju było 10 tys. 602 mieszkańców – 5345 kobiet i 5257 mężczyzn. Gęstość zaludnienia gminy to ok 83,7 osób na kilometr kwadratowy. To bardzo mało, ale dane te wyglądają już zupełnie inaczej jeśli uwzględni się fakt, że grubo ponad 90 procent powierzchni gminy porośniętych jest lasami. W porównaniu z rokiem 2018 liczba mieszkańców zmniejszyła się o 80 osób.

Zobacz też: Ten wariant obwodnicy Piwnicznej-Zdroju też nie wchodzi w rachubę

Średni wiek piwniczanina wynosi ok. 38 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Mieszkańcy gminy Piwniczna-Zdrój zawarli w 2019 roku 84 małżeństwa, ale na pewno ważniejsze jest dla wszystkich to urodziło się 122 dzieci 74 dziewczynki i 48 chłopców a zmarło 97 osób (41 kobiet i 56 mężczyzn).
Kolejna ciekawostka, że z gminy wymeldowało się aż 241 osób a zameldowano znaczniej mniej, bo 179. 89 osób zmieniło miejsce zamieszkania w granicach samorządu.

Jednocześnie piwniczanie cały czas podnoszą problem miejsc pracy, których na terenie samego samorządu jest rzeczywiście bardzo mało. Jak to się przełożyło na statystyki? W gminie Piwniczna-Zdrój na 1000 mieszkańców pracuje ponad 100 osób. Ok. 54 procent wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a ok. 46 - mężczyźni. Osób bezrobotnych rejestrowanych w gminie Piwniczna-Zdrój było 346 osób (stan na 31 grudnia 2019 według informacji Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego), z czego 225 stanowiły kobiety, a 121 mężczyźni a tylko 71 osób miało prawo do zasiłku. A najgorsze jest to wszystkie te osoby są w wieku produkcyjnym. Szczegóły?
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 14 bezrobotnych, bez kwalifikacji zawodowej - 76 osób; kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka – 70 osób. W zbiorze 346 osób bezrobotnych znalazło się 296 będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym: - do 30 roku życia – 86,
- do 25 roku życia – 42,
- długotrwale bezrobotne – 178,
- powyżej 50 roku życia – 98,
- posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 99,
- niepełnosprawni – 15.
49 osób posiada wykształcenie wyższe, 90 – policealne lub średnie zawodowe, 38 – średnie ogólnokształcące, 107 – zasadnicze zawodowe, a 62 – gimnazjalne i niższe.

Zobacz też: Wszystkie trzy warianty obwodnicy Piwnicznej są do niczego? A jeszcze te tiry…

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom gminy, że debata nad raportem jest preludium do udzielenia burmistrza Dariuszowi Chorużykowi – albo i nie – absolutorium przez radnych. Mieszkańcy mogą też osobiście wziąć udział w sesji i wyrazić swoją opinię o kondycji gminy pod sterami burmistrza.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos musi zgłosić się pisemne a do wniosku dołożyć podpisy co najmniej 20 osób. Formalności można dopełnić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. W tym wypadku termin sesji wyznaczono na 25 czerwca. Maksymalnie w dyskusji może zabrać 15, którym głos będzie udzielany zgodnie z kolejnością złożenia wniosku. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy pod numerem tel. 18 446 40 43 wew. 43.

ES [email protected] Fot.: ilustracyjne sądeczanin.infoDziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe