Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 18 stycznia. Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
14/01/2022 - 11:35

Stary Sącz: chcesz się budować? Nie możesz przegapić tego terminu

Zgodnie z deklaracjami gmina Stary Sącz przystępuje właśnie do aktualizacji swojego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To szansa i czas, by złożyć wniosek o zmianę przeznaczenia/kwalifikacji swojej działki. Termin składania wniosków mija 28 lutego.

Stary Sącz: chcesz się budować? Nie możesz przegapić tego terminu

Składanie wniosków przez samych mieszkańców to pierwszy etap do aktualizacji dokumentu będącego podstawą do gospodarowania swoimi gruntami zgodnie z naszymi planami. To w oparciu o wspominane studium bowiem można tworzyć plan zagospodarowania przestrzennego. O potrzebie aktualizacji studium na terenie Starego Sącza pisaliśmy już w publikacji Stary Sącz nie pozwala się mieszkańcom Gabonia budować?

Zaznaczając, że podobny problem jest też w Przysietnicy, Moszczenicy czy w samym Starym Sączu i wszystko obija się o konieczność aktualizacji studium właśnie. 

Zmiana studium to bardzo czasochłonny i skomplikowany proces, który może trwać nawet i pięć lat, bo wymaga szczegółowych i wszechstronnych analiz choćby demograficznych, czyli takich, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy obecna ilość gruntów w gminie pod zabudowę uwzględnia potrzeby mieszkańców w tym zakresie, czy też nie. Kolejna bardzo istotna sprawa – plan zagospodarowania nie może się w tym zakresie różnić od studium, bo nie dopuszczają tego przepisy.

- Ale mogę powiedzieć mieszkańcom jedno: biorąc pod uwagę ilość wniosków mieszkańców, które nie zostały uwzględnione przy tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przekształcenia gruntów na pewno przystąpimy do uaktualnienia studium zagospodarowania tak, by uwzględniało aktualne kierunki rozwoju gminy – deklarował już w październiku zeszłego roku szef starosądeckiego samorządu.

Zobacz też: Stary Sącz rozbuduje swoje rowerowe eldorado. Zobacz, jaki jest plan

W budżecie gminy na 2022 rok gmina zabezpieczyła już nawet środki niezbędne do takiej operacji. A już dziś możemy ogłosić – ruszył pierwszy etap przedsięwzięcia – do 28 lutego mieszkańcy mogą składać swoje wnioski w tym zakresie. – To jest ten czas, w którym ktoś, kto na przykład ma las, ale ma pomysł, by ten teren zagospodarować w inny sposób – na przykład się wybudować, może taki wniosek do nas złożyć. I mogę zagwarantować jedno: każdy jeden wniosek będzie dokładnie analizowany i rozpatrywany, ale trzeba też pamiętać o tym, że nie wszystkie wnioski zostaną uwzględnione – komentuje Lelek zaznaczając, że gmina musi działać tak, by oczekiwania i plany swoich mieszkańców pogodzić z czymś, co jest dobrem nadrzędnym, czyli ładem przestrzennym gminy.

Kolejna istotna sprawa. Na wnioski nie będą udzielane indywidualne odpowiedzi. Odpowiedź na to, czy dany wniosek został rozpatrzony pozytywnie albo negatywnie, mieszkańcy będą mogli znaleźć bezpośrednio już w projekcie studium podczas konsultacji społecznych, którym ów projekt zostanie poddany w dalszej kolejności.

Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby wraz z oznaczeniem nieruchomości (numer działki /łek i miejscowości), której wniosek dotyczy. (e.stachura@sadeczanin.info Fot.: ilustracyjne archiwum sądeczanin.info)Dziękujemy za przesłanie błędu