Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 19 lutego. Imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława
20/01/2019 - 12:20

Nowy Sącz: na raj dla biegaczy i rowerzystów nad Kamienicą brakuje pieniędzy

Czy władzom miasta Nowego Sącza uda się wreszcie wyłonić wykonawcę, który podejmie się budowy pięciokilometrowej trasy pieszo-biegowo-rowerowej nad rzeką Kamienica? Czas ucieka!

Zadanie musi być zrealizowane w tym roku. Szkopuł jednak w tym, że żaden wykonawca, który złożył ofertę do ogłoszonego przez miasto trzeciego przetargu  nie chce realizować tej inwestycji za kwotę, jaka została zagwarantowana.

Jest to 4,4 mln złotych (brutto). Inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych w ramach projektu "Centra Aktywnego Wypoczynku", którego liderem jest Fundacja Sądecka.

Kilka dni temu w Urzędzie Miasta w Nowym Sączu zostały otwarte trzy oferty, jakie wpłynęły do trzeciego już przetargu na pierwszy etap tego zadania. Wszystkie znacznie przewyższają posiadaną kwotę. Jedna oferta została skalkulowana na ponad 5,8 zł (brutto), druga - na ponad 5,5 mln zł (brutto), a trzecia na ponad 5,2 mln złotych.

Czytaj także: Raj dla rowerzystów i biegaczy nad Kamienicą. Zaniedbany teren zmieni oblicze?

Wszyscy oferenci zadeklarowali, że pierwszy etap  prac związanych z budową trasy pieszo-biegowo-rowerowej wykonają do 1 sierpnia 2019 roku.

Pierwotnie realizacja tego zadania była zakładana do 17 czerwca 2019 roku.

Warto też przypomnieć, że poprzednie dwa przetargi zostały unieważnione ponieważ chętni zamierzali to zrobić za kwotę, która znacznie przewyższała tę, jaką miasto miało zarezerwowaną na tę inwestycję.

Co teraz? Czy miasto ogłosi czwarty przetarg, czy też zdecyduje się podwyższyć kwotę. W najbliższych dniach się to okaże.

Przypomnijmy, że w ramach pierwszego etapu tej inwestycji ma być wykonana pętla pieszo-biegowo - rowerowa nad Kamienicą.

Zadanie to obejmuje kilka przedsięwzięć: umocnienie skarpy narzutem kamiennym pod mostem 700-lecia, budowę ścieżki pieszo-biegowo-rowerowej, wzdłuż prawego brzegu Kamienicy. Powstaną także nowe trasy biegowo-rowerowe, a także w ramach tej inwestycji zostanie przebudowany istniejący układ komunikacyjny, w obrębie Ronda Solidarności oraz w ciągu Alei Piłsudskiego. W tamtym kierunku zostanie wybudowana trasa biegowa. Na części istniejącej ścieżki rowerowej zostanie wymieniona nawierzchnia. To jeszcze nie koniec zamierzeń w ramach pierwszego etapu. Również zostanie wybudowany łącznik pieszo-biegowy pomiędzy kładką (mostem wiszącym), a terenem MOSiR.

Jednym z ważniejszym elementów tego projektu będzie kompleksowy remont kładki wiszącej nad Kamienicą.  

Wiadomo też w ramach pierwszego etapu inwestycji musi być zrobiona wycinka ponad 120 drzew rosnących na planowanej trasie pieszo - biegowo - rowerowej. Są to tzw. samosiejki. Usunięte zostaną m.in. brzozy brodawkowate, klony pospolite, wierzby, sosna pospolita oraz grab pospolity. Wycięte zostaną również jesion i głóg.

- Zgodę na usunięcie drzew wydało w tym wypadku Przedsiębiorstwo Państwowe Wody Polskie, ponieważ rosnące drzewa kolidują z inwestycją. Wspomniane gatunki drzew zostaną wycięte do końca 2020 roku - dodaje Monika Zagórowska.

Musi być to zrobione nie w okresie lęgowym ptaków, który przypada na okres od 1 marca do 15 października.

W ramach tej inwestycji przewidziane są oczywiście nowe nasadzenia drzew.

Na kolejne etapy inwestycji będą także ogłaszane przetargi.

Drugi i trzeci etap przedsięwzięcia będzie obejmował m.in. ustawienie obiektów małej architektury (stojaki rowerowe, kosze na śmieci), budowę siłowni na wolnym powietrzu, oświetlenia ścieżki oraz systemu monitoringu dla całej długości trasy.

Od lat tereny wzdłuż Kamienicy są zaniedbane. Mieszkańcy pytani, co tam odkrywają spacerując mówią wprost: chaszcze, śmieci i różnego rodzaju niespodzianki.

Niektóre miasta w Polsce z takich terenów znajdujących się nad brzegami rzek uczyniły bardzo atrakcyjne miejsca służące wypoczynkowi i rekreacji. Nowy Sącz, do tej pory ich się nie doczekał.

Planowana pięciokilometrowa trasa będzie się składała z trzech równoległych ścieżek, a każda będzie dedykowana odrębnej kategorii użytkowników: rowerzystom, pieszym i biegaczom. Pomyślano to w ten sposób, aby ci użytkownicy nie przeszkadzali sobie nawzajem.

W projekcie budowy tras biegowo-rowerowych uczestniczy miasto Nowy Sącz oraz cztery gminy: Bobowa, Chełmiec, Łącko i Stary Sącz. W sumie powstanie 17. kilometrów ścieżek turystycznych, połączonych z siecią tras w województwie małopolskim. Celem projektu, poza stworzeniem możliwości aktywnego wypoczynku mieszkańcom sądeckich gmin i Nowego Sącza jest również podniesienie atrakcyjności naszego regionu.

Projekt Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

[email protected], fot. IM.Dziękujemy za przesłanie błędu

SĄDECZANIN ROKU 2019

Miesięcznik "Sądeczanin" luty 2020