Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 21 września. Imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
08/02/2019 - 13:20

Nowy Sącz: Można zaczynać budowę ścieżki pieszo-rowerowej nad Kamienicą!

Nareszcie udało się rozstrzygnąć przetarg na realizację projektu pt. „Centra Aktywnego Wypoczynku” wraz z budową tras biegowych i biegowo-rowerowych nad Kamienicą. Projekt, którego liderem jest Fundacja Sądecka będzie realizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Nowym Sączu. Zadanie pochłonie 5 276 700 złotych (brutto). Jest ono dofinansowane z funduszy unijnych.

Dopiero za trzecim razem udało się miastu rozstrzygnąć przetarg na pierwszy etap dużego przedsięwzięcia, związanego z aktywnym wypoczynkiem w Nowym Sączu.

Etap ten obejmuje budowę pięciokilometrowej trasy pieszo – rowerowej nad Kamienicą. Trasa będzie się składała z trzech równoległych ścieżek, a każda będzie dedykowana odrębnej kategorii użytkowników: rowerzystom, pieszym i biegaczom. Pomyślano to w ten sposób, aby ci użytkownicy nie przeszkadzali sobie nawzajem.

Do trzeciego przetargu swoje oferty złożyły trzy firmy. Wartość wszystkich ofert przewyższała jednak kwotę, jaką na to zadanie miał zamawiający.  Najniższa złożona oferta  wynosiła 5 276 700 złotych (brutto), a najwyższa – 5 805 346,47 złotych (brutto).

Czytaj także: Nowy Sącz: na raj dla biegaczy i rowerzystów nad Kamienicą brakuje pieniędzy

Miasto nie zdecydowało się już na unieważnienie trzeciego przetargu. Postanowiło natomiast zwiększyć kwotę zamówienia.

Podczas ostatniej  sesji radni zgodzili się na zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę ponad 244 tysięcy złotych, jako dofinansowanie do projektu pn. „Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo - rowerowe”.

Miasto wybrało ostatecznie najtańszą ofertę. Zadanie będzie realizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. za kwotę 5 276 700 złotych (brutto).

- Jak najszybciej planujemy podpisać umowę z wykonawcą – powiedział portalowi „Sadeczanin.info” Artur Bochenek, wiceprezydent Nowego Sącza. Będzie on mógł niezwłocznie wejść w teren, na plac budowy. Prace potrwają do 1 sierpnia br.

Przypomnijmy, że w ramach pierwszego etapu tej inwestycji ma być wykonana pętla pieszo-biegowo - rowerowa nad Kamienicą.

Zadanie to obejmuje kilka przedsięwzięć: umocnienie skarpy narzutem kamiennym pod mostem 700-lecia, budowę ścieżki pieszo-biegowo-rowerowej, wzdłuż prawego brzegu Kamienicy. Powstaną także nowe trasy biegowo-rowerowe, a także w ramach tej inwestycji zostanie przebudowany istniejący układ komunikacyjny w obrębie Ronda Solidarności oraz w ciągu Alei Piłsudskiego. W tamtym kierunku zostanie wybudowana trasa biegowa. Na części istniejącej ścieżki rowerowej zostanie wymieniona nawierzchnia. To jeszcze nie koniec zamierzeń w ramach pierwszego etapu. Również zostanie wybudowany łącznik pieszo-biegowy pomiędzy kładką (mostem wiszącym), a terenem MOSiR.

Jednym z ważniejszych elementów tego projektu będzie kompleksowy remont kładki wiszącej nad Kamienicą.  

Wiadomo też w ramach pierwszego etapu inwestycji musi być zrobiona wycinka ponad 120 drzew rosnących na planowanej trasie pieszo - biegowo - rowerowej. Są to tzw. samosiejki. Usunięte zostaną m.in. brzozy brodawkowate, klony pospolite, wierzby, sosna pospolita oraz grab pospolity. Wycięte zostaną również jesion i głóg. Zgodę na usunięcie drzew wydało Przedsiębiorstwo Państwowe Wody Polskie, ponieważ rosnące drzewa kolidują z inwestycją. Wspomniane gatunki drzew zostaną wycięte do końca 2020 roku. Musi być to wykonane nie w okresie lęgowym ptaków, który przypada od 1 marca do 15 października. W ramach tej inwestycji przewidziane są oczywiście nowe nasadzenia drzew.

Drugi i trzeci etap przedsięwzięcia będzie obejmował m.in. ustawienie obiektów małej architektury (stojaki rowerowe, kosze na śmieci), budowę siłowni na wolnym powietrzu, oświetlenia ścieżki oraz systemu monitoringu dla całej długości trasy.

Liderem projektu „Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe” jest Fundacja Sądecka.

Uczestniczą w nim: miasto Nowy Sącz oraz cztery gminy: Bobowa, Chełmiec, Łącko i Stary Sącz. 

W sumie powstanie siedemnaście kilometrów ścieżek turystycznych, połączonych z siecią tras w województwie małopolskim. Celem projektu, poza stworzeniem możliwości aktywnego wypoczynku mieszkańcom sądeckich gmin i Nowego Sącza jest również podniesienie atrakcyjności naszego regionu.

Projekt Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

[email protected], fot. IM.Dziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe