Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 10 sierpnia. Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca
28/12/2018 - 23:25

Nowy Sącz: Kolejni prezesi spółek odwołani. Andrzej Górski i Marek Oleniacz

Dzisiaj swoich dotychczasowych prezesów straciły kolejne dwie miejskie spółki. Odwołani zostali Andrzej Górski, który kierował Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Nowym Sączu oraz Marek Oleniacz, który kierował spółką Sądecka Infrastruktura Miejska.

Dzisiaj zebrało się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Sądecka Infrastruktura Miejska. Podczas posiedzenia odwołano dotychczasową Radę Nadzorczą i powołano nową. W jej skład weszli: Bożena Borkowska (przewodnicząca), Tadeusz Szczerba (zastępca przewodniczącego) i Krzysztof Poręba (sekretarz).

Nowa rada odwołała dotychczasowego prezesa SIM Marka Oleniacza, a na jego miejsce powołana została Anna Bednarczyk-Maśko.

Dzisiaj też odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu. Odwołany został dotychczasowy prezes MPK Andrzej Górski.

Zmieniony został też częściowo skład Rady Nadzorczej, w skład której Zgromadzenie Wspólników powołało Andrzeja Brzezińskiego, zawodowego mediatora z listy prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, który został jej przewodniczącym, oraz Jarosława Iwańca – prezesa Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który został wiceprzewodniczącym rady.

W składzie rady nadzorczej pozostał dotychczasowy jej członek – Grzegorz Pawlik, który pełni funkcję sekretarza.

Rada Nadzorcza powierzyła tymczasowo pełnienie obowiązków prezesa zarządu spółki dotychczasowemu przewodniczącemu Rady Nadzorczej MPK – Krzysztofowi Migaczowi oraz podjęła starania skompletowania Zarządu Spółki, który zapewni prawidłowe jej funkcjonowanie.

Opr.IM, Fot. IM.Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)