Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 2 marca. Imieniny: Halszki, Heleny, Karola
22/11/2023 - 13:00

Najważniejsze inwestycje w Nowym Sączu w 2024 roku. Ile to będzie kosztowało?

Projekt uchwały budżetowej miasta Nowego Sącza na 2024 rok obfituje w wiele inwestycji i zadań, które zaplanowane są do realizacji w przyszłym roku. Są też w tym dokumencie zawarte zadania, do zrealizowania których muszą być przygotowane plany i projekty. Są one niezbędne do każdej planowanej inwestycji. Jakie inwestycje przedsięwzięcia zostały wpisane do budżetu na 2024 rok?

W projekcie budżetu na przyszły rok są oczywiście rozpisane różne inwestycje drogowe w mieście. Tych nie mogło zabraknąć, ale też miasto wzbogaci się o kolejne kilometry mówiąc popularnie ścieżek (ciągów pieszo-rowerowych) wzdłuż rzek. Na ten cel w przyszłorocznym budżecie zarezerwowano 300 tysięcy środków własnych.

W budżecie ujęta jest też na przykład rozbudowa Cmentarza Komunalnego „Gołąbkowice”. Wiadomo, że na sądeckich cmentarzach komunalnych zaczyna brakować miejsc grzebalnych. W przyszłorocznym projekcie budżetu zaplanowano 500 tysięcy złotych na wykup gruntów pod poszerzenie wspomnianego cmentarza.

Z miejskiego budżetu zostanie przelane na Fundusz Wsparcia Policji 300 tysięcy złotych na przygotowanie dokumentacji projektowej nowej siedziby komisariatu policji przy ul. Tarnowskiej w Nowym Sączu. Ale też 20 tysięcy złotych przeznaczono na przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji siedziby straży miejskiej przy ul. Lwowskiej 71. Siedziba strażników miejskich dawno prosi się o zmianę swojego wyglądu.

Zaplanowano także dalszą modernizację miejskiego monitoringu. Przypomnijmy, że jest on modernizowany od kilku lat. Trzysta tysięcy zarezerwowano także na modernizację budynków, w których mieszczą się sądeckie Domy Pomocy Społecznej. Chodzi o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. Wspomniana modernizacja ma być przeprowadzona w tych budynkach do końca grudnia przyszłego roku. Przyszły rok to także modernizacja kolejnych szkół i placówek oświatowych.

Czytaj dalej - TUTAJDziękujemy za przesłanie błędu