Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 12 lipca. Imieniny: Brunona, Jana, Wery
14/03/2017 - 09:50

"Lachoskie godonie". Obszar gwary podegrodzkiej

Społeczno-Kulturalne Towarzystwo "Sądeczanin" i Stowarzyszenie Lachów Sądeckich w Podegrodziu z siedzibą w Niskowej organizują konkurs "Lachoskie godonie".

Konkurs rozgrywany będzie w trzech kategoriach wiekowych: dziecięca - do 13 lat, młodzieżowa - od 14 do 20 lat i dorosła - powyżej 20 lat. Jury będzie oceniło: dobór repertuaru, czystość gwary lachowskiej (akcent, intonacja), bogactwo słownictwa gwarowego i  ogólny wyraz artystyczny

Przesłuchania finałowe zgłoszonych uczestników odbędą się 22 kwietnia br. (sobota) w remizie OSP w Niskowej. Ogłoszenie wyników wraz z ceremonią wręczenia nagród nastąpi  23 kwietnia br. (niedziela) także w strażnicy niskowskiej.

Konkurs polega na trafnym odwzorowaniu piękna gwary Lachów sądeckich w języku mówionym. Dopuszczalne formy: ballady, gawędy, opowiadania i inne. Tematyka może dotyczyć legend, zwyczajów, obrzędów i innych elementów folkloru.

Do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU "LACHOSKIE GODONIE"

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Więcej informacji można uzyskać w Gminnych Ośrodkach Kultury, a także w biurze SKT "Sądeczanin" (Nowy Sącz, ul. Barbackiego 57),
tel: (18) 475 16 20, (18) 475 16 30, mail: [email protected]

Przeczytaj też: Zgłoś się do konkursu "Lachoskie godonie"

Obszar gwary podegrodzkiej

Pas podgórski jest terenem przejściowym między góralszczyzną a gwarami Małopolski nizinnej. Charakteryzuje się zróżnicowaniem tak pod względem etnograficznym, jak i gwarowym. Przynależno0ść Sądecczyzny do obszaru przejściowego oznacza, że z jednej strony w języku jej mieszkańców, uważających się za Lachów, odnajdujemy cechy wspólne dla gwar sąsiednich: pasa gwar góralskich i Małopolan nizinnych, a  z drugiej - wyraźnie odmienne właściwości gwary sądeckiej.

Gwara sądecka, nazywana gwarą podegrodzką, od zlokalizowanej w centrum Kotliny Sądeckiej stolicy kulturalnej regionu - Podegrodzia, zaliczana jest do gwar małopolskich Pogórza środkowego, nazywanego także pasem góralsko - lachowskim.

Obejmuje one miejscowości leżące po lewej stronie Dunajca w obszarze na zachód od linii Barcice - Stary Sącz - Nowy Sącz - Marcinkowice - Kurów i dalej w głąb powiatu limanowskiego, od północy sięgając po linię Męcina - Mordarka - Słopnice, biegnąc dalej w kierunku południowym przez Młyńczyska, Jastrzębie, Jazowsko i pasmo Jaworzyny, zamykające jej obszar od południa.

(s), źródło: Zenon Szewczyk, Słownik Gwary Lachów Sądeckich, Podegrodzie 2012Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)