Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 22 października. Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłšwa
14/12/2017 - 15:00

Krynica-Zdrój kontra palenie śmieci w piecach. Straż Miejska jest już gotowa do działania

Uzdrowisko dołącza do miast, które wypowiedziały walkę tym, którzy zanieczyszczają powietrze przez palanie w domowych piecach śmieci i odpadów.

 - W celu ochrony powietrza i zapobiegania tzw. niskiej emisji, która jest przyczyną wielu chorób, w minionym tygodniu strażnicy miejscy Krynicy-Zdroju wzięli udział w szkoleniu z zakresu ochrony środowiska, zapobiegania niskiej emisji oraz pobierania próbek popiołów z palenisk w piecach domowych. Szkolenie prowadzili pracownicy Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego w Jastrzębiu Zdroju - dowiadujemy się w Urzędzie Miasta.

- Podczas kontroli, kiedy zajdzie taka potrzeba, strażnicy pobiorą próbki popiołu, na podstawie którego ośrodek badawczy określi, czy były spalane śmieci czy też nie.  Jeśli badania popiołu wykażą, że właściciel spalał odpady w piecu zostanie on ukarany mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

Sprawa może być też skierowana do sądu i może zakończyć się grzywną do 5 tys. zł. Przypominamy, że prawem zakazane jest spalanie w piecach wszelkich odpadów. Strażnik miejski z mocy ustawy Prawo ochrony środowiska i na podstawie upoważnienia burmistrza ma prawo skontrolować każdy piec - mówią kryniccy urzędnicy.

Na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz imiennego upoważnienia burmistrza strażnik ma prawo do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Utrudnianie strażnikowi dokonania kontroli pieca np. nie wpuszczenie do kotłowni, jest przestępstwem określonym w art. 225 Kodeksu karnego i zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3.

MŚ ([email protected])

Jeśli zauważyłeś błąd, zaznacz fragment tekstu zawierający ten błąd.
Tak głosowało troje spośród siedmiu kandydatów w wyborach prezydenta Nowego Sącza:


Dziękujemy za przesłanie błędu