Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 27 września. Imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
27/07/2022 - 12:55

Krynica-Zdrój: czy radni mają zaufanie do burmistrza? Okaże się już 28 lipca

Radni Krynicy-Zdroju 28 lipca podejmą uchwałę w sprawie wotum zaufania oraz absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Na sesji rady miasta powróci też sprawa remontu fragmentu ulicy Wiejskiej.

Podczas sesji rady miasta 28 lipca radni Krynicy podejmą uchwałę w sprawie wotum zaufania dla burmistrza, za całokształt jego działalności. Na podstawie sprawozdania finansowego, ocenią wykonanie przez niego budżetu za 2021 rok. Podejmą uchwałę w sprawie absolutorium dla włodarza miasta z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Podczas sesji powróci sprawa remontu fragmentu ulicy Wiejskiej. 

- W maju 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą, który miał sporządzić projekt przebudowy sieci gazowej w ciągu ulicy Wiejskiej.  Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ogłoszono 30 marca 2022 roku. Wartość zamówienia to kwota 12 987,50 zł - przypomina radna Iwona Grzebyk-Dulak. 

- Otwarcie ofert miało nastąpić 8 kwietnia 2022 roku. Tak się jednak nie stało, gdyż nikt nie złożył oferty i postępowanie zostało unieważnione. Wykonawcę wyłoniono w maju br. , jako zamówienie z tzw. wolnej ręki. Jest nim firma z Siołkowej. - Na przygotowanie projektu przebudowy sieci gazowej przy ulicy Wiejskiej wykonawca ma czas do 30 listopada 2022 roku. Przygotowywany projekt jest niezbędny do realizacji tej inwestycji.- dodaje radna Iwona Grzebyk-Dulak. 

- Jednak to, czy w tej kadencji remont zostanie przeprowadzony zależy od burmistrza. To tylko 250 metrów drogi, ponieważ remont ma dotyczyć jej części. Wraz z mieszkańcami zapytam o to ponownie. Ciekawi mnie, co tym razem usłyszymy? 

Zaglądamy też do raportu o stanie gminy za 2021 rok. Jakie były dochody i wydatki gminy w tym okresie?

W raporcie czytamy, że sytuacja finansowa gminy w 2021 roku była stabilna, chociaż - jak w większości samorządów w Polsce - występowały problemy, związane z pandemią COVID19. Spowodowała ona przede wszystkim duże zmiany w uzyskiwanych dochodach, zwłaszcza na terenie gmin uzdrowiskowych.

Dochody budżetu gminy Krynica w 2021 roku wyniosły 134 480 170,76 zł, a ich realizacja stanowiła 98,07 proc. planu, wynoszącego 137 120 461,20 złotych. W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 106 934 443,59 zł, tj.  95,84 proc. w stosunku do planu (po zmianach), wynoszącego 111 570 490,85 zł.

W debacie nad „Raportem o stanie gminy” głos mogą zabrać mieszkańcy. Zgłoszenie udziału należy złożyć w biurze rady  (pokój 43) w godzinach pracy urzędu, ale najpóźniej do środy 27 lipca.

Formularz dostępny jest w kancelarii (pokój nr 11) i na stronie internetowej Urzędu Miasta. Zgłoszenie skierowane do przewodniczącej rady miejskiej, musi zostać poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców. Raport o stanie gminy Krynicy-Zdroju za 2021 rok można znaleźć na stronie urzędu miasta.

Zgodnie ze statutem gminy Krynica-Zdrój, mieszkańcy podczas debaty są dopuszczani do głosu według kolejności, a maksymalny czas ich wystąpienia wynosi trzy minuty. W dyskusji może wziąć udział piętnaście osób. Sesja absolutoryjna odbędzie się w sali konferencyjnej MPGK, początek godz. 9. (MK) fot. ilustracyjne (MK). Dziękujemy za przesłanie błędu