Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 21 września. Imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
02/05/2019 - 10:40

Kamionka Wielka: wybory sołtysów – wielkich rewolucji nie było. Co się zmieniło?

Wszystkie sołectwa gminy Kamionka Wielka mają już nowych sołtysów, którzy w myśl nowych przepisów sprawować będą swoją funkcję przez pięć lat. Frekwencja wyborcza nie była za wysoka a w szczęści sołectw jedynymi kandydatami byli dotychczasowi sołtysi. Jak wyglądają szczegóły?

Zacznijmy od sołectwa Królowa Polska. Tu kandydatów na sołtysa było dwóch dotychczasowy sołtys Marian Ogórek i Edward Stanek. Pierwszy otrzymał 117 głosów, drugi – 69. Tym samym stanowisko sołtysa przez najbliższe pięć lat sprawować będzie Marian Ogórek.
Kontakt telefoniczny do sołtysa – 18 445 64 45.

W Mystkowie o stanowisko sołtysa również ubiegały się dwie osoby – dotychczasowy sołtys Stanisław Poręba, który otrzymał 311 głosów i utrzymał stanowisko i Rafał Gieniec, na którego oddało głos 177 osób.
Kontakt telefoniczny do Stanisława Poręby – 692 122 679 lub 18 445 64 17.

W Boguszy o stanowisko sołtysa ubiegał się jedynie jeden kandydat – dotychczasowy sołtys - Marian Gawlik, na którego oddało głos 76 osób z 80 biorących udział w wyborach. Cztery opowiedziały się przeciw tej kandydaturze.
Kontakt telefoniczny do Mariana Gawlika - 500 474 942 lub 18 449 39 06.

Zobacz też: Kamionka Wielka: kto obejmie mandat za wójta? Wyniki wyborów uzupełniających

I tu słów kilka wyjaśnienia – gdy kandydat w wyborach jest tylko jeden mieszkańcy mogą głosować za lub przeciw tej kandydaturze. O wynikach decyduje zwykła większość.

Identyczna sytuacja była w Jamnicy, gdzie też kandydował jedynie dotychczasowy sołtys Janusz Michalik, który funkcję zachował dzięki 88 głosom. Trzy osoby głosowały przeciw.
Kontakt telefoniczny do Janusza Michalika - 601 059 787.

W Kamionce Małej również jedynym kandydatem też był dotychczasowy sołtys Zygmunt Baran. Za jego dalszym sołtysowaniem opowiedziało się 27 wyborców. Czterech było przeciw.
Kontakt telefoniczny do Zygmunta Barana - 887 752 917 lub 18 445 68 79.

W Kamionce Wielkiej 122 głosami za stanowisko zachował sołtys – jedyny kandydat - Bartłomiej Kłębczyk. Przeciw jego kandydaturze opowiedziało się 10 osób.
Kontakt telefoniczny do Bartłomieja Kłębczyka - 500 209 610.

W Królowej Górnej są zmiany. Józefa Nowak tym razem nie startowała w wyborach. Jej miejsce zajął Krystian Janiczek – jedyny kandydat - któremu postanowiło zaufać 44 wyborców. 16 opowiedziało się przeciw jego kandydaturze.
Urząd Gminy jeszcze nie udostępnił numeru kontaktowego do nowego sołtysa.

W sołectwie Mszalnica Zagóra stanowisko nadal piastuje Władysław Siedlarz, na którego zagłosowało 36 wyborców, czyli wszyscy, którzy wzięli udział w głosowaniu.
Kontakt telefoniczny do Władysława Siedlarza - 698 665 356.

W Mszalnicy też bez zmian. Sołtysuje – 103 głosy za, 4 – przeciw – Michał Jelito, jedyny kandydat w wyborach.
Kontakt telefoniczny do Michała Jelito - 788 704 139.

A już jutro podamy pełny skład nowych rad sołeckich.

ES [email protected]Dziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe