Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 23 października. Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
15/10/2018 - 17:30

To ich święto. Nagrody dla wyróżniających się nauczycieli

Nauczyciele obchodzą swoje doroczne święto. Przypada ono w Dzień Edukacji Narodowej nazywany popularnie Dniem Nauczyciela. Dzisiaj prezydent Nowego Sącza, podczas uroczystego spotkania w sądeckim ratuszu, dziękował sądeckim nauczycielom za trud, jaki wkładają w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Podobna uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej.

Były słowa uznania dla kadry pedagogicznej, która w szkołach działających na terenie Nowego Sącza kształci i wychowuje kolejne pokolenia uczniów. Nauczyciel - to zawód z misją, przynoszący uczącym między innymi sporo satysfakcji.

- To, co się rodzi w młodym sercu, zawsze w przyszłości przynosi właściwy efekt. To wy, szanowne panie i szanowni panowie uczycie naszą sądecką młodzież, sądeckie dzieci tego, by w przyszłości sprostali różnego rodzaju wyzwaniom. Miejmy nadzieję, że one będą dla nich łatwiejsze, niż dla pokoleń wcześniej – mówił do zebranych nauczycieli prezydent miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak.

Prezydent życzył nauczycielom wszelkiej pomyślności, satysfakcji i osiągania znakomitych efektów w dalszej zawodowej pracy.

- Dzisiejsza młodzież będzie waszą wizytówką, będzie dowodem na to, że czas i poświęcenie, nie poszło na marne - dodał prezydent Nowak.

Z okazji Dnia Edukcaji Narodowej prezydent nagrodził nauczycieli, którzy posiadają uznany dorobek zawodowy w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także zaangażowanych w funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych.

Otrzymało je 33. nauczycieli i 15. dyrektorów szkół:

Renata Kaczmarska - Szkoła Podstawowa nr 1  
Maria Rams - Szkoła Podstawowa nr 2
Joanna Paszka Szkoła Podstawowa  nr 3
Ewelina Bochenek Szkoła Podstawowa nr 6
Iwona Gościej SP nr 7 z Oddz. Dwujęzycznymi
Agnieszka Wenczyńska SP nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
Tadeusz Olszewski Szkoła Podstawowa nr 9
Monika Pres Szkoła Podstawowa nr 11
Bogumiła Pawlikowska Szkoła Podstawowa 15
Marta Kurzeja  SP 16 z Oddziałami Integracyjnymi
Magdalena Niemiec Szkoła Podstawowa nr 17 
Alicja Gadzina Szkoła Podstawowa nr 18
Maria Tokarczyk  SP nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi
Anna Opałek SP nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
Grażyna Andrzejewska I LO z  Oddziałami Dwujęzycznymi
Krystyna Paprocka I LO z  Oddziałami Dwujęzycznymi
Jakub Bulzak I LO z  Oddziałami Dwujęzycznymi
Łukasz Wrona Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 
Anna Szarek Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
Magdalena Bułat Zespół Szkół nr 1
Violetta Chęsiak Zespół Szkół nr 3
Ewa Wojtyga Zespół Szkół nr 4
Mariola Sorota Zespół Szkół nr 5 – Specjalnych
Alicja Gwiżdż Zespół Szkół Ekonomicznych
Krystyna Rembiarz Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych 
Bernadeta Górska Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych 
Zofia Ogorzały Zespół Szkół Samochodowych
Józef Klimek Zespół Szkół Budowlanych
Monika Fikiel – Szkarłat  Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Lidia Kowalczyk Pałac Młodzieży
Kazimierz Banaszek Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Marcin Główczyk Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Jolanta Sobczak Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Jolanta Tarka Miejskie Przedszkole nr 1
Irena Małek Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
Beata Majewska Miejskie Przedszkole nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi
Grażyna Podgórni Miejskie Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi
Andrzej Hasslinger Szkoła Podstawowa nr 3
Beata Kozieł Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
Marta Plata Szkoła Podstawowa nr 11
Włodzimierz Strzelec Szkoła Podstawowa nr 18
Milenia Małecka – Rogal Pałac Młodzieży
Dorota Smaga Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
Barbara Świętoń Zespół Szkół nr 1
Czesław Sarota Zespół Szkół nr 3
Waldemar Bogacz Zespół Szkół nr 5 – Specjalnych
Tomasz Połomski Zespół Szkół Ekonomicznych
Lucyna Zygmunt Zespół Szkół i Placówek Oświatowych

Uroczystość w ratuszu zakończyła część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. Obrońców Pokoju w Nowym Sączu.

Podobna uroczystość odbyła się dzisiaj w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej. Starosta Marek Pławiak podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do podnoszenia poziomu edukacji na terenie powiatu. Przypomniał, że w mijającej kadencji bardzo mocno inwestowano w oświatę, dzięki czemu znacząco poprawiła się baza edukacyjna. We wrześniu przeniesiono LO w Grybowie do wyremontowanego budynku oraz dobudowanej do niego nowoczesnej hali sportowej. Na początku października ruszyła budowa hali sportowej przy LO w Starym Sączu.

- Zostawiamy po sobie trwały ślad - dodał starosta Marek Pławiak. - Troszczymy się w ten sposób o dobro nas wszystkich, ponieważ będziemy korzystać z wiedzy i fachowości absolwentów naszych szkół.

Starosta Marek Pławiak uhonorował Srebrnymi Jabłkami Sądeckimi zasłużonych, emerytowanych nauczycieli LO w Starym Sączu – Małgorzatę Prusek i Mieczysława Zagórowskiego. Natomiast nagrody starosty odebrali:
Michał Bulzak – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej (m.in. za troskę o poprawę bazy materialnej i wyposażena szkoły oraz sukcesy uczniów w finałach centralnych m.in. Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych),
Alicja Czermińska – nauczyciel wychowania fizycznego w LO w Starym Sączu (m.in. za wybitne sukcesy dziewcząt w piłce plażowej),
Angelika Duda – zastępca dyrektora w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu (m.in. za wypracowanie form nauczania poprawiających zdawalaność egzaminu maturalnego),
Marzena Jurek – p.o. kierownika Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krynicy-Zdroju (m.in. za tworzenie punktów pomocy i konsultacji psychologicznych w szkołach i placówkach z terenu działania filii),
Maria Kiełbasa – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej (za przygotowanie 16 finalistów i 20 laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych),
Robert Poręba – kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu (m.in. za prowadzenie nieodpłatnie zajęć pozalekcyjnych  i liczne sukcesy uczniów w olimpiadach),
Grzegorz Puchała – zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju (m.in. za prowadzenie darmowych konsultacji z maturzystami),
Teresa Sendecka – naczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej (m.in. za przygotowanie 7 finalistów i 18 laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz 7 finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu),
Agata Siwiak – nauczyciel chemii i biologii w LO w Grybowie (m.in. za wieloletnie zaangażowanie w organizację wojewódzkiego i ogólnopolskiego konkursu chemicznego),
Anna Skalska – polonista z Zespołu Szkół w Łącku (za wysoką zdawalność matury z języka polskiego, rozbudzanie uczniowskich zainteresowań i szlifowanie talentów recytatorskich i wokalnych),
Zenon Smyda – nauczyciel informatyki i matematyki w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie (za wysoką zdawalność matematyki na egzaminie maturalnym oraz sukcesy uczniów w olimpiadach),
Krzysztof Szewczyk – dyrektor LO w Starym Sączu (za troskę o wszechstronny rozwój uczniów i nauczycieli, liczne sukcesy w olimpiadach przedmiotowych),
Teresa Szewczyk – nauczyciel historii i wos w LO w Starym Sączu (za opiekę nad Szkolnym Kołem Wolontariatu i sukcesy uczniów w olimpiadach),
Anna Wilk – nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSP w Nawojowej (m.in. za uzyskanie przez szkołę Certyfikatu "Kuźnia Talentów Kulinarnych")
Alicja Wąsowicz – dyrektor Zespołu Szkół w Marcinkowicach (za prowadzenie klas mundurowych i współorganizowanie Kongresu Klas Mundurowych w Warszawie, gdzie opracowano ogólnopolski program dla tych klas).

Opr. IM., źródło i fot. UM/ Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Dzień Edukacji Narodowej w Nowym Sączu i Nawojowej
Dzień Edukacji Narodowej


Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)