Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 8 grudnia. Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
15/11/2023 - 18:30

Dlaczego tylko trzy? Hitów inwestycyjnych na 2024 rok Stary Sącz ma znacznie więcej

- Dlaczego tylko trzy – tak burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek zareagował na nasze pytanie o trzy hity inwestycyjne, które znajdą się w budżecie gminy na 2024 rok. – Takich hitów inwestycyjnych Stary Sącz ma znacznie więcej – mówi z satysfakcją gospodarz starosądeckiego samorządu.

- Pierwsze ważne przedsięwzięcie to budowa domu seniora, domu pomocy społecznej z opieką wytchnieniową – zaczyna wyliczanie nasz rozmówca. A my zaznaczmy, że na realizację tego zadania gmina dostała aż 14,5 mln dofinansowania w ósmej edycji rządowego programu Polski Ład. O szczegółach pisaliśmy w publikacji Projekt już jest, pozwolenie na budowę też niemal w garści a obiekt dla 50 pensjonariuszy powinien być gotowy już w połowie 2025. W 2024 będzie rokiem przysłowiowego wbicia łopaty. Szczegóły w materiale Stary Sącz: ten DPS będzie gotowy już w połowie 2025 roku! Jest na to 14,5 miliona!

- Mamy też hit drogowy, czyli budowę ulicy kardynała Stefana Wyszyńskiego, która połączy strefę aktywności gospodarczej z ulicą Podegrodzką, gdzie będziemy budować bloki w ramach programu Sądeckiej Inicjatywy Mieszkaniowej. Budowa drogi realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj i nie dość, że skomunikuje nam SAG z osiedlem mieszkaniowym, to jeszcze otworzy możliwości uruchomienia kolejnych terenów inwestycyjnych. W ramach inwestycji powstanie też most z prawdziwego zdarzenia nad potokiem Moszczeniczanka z dwoma pasami ruchu, chodnikiem i trasą rowerową – ilustruje nasz rozmówca podkreślając, że to będzie prawdziwa mała obwodnica Starego Sącza.

Stary Sącz: opłaty za odbiór śmieci na 2024 rok. Burmistrz stawia sprawę jasno

Przypomnijmy też, że po perturbacjach w pierwszym przetargu w maju zeszłego roku gmina zrezygnowała z budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Podegrodzkiej i Braterstwa Ludów. Po „odchudzeniu” inwestycji wykonawcę wyłoniono przy drugim podejściu, w sierpniu 2022 roku. - Musieliśmy dołożyć 3 i pół miliona złotych, ale alternatywą była rezygnacja z dofinansowania z Polskiego Ładu i odłożenie na czas nieokreślony strategicznej dla rozwoju Starego Sącza inwestycji, czyli budowy drogi do kolejnych terenów inwestycyjnych w Strefie Aktywności Gospodarczej, terenów pod zabudowę wielorodzinną i „małej obwodnicy” centrum Starego Sącza – mówił wtedy szef starosądeckiego samorządu Jacek Lelek. Przedsięwzięcie kosztować będzie tym samym 13 662 677 zł a firma ZIBUD ma na realizację inwestycji 27 miesięcy od chwili podpisania umowy.

O samych blokach SIM pisaliśmy szczegółowo m.in. w publikacji Stary Sącz podwaja liczbę tanich mieszkań! Gmina stuka o 45 milionów od rządu

2024 rok to również rok, kiedy rozbudowany zostanie Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „GNIAZDO”. To wydatek rzędu 6 095 158 zł, inwestycja zaczęła się już w tym roku a koniec planowany jest na rok przyszły. - To jest dla nas bardzo ważna inwestycja w obszarze polityki społecznej i cieszę się, że uda się nie tylko poprawić warunki podopiecznym Gniazda, ale nawet rozszerzyć działalność o terapię i rehabilitację - podkreśla gospodarz Starego Sącza.

Następne dwie strategiczne realizacje to budowa tzw. drogi Popowickiej i drogi do Popradu w Barcicach. A my przypomnijmy, że rozbudowa drogi Popowickiej zakłada poszerzenie i nakładki dzisiejszej nitki, budowę chodnika, przebudowę zjazdów i przepustów, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci kolidujących z inwestycją i co bardzo ważne - budowę oświetlenia. Przemodelowane zostanie też pobliskie skrzyżowanie przebudowie skrzyżowania z drogą Barcice Górne – Stary Sącz – Cyganowice.

Zmiany obejmą też biegnącą tędy ścieżkę rowerową. Pod mostem powstanie bezkolizyjne skrzyżowanie z ulicą. Odcinek, który w ten sposób powstanie ma mieć długość 324 m i szerokość 2 m i będzie kontynuacją ścieżki biegnącej właśnie wzdłuż wspomnianej już wyżej drogi Barcice Górne – Stary Sącz – Cyganowice.

Ważne – pod samym mostem trasa ma być nawet szersza o pół metra. Nowy fragment ścieżki ścieżkę rowerowej połączy się z istniejącej ścieżką i będzie oddzielony od jezdni pasem zieleni. Inwestycja to efekt współpracy między gminą Stary Sącz a Związkiem Gmin Krynicko Popradzkich, który już wybrał wykonawcę przedsięwzięcia w formule zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja kosztować będzie 3,75 mln złotych z czego wkład gminy to aż 1,75 mln zł.

Po szczegóły na temat drogi w Barcicach odsyłamy do publikacji Stary Sącz: nie będzie już zalewać Barcic. Ruszają trzy ważne inwestycje.

([email protected] Fot.: archiwum sądeczanin.info UM w SS i ES) © Materiał chroniony prawem autorskim
Masz ciekawe zdjęcia lub wideo? Przyślij do nas!


Dziękujemy za przesłanie błędu