Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 23 września. Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
27/08/2021 - 12:45

Co z masztem 5G na ulicy Podgórskiej? Mamy komentarz Urzędu Miasta

Mieszkańcy ulicy Podgórskiej w Nowym Sączu nie zgadzają się na budowę masztu 5G. Jak nas poinformowali, 15 lipca prezydent, mimo początkowego sprzeciwu, ustalił w tym miejscu jego lokalizację. Jak wobec tego Urząd Miasta zapatruje się na całą sytuację?

Mieszkańcy ulicy Podgórskiej protestują przeciwko budowie masztu 5G

W Nowym Sączu głośno jest w ostatnim czasie o sieci 5G. Kilka dni temu informowaliśmy o planach budowy masztu na ulicy Podgórskiej. Protestują przeciwko temu mieszkańcy, którzy obawiają się o swoje zdrowie i spadek wartości nieruchomości.

Jak poinformował nas w ich imieniu Jacek Pazgan, 15 lipca prezydent Nowego Sącza, mimo początkowego sprzeciwu, ustalił w tym miejscu lokalizację wieży. O komentarz do sytuacji poprosiliśmy Urząd Miasta. W odpowiedzi przekazano nam szczegóły takiej decyzji.

Prezydent odmówił lokalizacji masztu 5G przy Podgórskiej 4 lutego 2020 roku. Powodem było występowanie w tym rejonie gruntów osuwiskowych. Firma P4 złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO), które uchyliło decyzję i przekazało ją ponownie do rozpatrzenia włodarzowi.

- W ocenie kolegium organ pierwszej instancji nie był uprawniony do odmowy wydania decyzji ze względu na nieprzedłożenie przez odwołującą stronę dokumentacji geologiczno-technicznej inwestycji – informuje Urząd Miasta.

11 lutego prezydent po raz drugi odmówił wydania decyzji. Tym razem jej podstawą był fakt, że teren inwestycji nie posiada prawnego dostępu do drogi publicznej. Również tę decyzję odwołało SKO.

- Kolegium uznało, iż w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie jest wymagane legitymowanie się inwestora prawem do dysponowania nieruchomością na cele realizacji przedsięwzięcia, w tym też do prawa użytkowania drogi dojazdowej – wyjaśnia Urząd Miasta

- Są to bowiem kwestie rozstrzygane na etapie ubiegania się inwestora o pozwolenie na budowę. Według kolegium nie bez znaczenia jest przy tym okoliczność, że stacja bazowa jest obiektem bezobsługowym i nie wymaga stałego dojazdu, poza okresem budowy – czytamy dalej.

Wobec dwukrotnego uchylenia przez SKO w Nowym Sączu decyzji odmownych, prezydent Nowego Sącza 15 lipca 2021 r. ustalił lokalizację masztu. - Z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprost wynika, że nie można uzależnić wydania decyzji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, od zobowiązania się wnioskodawcy do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami świadczeń lub warunków – tłumaczy sądecki magistrat.

- Co więcej, nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Zatem ze względu na brak podstaw prawnych oraz decyzje kolegium, prezydent Nowego Sącza był zobligowany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji – odpowiada Urząd Miasta.

Kolejny raz zostało jednak wniesione odwołanie do SKO. Jak sprawa się zakończy? Mieszkańcy ul. Podgórskiej mówią, że będą robić wszystko, żeby maszt 5G nie został wybudowany w ich sąsiedztwie. ([email protected], fot.: DS)Dziękujemy za przesłanie błędu