Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 4 marca. Imieniny: Adrianny, Kazimierza, Wacława
16/06/2020 - 15:45

Co gryzie wójta Kamionki Wielkiej? Zobacz raport o stanie gminy

Ostatnia sesja w gminie Kamionka Wielka była jedną z ważniejszych w tym roku – wójt Andrzej Stanek przedstawił radnym raport o stanie gminy za rok 2019. To bardzo ciekawy dokument, bo w 2019 Stanek musiał realizować – oczywiście z pewnymi modyfikacjami – budżet przygotowany jeszcze przez swojego poprzednika Kazimierza Siedlarza. Ale ten raport właśnie ma być podstawą do udzielenia – albo i nie – nowemu wójtowi absolutorium. Co się udało? Z czym gmina się do dziś uporać nie może?

Co gryzie wójta Kamionki Wielkiej?

- Rok 2019 był kolejnym rokiem realizacji wielu już wcześniej rozpoczętych inwestycji w obszarze infrastruktury komunalnej, drogowej oraz opieki społecznej, ochrony środowiska, kultury, sportu i oświaty naszej gminy. Realizowane zadania wpisywały  się w plany działania objęte przyjętymi przez Radę Gminy programami i przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców - podkreśla wójt oddając dokument do wiadomości publicznej.

Zobacz też: Kamionka Wielka: wójt dementuje plotki - PSZOK to nie wysypisko śmieci!

- W raporcie uwzględnione zostały informacje o stanie mienia komunalnego, realizacji polityk, programów, strategii, uchwał Rady Gminy oraz funduszu sołeckiego. Przy opracowaniu Raportu ponownie cenną okazała się wiedza i informacje przekazane przez pracowników Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej oraz przez gminne jednostki organizacyjne – zaznacza samorządowiec.

Andrzej Stanek nie ukrywa, że osobiście najbardziej zadowolony jest z pozyskania środków z Funduszu Dróg Samorządowych i przeprowadzonych remontów dróg gminnych choćby w Mystkowie i Jamnicy i tych, gdzie nie wygląda to może równie spektakularnie, ale jest to niemniej ważne dla okolicznych mieszkańców czyli dróg prowadzących do pól. Są to kolejno: „Ziobroskówka” i „Dziołek” w Kamionce Wielkiej, „Droga do Zbiornika – Przekaźnika” w Mystkowie, „Droga od Michalika do Rumina” w Kamionce Małej, „Droga koło Antoniego Kmaka” w Boguszy, „Droga do Gaborka” w Jamnicy, „Droga Gryblówka” w Królowej Polskiej, „Droga Janusówka” w Królowej Górnej, „Droga Kruczki-Basiagówka” w Mystkowie oraz „Droga na Góry” w Mszalnicy.

Wyjątkowo ważnym przedsięwzięciem było zabezpieczenie najniebezpieczniejszych osuwisk przy drodze gminnej Homotówka – Ziobroskówka i przy drodze Popielówka w samej Kamionce Wielkiej, gdzie dodatkowo w ramach prac zabezpieczających odbudowana zostanie też uszkodzona droga.

Zobacz też: Zobacz szkołę na miarę XXI wieku. Gdzie takie cudeńko wybudują?

Gmina uporała się też niemal z tematem budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – obowiązek ten nałożono na samorząd na mocy nowelizacji ustawy śmieciowej - i doprowadzić do przygotowania projektu nowej szkoły w Boguszy.

Nie oznacza to jednak, że wójt ma zamiar spocząć na laurach i nie widzi słabszych stron swojej działalności. Stanek cały czas ubolewa nad koniecznością wstrzymania prac przy budowie hali sportowej w Kamionce Wielkiej i doskonale wie, że tego tematu mieszkańcy mu nie odpuszczą. Solą w wójtowym oku jest opłakany stan techniczny mostu na Kamienicy, który należy formalnie do Nowego Sącza, ale korzysta z niego lwia część gminy Kamionki Wielkiej a przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy po wprowadzeniu na nim ograniczeń tonażowych muszą korzystać z wielokilometrowych objazdów.

Wyjątkowo niewdzięczną była też decyzja o wycofaniu się gminy z projektu dalszego zagospodarowania Czarnej Kępicy i odstąpieniu od możliwości skorzystania z dotacji pozyskanej przez LGD Korona Sądecka. Szczegóły w publikacji Hala sportowa w Kamionce Wielkiej musi zaczekać. Gminy na nią nie stać

Pełna treść Raport o stanie gminy Kamionka Wielka za 2019 dostępna jest TUTAJ.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami raport zostanie poddany publicznej debacie, w której głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos zobowiązany jest złożyć do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami  - co najmniej 20 osób.
Powyższe zgłoszenie mieszkaniec gminy zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której będzie rozpatrywany raport o stanie gminy. Mieszkańcy - maksymalnie 15 - będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego.

ES e.stachura@sadeczanin.info Fot.: ilustracyjne archiwum sądeczanin.infoDziękujemy za przesłanie błędu