Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 27 września. Imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
31/05/2019 - 10:15

Raport o stanie województwa na sesji sejmiku Małopolski. [Oglądaj na żywo]

Debata nad raportem o stanie województwa małopolskiego za 2018 rok, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania zarządowi województwa małopolskiego oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu, między innymi te kwestie będą dyskutowane podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Porządek obrad IX sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji SWM.
3. Podjęcie rezolucji w sprawie ustanowienia Świętego Jana Pawła II patronem Województwa Małopolskiego.
4. Podjęcie oświadczenia w sprawie upamiętnienia mecenasa Jana Olszewskiego – Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Podjęcie rezolucji w sprawie sytuacji kopalń węgla kamiennego na terenie Małopolski - KWK "Brzeszcze" w Brzeszczach i ZG "Janina" w Libiążu - w związku z problemami spółki Tauron Wydobycie S.A.
6. Podjęcie apelu w sprawie udzielenia pomocy hucie ArcelorMittal.
7. Przedstawienie raportu o stanie Województwa Małopolskiego za rok 2018.
a) Debata nad raportem o stanie Województwa Małopolskiego za 2018 r.
b) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Małopolskiego.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego oraz sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego za 2018 r.:
a) Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2018 r.,
b) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego za 2018 r.,
c) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Małopolskiego z wykonania budżetu za 2018 rok.
- Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SWM
- Wystąpienia Przewodniczących Klubów Radnych SWM
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Województwa Małopolskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminom Spytkowice oraz Zakliczyn realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. „Organizacja Dożynek Województwa Małopolskiego 2019”.
12. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Małopolskiego (17 IV–21 V 2019 r.).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 rok w dziale 150, 600, 720, 750, 758, 801, 851, 853, 921.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/82/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gmin na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2018”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, instytucji kultury województwa małopolskiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację inicjatyw wybranych w konkursie pn. „Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami”.
20. Interpelacje.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad IX Sesji SWM.

Podczas sesji radni województwa zdecydowali o udzieleniu absolutorium Zarządowi Województwa Małopolskiego z wykonanie budżetu w 2018 roku. Za udzieleniem absolutorium głosowało 37 radnych. Wcześniej sprawozdanie roczne z przebiegu budżetu za 2018 uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radni SWM pozytywnie zaopiniowali także Raport o Stanie Województwa za ubiegły rok. 

Marszałek Witold Kozłowski wystąpił do sejmiku z projektem rezolucji w sprawie ustanowienia Świętego Jana Pawła II patronem Województwa Małopolskiego. Radni zdecydowali o tym podczas IX sesji SWM.

- Ustanowienie św. Jana Pawła II patronem Województwa Małopolskiego będzie dla nas - mieszkańców kolejną okazją do przemyśleń jego nauczania, w sferze duchowej i religijnej, jako kapłana, biskupa i papieża oraz wielkiego filozofa, zabierającego głos w sprawach najważniejszych-  podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

W przeddzień rocznicy odwołania rządu Jana Olszewskiego Witold Kozłowski, marszałek Małopolski zwrócił się do radnych wojewódzkich o upamiętnienie zmarłego w tym roku Premiera. Oświadczenie sejmiku małopolskiego ma wyrażać uznanie i podziękowanie za działalność publiczną Jana Olszewskiego na rzecz odrodzonej Rzeczypospolitej, za obronę praw człowieka i budowę demokracji, za niezłomną postawę w przedsierpniowej opozycji i w czasach „Solidarności”.

Na piątkowej sesji SWM radni procedowali nad ustanowieniem Honorowego Obywatelstwa Województwa Małopolskiego. Z tą inicjatywą wyszedł Zarząd Województwa Małopolskiego. Będzie to najwyższe wyróżnienie nadawane przez samorząd wojewódzki.

- Chcemy uhonorować osoby szczególnie zasłużone w działalności na rzecz regionu i jego mieszkańców. Chcemy docenić również te osoby, których aktywność publiczna, postawa i jej pozytywny oddźwięk służą budowaniu dobrego imienia Małopolski i promują nasz region w kraju i poza jego granicami– mówił marszałek Witold Kozłowski.

Regulamin nadawania Honorowego Obywatelstwa Województwa Małopolskiego. Honorowe Obywatelstwo Województwa Małopolskiego jest uzupełnieniem dla istniejących do tej pory odznaczeń, przyznawanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego, osobom i instytucjom zasłużonym dla regionu i jego mieszkańców: Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Małopolskiego, Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski oraz Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego „Polonia Minor”.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego już wkrótce zostaną wyposażone w nowe samochody i sprzęt, a strażacy-ochotnicy będą mogli wziąć udział w kursach przygotowujących do zapewnienia gotowości bojowej.

Pracy strażaków-ochotników nie da się przecenić. To ludzie niezwykli, gotowi nieść pomoc w każdych warunkach, niezależnie od pory dnia lub nocy, przez 365 dni w roku. Jako samorząd województwa staramy się doceniać i wspierać wszystkie działania jednostek OSP, dlatego też realizujemy konkursy dedykowane właśnie strażakom-ochotnikom - mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Łącznie 107 gmin otrzyma pomoc finansową, w tym 70 gmin otrzyma wsparcie do zakupu niezbędnego wyposażania, a dofinansowanie do zakupu samochodów otrzyma 37 gmin.

Inicjatywy integrujące osoby z niepełnosprawnościami, projekty promujące ich aktywność i pasje, a także wydarzenia, które pomogą przełamywać stereotypy w społeczeństwie – właśnie takie przedsięwzięcia organizowanych przez samorządy powiatowe dofinansuje samorząd województwa. Już wkrótce, w kilku małopolskich miejscowościach odbędą się „Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami”.

To wyjątkowe przedsięwzięcia, które nie tylko aktywizuje osoby niepełnosprawne, ale też doskonale integruje różne środowiska. Dzięki tym wydarzeniom, organizowanym w całej Małopolsce chcemy przełamywać stereotypy, oswajać społeczeństwo z niepełnosprawnością i pokazywać, że te osoby mają wspaniałe pasje i talenty mimo, że na co dzień muszą zmagać się z różnymi barierami - podkreśla Marta Malec-Lech z zarządu województwa. (Jm) fot UMWMDziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe