Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 23 września. Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
16/06/2016 - 09:20

Wokół Zjazdu Sądeczan. Bibliotekarze robią dobrą robotę

Czwarty Zjazd Sądeczan dobiegł końca. Trzy jego ważne części to: impreza na starosądeckich błoniach, wsparta o Centrum Pielgrzymowania, biegi w paru konkurencjach i w przeddzień tych dwu zdarzeń – Rozmowy Sądeczan. Wiele osób oraz instytucji przyczyniło się do uświetnienia czwartego Zjazdu. Ja chciałbym wspomnieć o jednym akcencie, który mógł umknąć uwagi niektórych uczestników naszego święta.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu już drugi raz wykonała wystawę, obrazującą laureatów Konkursu o nagrodę im. Ks. Prof. Bolesława Kumora.

Tym samym przywiodła nam przed oczy zwycięzców w kategorii „Sądecki Autor”: Wandę Łomnicką-Dulak, Antoniego Kroha, Wojciecha Kudybę i Bolesława Farona. Wśród czworga nagrodzonych mamy zatem dwoje poetów, dwóch filologów i jednego antropologa o dużym talencie literackim (i zarazem znamienitego gawędziarza). Razem pięć czy nawet sześć osób?

Druga kategoria w tym Konkursie nosi nazwę „Książka o Sądecczyźnie” i – przypomnijmy – kolejno nagradzane były tu publikacje:  „Dzieje Nowego Sącza” pod red. Feliksa Kiryka, „Za klauzurą” Danuty Sułkowskiej, „Słownik gwary Lachów Sądeckich” Zenona Szewczyka i wreszcie  „Sądecki garnizon i jego żołnierze 1918-1922” pióra Jerzego Gizy.

Zwycięskie w tej drugiej kategorii dzieła to zatem głównie opracowania naukowe lub popularne. Ktoś mógłby rzec, iż czekamy teraz na parotomową sagę, która by wyszła spod wybitnego pióra, a następnie znalazła filmową realizację godną jeśli nie Złotej Palmy, to niechby przynajmniej Oscara.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Starym Sączu działa świetnie, czego dowodem są nie tylko wspaniałe inwestycje w kulturę, a ostatnio biblioteki w Barcicach i Gołkowicach, ale też liczne zdarzenia w kolejnych latach pracy zespołu pod kierunkiem Marii Sosin.

Chciałoby się wymienić z imienia i nazwiska wszystkie współpracownice Pani Marii, ale daremnie szukać ich na stronie Biblioteki (liczymy na to, że wkrótce się tam pojawią). Trzeba więc podpatrzeć, podsłuchać.

Otóż Autorki wystawy znajdują się na zdjęciu; są to (od lewej): Marta Sowa, Ewelina Włodarz i Cecylia Tudaj. Im więc należą się szczególne podziękowania od Komitetu Honorowego Zjazdu. Co prawda Dyrektorka, pani Maria Sosin zawsze podkreśla, że to „obowiązek i zwyczajna praca”, ale kto ma pojęcie o tym, czym jest zawód bibliotekarza i jak można go z siłą i przekonaniem wykonywać – zdaje sobie sprawę, że zajęć i bez tego naszym wspaniałym sądeczankom by nie brakowało.

Wystawę będzie można oglądać sukcesywnie przynajmniej w niektórych gminnych filiach Biblioteki Powiatowej; są to najczęściej obiekty pięknie wyremontowane i zarazem wzbogacone w ostatnich latach. Życzymy włodarzom wszystkich gmin, by dostrzegali kulturotwórczą rolę tych instytucji, a wprowadzając innowacje – obiektywnie tę rolę wzmacniali. Witold Kaliński

Zobacz: Zbliża się V Zjazd SądeczanDziękujemy za przesłanie błędu