Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 3 marca. Imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana
23/10/2015 - 21:55

Triumwirat po unijne fundusze: PWSZ, Miasto Nowy Sącz i Fundacja Sądecka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Urząd Miasta Nowego i Fundacja Sądecka podpisały list intencyjny w sprawie podjęcia wspólnych działań na rzecz wsparcia zdolnych uczniów i studentów. Na początku 2016 roku wystąpią razem o fundusze unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

W rektoracie PWSZ spotkali się: Zygmunt Berdychowski (Fundacja Sądecka), Marta Mordarska – (pełnomocnik prezydenta miasta ds. społecznych) oraz dr Marek Reichel (prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy PWSZ).

Porozumienie dotyczy współpracy w staraniu się o środki z Unii Europejskiej na rzecz zdolnych uczniów i studentów – tłumaczy dr Marek Reichel.

Zamierzeniem współpracy jest stworzenie możliwości wspierania młodzieży,  rozwijania uzdolnień  oraz zainteresowań i pobudzanie aktywności edukacyjnej,  a przede wszystkim realnego wpływu miasta Nowego Sącza, PWSZ i Fundacji Sądeckiej, specjalizującej się w przyznawaniu stypendiów w ramach Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków (w ciągu 23 lat – 4325 stypendystów, zaś łączna kwota stypendiów to aż 3,5 mln zł), na rodzaj i zakres oferty kierowanej do młodzieży.

To dla mnie bardzo ważna inicjatywa, ponieważ w ubiegłym roku przez kilka miesięcy z poziomu komisji rewizyjnej przyglądaliśmy się wydatkowanym środkom na pracę z młodzieżą uzdolnioną w programie Diament. Raport pokontrolny pozwolił nam zobaczyć, że program nie był efektywny, a środki nie trafiły do tych, dla których były dedykowane. Mamy trzy podmioty: wyższą uczelnię, fundację i samorząd. Każdy z nich ma doświadczenie w pracy z młodzieżą i to daje nam, razem większe szanse w staraniu się o te środki. Mamy dużo młodych ludzi uzdolnionych, utalentowanych i dodatkowe zajęcia pozwolą lepiej się przygotować i wejść im na rynek pracy – podkreśla Marta Mordarska.

Gra warta jest świeczki, bo na całą Małopolskę w ramach działań na rzecz związanych ze wsparciem uczniów i studentów zdolnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do rozdysponowania jest kilkanaście milionów euro. W poprzedniej perspektywie finansowej za realizację projektu odpowiedzialne były dwa podmioty: Wyższa Szkoła Biznesu i Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Uważam, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa może dziś być takim centrum, które pozwala na przejęcie tych funkcji, dotychczas pełnionych przez MCDN. Uczelnia oprócz kształcenia studentów może także zająć się doszkalaniem nauczycieli – zaznacza Zygmunt Berdychowski.

PWSZ przy wsparciu miasta i fundacji ma teraz kilka miesięcy na stworzenie wniosku, nim zostanie ogłoszony konkurs.

(JB)
Fot. JBDziękujemy za przesłanie błędu