Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 23 czerwca. Imieniny: Albina, Wandy, Zenona
20/10/2015 - 09:00

W Fundacji Sądeckiej czekają stypendia. Zostały tylko dwa dni!

Dobrze się uczysz, masz osiągnięcia artystyczne lub w sporcie? Do 22 października Fundacja Sądecka przyjmuje wnioski osób starających się o Stypendium im. Braci Potoczków.

W tym roku szkolnym stypendia przyznawane będą uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy wykazali się wysokimi osiągnięciami w nauce, pochwalić mogą się sukcesami sportowymi lub artystycznymi oraz aktywnością społeczną. Uczniowie bardzo cenią sobie stypendium, zwłaszcza, że sami mogą zdecydować na co je przeznaczyć.

Są to między innymi różne pomoce dydaktyczne jak książki czy sprzęt komputerowy, a także inne marzenia, na które wcześniej po prostu nie było ich stać. To jest element bardzo motywujący: mam dobre wyniki, więc otrzymuję stypendium – mam stypendium, więc mogę sobie pozwolić na coś, na co wcześniej nie mogłem sobie pozwolić. Nie ingerujemy w to na co są te pieniądze wydawane, ale jesteśmy przekonani, że są to rzeczy budujące, a nie niszczące młodzież – mówi burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.

Podczas wręczania stypendiów w gminie czy też na spotkaniach podsumowujących fundusz w Nowym Sączu pytałem, w jaki sposób uczniowie dysponują stypendium. Pieniądze te na pewno nie są marnotrawione – najczęściej przeznaczane są na pomoce naukowe, dalsze dokształcanie. Nie idą na lody i cukierki, a młodzież chce sobie dzięki tym pieniądzom doposażyć bazę szkoleniową – dodaje Władysław Wnętrzak, wójt Rytra.

***

Poniżej przedstawiamy, co jest potrzebne, aby uzyskać stypendium i gdzie można składać wnioski

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskane w roku szkolnym 2014/2015 osiągnięcia tj. kopia świadectwa, kopie dyplomów, kopie innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia. Do wniosku należy również dołączyć  zaświadczenia o wysokości miesięcznych dochodów każdego z członków rodziny, łącznie z zasiłkami rodzinnymi i mieszkaniowymi oraz dochodami z gospodarstwa rolnego. W tym roku po raz pierwszy Kapituła oceniająca wnioski stypendialny będzie brała pod uwagę aktywność uczniów przy pomocy podczas wydarzeń organizowanych przez Fundację Sądecką (m.in. Zjazd Sądeczan, Akcja „Serce-Sercu”).

Wnioski o udzielenie stypendium będą przyjmowane przez Fundację Sądecką, której siedziba mieści się przy ulicy Barbackiego 57 w Nowym Sączu do 22 października do godziny 15. 

Kontakt - Przemysław Bawołek - tel. (18) 475 16 28.

***
Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej dokumentacją stypendialną. Do pobrania:

Regulamin udzielania stypendium im. Braci J. i St. Potoczków uczniom (obowiązujący na rok szkolny 2015/2016)
Wniosek o stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Braci J. i S. Potoczków dla uczniów

(JB)
Fot. JB

Projekt zrealizowano w ramach „Programu wspierania zdolnej młodzieży – Sądecki Diament”

Partner Fundacja PZUDziękujemy za przesłanie błędu