Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 25 października. Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora
26/04/2019 - 19:10

Piwniczna-Zdrój stawia na ekologię. Ścieki pod kontrolą! [WIDEO]

Mamy świetne wieści dla mieszkańców gminy Piwniczna-Zdrój. Zakończono właśnie realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszy Europejskich (Fundusz Spójności), dzięki któremu mieszkańcy korzystać mogą z dobrodziejstw nowoczesnej i wyjątkowo wydajnej oczyszczalni ścieków.

W  ramach  projektu rozbudowano przede wszystkim starą oczyszczalnię ścieków i rozbudowano – w trzech etapach – samą sieć kanalizacyjną na terenie Borownic i Międzybrodzia. Wymagało to m.in. budowy specjalnego przejścia pod torami i drogą krajową.

Powstało ok. 5 km nowo wybudowanej głównej sieci kanalizacji sanitarnej, która pozwoli na podłączenie i odbiór ścieków od ok. 90 budynków.

Dodatkowo – by zoptymalizować a bardziej obniżyć koszt funkcjonowania oczyszczalni zamontowano tuż obok niej 13 modułów fotowoltaicznych o mocy 39,44 kWp.

Projekt przyczynił  się do dostosowania gminnej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej do wymogów prawa środowiskowego, zarówno polskiego, jak i unijnego, oraz do poprawy warunków infrastrukturalnych, koniecznych dla zapewnienia stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego terenu objętego inwestycją.

Działania z zakresu ochrony zasobów środowiska naturalnego należą do najważniejszych    inwestycji na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Ze względu na specyficzne położenie miasta i gminy, pełnienie funkcji uzdrowiskowej i turystycznej, zwiększającą się aktywność  gospodarczą obszaru oraz presję inwestycyjną, posiadane przez miasto i gminę walory  środowiskowo-krajobrazowe, w tym ujęcia leczniczych wód mineralnych, narażone są na duże ryzyko.

Do najpilniejszych potrzeb należy zapewnienie odpowiedniego poziomu rozwoju  infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, umożliwiającej zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej oraz właściwe odprowadzanie i neutralizację produkowanych na obszarze miasta i gminy ścieków.

Systematycznie podejmowane są działania w kierunku uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy, poprzez realizację inwestycji z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków. Realizacja projektów z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków była niezbędna w związku z koniecznością ochrony posiadanego dziedzictwa przyrodniczego, jak również poprawy warunków życia mieszkańców oraz dostosowaniem procesu oczyszczania ścieków do standardów unijnych.

Wartość dofinansowania wynosi ok. 4 mln złotych. Całkowita wartość projektu ok. 7 700 000 zł. Inwestycja trwała kilka lat i - jak podkreślają obecne władze gminy - to sukces dwóch ostatnich kadencji. 

Materiał sponsorowany.Dziękujemy za przesłanie błędu